Osijek
ISPUNJENJE EU DIREKTIVE

Nastavak izgradnje postrojenja za pročišćivanje otpadnih voda
Objavljeno 19. srpnja, 2021.
Izgradnja najvećeg i najsloženijeg postrojenja u ovom dijelu Hrvatske počela je 2014.

Izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV) grada Osijeka jedan je od šest ugovora u okviru EU projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka, kolokvijalno nazvanog Projekt Osijek. Svrha projekta bila je poboljšati učinkovitost, pouzdanost i kvalitetu vodoopskrbe i način odvodnje na području aglomeracije Osijek, što uključuje grad Osijek i okolna naselja, a sve prema nacionalnim i EU direktivama.Izgradnja PPOV-a potrebna je za smanjenje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u osjetljiva područja dunavskog sliva. Riječ o izuzetno zahtjevnoj investiciji, kako u građevinskom tako i u tehnološkom smislu. PPOV se nalazi u Nemetinu, u poplavnom području rijeke Drave, pa ga je potrebno zaštititi izgradnjom obaloutvrde. Kapacitet PPOV-a je 170.000 ES (ekvivalent stanovnika), a njegovom realizacijom izgradit će se čak 28 zasebnih građevinskih objekata na ukupnoj površini zahvata od 165.000 m². U njemu će se pročišćivati otpadne vode grada Osijeka, Čepina, Antunovca, Bijelog Brda, Bilja i Darde.

Izgradnja najvećeg i najsloženijeg postrojenja za pročišćivanje u ovom dijelu Hrvatske počela je 2014., no ugovor s izvođačem radova zbog izvođačeva je neispunjavanja ugovornih obveza i insolventnosti raskinut krajem 2018. Nakon dugotrajnog postupka izrade obračuna po raskidu i detaljnog utvrđivanja stanja izvedenih radova, društvo VODOVOD-OSIJEK d.o.o. pristupilo je izradi dokumentacije o nabavi za nastavak i dovršetak izgradnje postrojenja.

Nakon dovršetka dvaju postupaka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima VODOVOD-OSIJEK je 10. prosinca 2020. pokrenuo nadmetanje "Nastavak i dovršetak radova na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka". Pristigla je jedna ponuda, s cijenom od 228.650.000 kuna bez PDV-a, dakle znatno iznad procijenjene vrijednosti nabave (68,1 % iznad procijenjene vrijednosti nabave, kako je fiksirana raspoloživim sredstvima iz ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava iz 2013. godine, a 11,2 % iznad procjene određene u tijeku nabave 2020. godine od strane društva VODOVOD-OSIJEK, u iznosu od 205.653.804 kuna bez PDV-a).

Društvo VODOVOD-OSIJEK d.o.o. našlo se je u nezavidnoj situaciji upitnosti financiranja ove važne investicije te je na sve raspoložive načine nastojalo u bliskoj suradnji s posredničkim i ostalim nadležnim tijelima to osigurati. Pristupilo se analizi tržišnih cijena s ciljem dokazivanja objektivne prihvatljivosti cijene pristigle ponude, a radi osiguravanja potrebnih financijskih sredstava iz fondova EU-a. Utvrđeno je da je pristigla cijena ponude za nastavak i dovršetak radova na PPOV-u u odnosu prema drugim redruštvacentnim usporedivim postupcima javne nabave u RH u očekivanom rangu s obzirom na trenutna tržišna kretanja u RH. Društvo VODOVOD-OSIJEK d.o.o., prema uputi je Europske komisije (DG REGIO), a uz pomoć MRRFEU-a, Hrvatskih voda i ostalih dionika, izradilo dodatna objašnjenja, odnosno detaljnu razradu dosada utrošenih sredstava i budućih troškova, a sve u odnosu prema sredstvima izvorno i trenutno (nakon faziranja projekta) alociranih prema ugovoru o dodjeli nepovratnih sredstava. Utvrđeno je da ukupni procijenjeni prihvatljivi troškovi u 2021. za cjelokupni Projekt Osijek iznose 531.081.538,06 kuna unatoč povećanju troška dovršetka PPOV-a Osijek. Ukupni trošak Projekta Osijek tako je zadržan u okviru procjena prihvatljivih troškova odobrenih 2013. od strane EU-a.

Društvo VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je 21. lipnja donijelo odluku o odabiru, kojim je za izvođača odabrana Zajednica izvođača koju čine ING-GRAD d.o.o. Zagreb i GH HOLDING d.o.o. Ljubljana. Rok dovršetka računa se od datuma potpisivanja ugovora i iznosi 900 dana, od čega 600 dana za izradu projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i izgradnju te 300 dana za testove nakon dovršetka, uključujući pokusni rad, provedbu tehničkog pregleda i izdavanje potvrde o preuzimanju.


Sadržaj teksta isključiva je odgovornost društva VODODVOD-OSIJEK d.o.o.

ŽELJKO MANDIĆ

član Uprave, direktor Vodovod-Osijeka

 

Za Vodovodom je veliko iskustvo, mi smo do sada realizirali tri velika projekta, sufinancirana kroz europske projekte.

To su Projekt Osijek, vrijedan 550 milijuna kuna, potom Regionalni vodoopskrbni sustav, vrijedan 100 milijuna kuna, te još projekt od 30 milijuna kuna manjih intervencija.

Naši se projekti grade godinama, ali trajat će desetljećima.


BRANISLAV BRIZAR

ING-GRAD d.o.o.predsjednik Uprave

 

Naš partner u ovom projektu je GH holding iz Ljubljane, oni su upravo završili pročišćivač u Domžaleu sličnog kapaciteta.

U području našeg dijela posla imao dovoljno iskustva, tvrtka postoji više od 30 godina. Vrlo smo studiozno pristupili pripremi naše ponude, bit će to zahtjevan zadatak. Sada je pred nama da taj posao odradimo, no to ipak neće biti problem.


IVAN RADIĆ

gradonačelnik Osijeka

 

Kada ovo postrojenje bude završeno, a bit će to u sljedeće dvije i pol godine, bit će to najveći i najsloženiji sustav za pročišćivanje otpadnih voda u Hrvatskoj.

 

To je još jedna potvrda da je Osijek zeleni grad i da zajedno s gradskim tvrtkama kontinuirano radimo na poboljšanju uvjeta s ciljem zaštite prirode.

OMJER FINANCIRANJA
 

1. EUROPSKA UNIJA 73 %

2. NACIONALNO FINANCIRANJE 27 %

2.1 Ministarstvo poljoprivrede       9,9 %

2.2 Hrvatske vode 9,9 %

2.3 Grad Osijek i Općina Čepin 7,2 %

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

ZAŠTO KASNE NALAZI TUMORSKIH MARKERA?

Šego: Eksplozija novootkrivenih karcinoma, i to uznapredovalih!

2

OŠTEĆENO ZELENILO NA PROMENADI I U STEPINČEVOJ ULICI

Vremešni vandal “orezuje” drveće

3

STOPOSTOTNI USPJEH UČENICE NA DRŽAVNOM NATJECANJU

”Čudo iz Osijeka” u geodeziji je bez prave konkurencije