Tehno
EDUKACIJA

Pojam umjetne inteligencije na razumije 20 % građana
Objavljeno 15. siječnja, 2021.
Za umjetnu inteligenciju čulo je 96 % građana, njih 80 % smatra da donekle ili potpuno razumije što je to točno, a 20 % nije sigurno i ne razumije značenje pojma u praksi. Kada govorimo o primjerima korištenja umjetne inteligencije, korisnici su najsvjesniji njezina postojanja u pametnim telefonima (82 %), na internetskim tražilicama (75%) te u računalima (73 %). S druge strane, znatno manji broj ispitanika razumije ulogu umjetne inteligencije u servisima za prijevoz kao što su Uber i Bolt (34 %) te dostavnim servisima poput Wolta i Glova (27 %). Rezultati su to istraživanja o razumijevanju umjetne inteligencije koje je u studenome provela agencija SmartUp na nacionalno reprezentativnom online uzorku od 400 odraslih žena i muškaraca iz svih dijelova Hrvatske. Istraživanje je pokazalo i da Hrvati većinski na umjetnu inteligenciju gledaju kao na pozitivnu tehnologiju, uz dozu opreza. Pri tome 67 % sudionika ističe da im umjetna inteligencija olakšava svakodnevni život, 62 % vjeruje da AI pridonosi boljoj kvaliteti života, a 61 % smatra da poboljšava zdravstvenu skrb.


Iako prevladavaju pozitivni stavovi, dio Hrvata i dalje je skeptičan. Da utjecaj umjetne inteligencije ovisi o tome tko ju primjenjuje, smatra 72 % sudionika istraživanja, 44 % ih je zabrinuto jer nema kontrolu nad umjetnom inteligencijom, a 38 % jer im umjetna inteligencija postaje dio svakodnevice, dok 28 % ispitanika smatra da AI znači opasnost za čovječanstvo te da će zbog sve veće primjene umjetne inteligencije ostati bez posla.


U Hrvatskoj je dostupan najbolji besplatni online tečaj umjetne inteligencije na svijetu - Elements of AI, koji je do sada privukao više od 13.500 tisuća građana, a gotovo 500 Hrvata već ga je i završilo. M.R.