Osijek
STANOVNICI PODRAVLJA ZABRINUTI:

Dokad ćemo gledati kako nam voda izjeda kuće?
Objavljeno 17. veljače, 2021.
Iz Grada tvrde da s uređenjem ulice nemaju ništa, a investitor i izvođač radova na obaloutvrdi kažu suprotno

Ispred kuća nam je kao da živimo u nekom selu na kraju svijeta, a ne u prvom redu uz novu obaloutvrdu i šetnicu kojom se Osijek ponosi. Ovim riječima na problem koji muči stanovnike Podravlja upozorava Dario Sentivanac iz Ulice Eugena Savojskog, u kojoj su, uvjerili smo se, uvjeti prometovanja, a time i kvaliteta življenja, kao da je vrijeme stalo na polovini prošlog stoljeća.

Kod nas je potop
Ovu smo ulicu na poziv tamošnjih stanara posjetili za kišnog zimskog dana i ispred njihovih kuća zatekli derutni kolnik, poplavljen blatom i vodom koja se slijeva niz zemljani dio naslonjen na prije tek nešto više od pet godina sagrađenu protupoplavnu barijeru. Kažu, nakon što su radovi obavljeni, sređena je infrastruktura na cijelom potezu uz obaloutvrdu, osim - ispred njihovih kuća.

- Ovdje su kuće u cijelom potezu na strmini. Uz to, nekoliko je kuća, među kojima i moja, točno na poziciji gdje se slijeva voda s lijeve i desene strane uz pravac obaloutvrde. Kada krene kiša, kod nas je potop. Voda se slijeva niz zemlju, pretvara se u blato, plavi cestu i onda u slapovima niz strminu ulazi u naša dvorišta, pod temelje kuća. Uz to, kolnik je u groznom stanju, a iako je riječ o dvosmjernoj ulici, ovdje se dva automobila nigdje ne mogu obići. O pločniku, valjda, samo možemo sanjati. Cijeli su potez uz novu obaloutvrdu uredili nakon što su radovi završili, osim našeg dijela. Kao da živimo u slijepom crijevu! Godinama tražimo rješenje za ovaj problem i ne znamo više komu se obratiti. Nas smo nekoliko čak htjeli sami investirati u uređenje, ali u mjesnom odboru su nam rekli da za takvo što ne možemo dobiti dozvolu. Ne želimo više živjeti kao građani drugog reda i samo gledati kako nam kuće izjeda voda!“ ljutit je Sentivanac te dodaje kako među mještanima postoji i zabrinutost i za sigurnosti obaloutvrde koja je u jednom dijelu svako malo pod vodom.

Na vrlo konkretan upiti o problemu stanovnika Podravlja, s detaljnim opisom situacije zatečene na terenu, iz Grada Osijeka odgovaraju nam kako s uređenjem infrastrukture između obaloutvrde i obiteljskih kuća u Ulici E. Savojskog nemaju nikakve veze.

Grad negira nadležnost
"Investitor spomenutih radova su Hrvatske vode, stoga Grad Osijek ne posjeduje dokumentaciju o projektu obaloutvrde u Podravlju. Za očitovanje o pitanju dugoročne sigurnosti i funkcionalnosti obalutvrde za slučaj jače poplave također vas upućujemo na Hrvatske vode, budući da su radovi na gradnji obaloutvrde i smanjenja rizika od plavljenja u nadležnosti Hrvatskih voda“, navodi se u odgovoru Grada Osijeka.

Iz Hrvatskih voda naša su pitanja o infrastrukturnim problemima uz obaloutvrdu dočekali u čudu. Ističu, rješavajući problematiku obrambenog nasipa u Podravlju, njihova je tvrtka izradila projektnu dokumentaciju i ishodila građevinsku dozvolu za rekonstrukciju nasipa Drava - Dunav kod Podravlja, a prilikom ishođenja građevinske dozvole Grad Osijek je usuglasio zahvat sa svojim potrebama i dao pozitivnu suglasnost.

"U skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, a na temelju zahvata Hrvatskih voda tako su stvoreni uvjeti da postojeće ulice koje su bile uske i nisu imala riješenu oborinsku odvodnju u daljnjem projektiranju uličnih elemenata budu ulice za dvosmjerni promet i oborinsku odvodnju. Iz tog je razloga bilo potrebno pomjeriti nasip prema rijeci Dravi i postojeći nasip zamijeniti protupoplavim obrambenim zidom kako bi se stvorio koridor za novu prometnicu. U rujnu 2014. godine pristupilo se izgradnji predmetnog zahvata te je nakon dovršetka radova, u listopadu 2015. godine, ishođena Uporabna dozvola. Nezadovoljstvo dijela mještana Podravlja odnosilo se na armirano-betonski protupoplavni zid koji je zamijenio nezadovoljavajući postojeći nasip u smislu sigurnosti obrane od poplava. Rješavajući ovu problematiku Hrvatske vode su, sukladno dogovoru s Gradom Osijekom, obložile armirano-betonski protupoplavni zid zemljanim materijalom s branjene strane kako bi se udovoljilo dijelu mještana koji su negodovali. Oblaganje zemljanim materijalom cjelokupnog zida, zbog financijskih sredstava, na predmetnom dijelu Ulice princa Eugena Savojskog izvedeno je u prosincu 2020. godine te se nije uspio zatravniti zbog zimskih uvjeta. Nažalost, tehničkim rješenjem Grada Osijeka nije obuhvaćen predmetni dio Ulice princa Eugena Savojskog. Napominjemo da u nadležnosti Hrvatskih voda nije komunalna djelatnost rješavanja oborinske odvodnje u naseljima. Navedeno je regulirano Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji kaže kako je izgradnja i održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda na području gradova u njihovoj nadležnosti“, komentiraju iz Hrvatskih voda.

Ivana Solar
Nenad Cigić

direktor Hidrogradnje

ODVODNJA OBORINSKIH VODA NIJE VEZANA UZ PROJEKT OBALOUTVRDE

Da odgovornost za ovaj problem leži na Gradu Osijeku naglašava i izvođač radova, tvrtka Hidrogradnja, koja je u grupaciji s tvrtkama Vuka d.d. i Gradnja d.o.o. bila odgovorna za radove u Podravlju.

- Radovi na izgradnji “obaloutvrde“ izvedeni su prema ugovoru o građenju za što je tijekom 2014. godine proveden otvoreni postupak javne nabave, te je izvođač radova - zajednica ponuditelja Vuka d.d. i Gradnja d.o.o. - iste dovršila tijekom 2015. godine. Nakon završenih radova proveden je postupak tehničkog pregleda i primopredaje radova s kojim je izgradnja predmetnog projekta u potpunosti završena. Naknadno, tijekom 2017. godine, na osnovi zahtjeva Mjesnog odbora Podravlje, radi estetskih razloga, odnosno uklapanja vizure vidljivih betonskih površina, dan je nalog Hrvatskih voda za izvedbu obloge od zemljanog materijala betonskog zida. Traženi navedeni radovi izvedeni su tijekom 2017. godine i u cijelosti završeni 2020. godine. Svi su naručeni radovi u cijelosti izvedeni. Pitanje odvodnje oborinskih voda s cestovnih površina i infrastrukturno uređenje pripadajućih slivnih površina uz cestu, nije, niti može biti problem ili predmet vezan za projekt nasipa i obaloutvrde jer je osnovna funkcija nasipa i obaloutvrde zaštita od visokih voda rijeke Drave, a ne od oborinskih voda koje se eventualno skupljaju na cesti i uz cestu, jer njihova odvodnja nije adekvatno riješena“, kaže direktor Hidrogradnje, Nenad Cigić, te ističe kako izvedba obloge betonskog zida od zemljanog materijala ni na koji način ne utječe niti narušava funkcionalnost i sigurnost nasipa i obaloutvrde. Iz Hrvatskih voda također napominju kako sustav obrane od velikih voda nakon rekonstrukcije funkcionalan i siguran.
“Godinama tražimo rješenje za ovaj problem i ne znamo više komu se obratiti!” žale se u Podravlju
apel
TRAŽIMO

ZAŠTITU ZA

NAŠU IMOVINU
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana