Regija
GRAD ILOK DONIO ODLUKU O ZADUŽIVANJU ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

Izgradit će Poslovnu zonu
Ilok i mrtvačnicu u Mohovu
Objavljeno 6. kolovoza, 2020.
ILOK

Gradsko vijeće Iloka na ovotjednoj je sjednici donijelo odluku o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju kapitalnih projekata.

Kako je objasnila Đurđica Tilović, pročelnica Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo, prilikom rebalansa proračuna usvojena je promjena izvora financiranja za neke projekte, a kako bi ih mogli realizirati do kraja, potrebna su sredstva od zaduživanja.

- Grad je poslao sedam poziva različitim bankama, odgovori su prispjeli od tri banke, među kojima je najpovoljniju ponudu dala Hrvatska poštanska banka i prema njoj smo načinili odluku o zaduživanju. Zakonom je propisano kako za odobrenje zaduživanja Grad treba imati ponudu banke, odluku Gradskog vijeća o zaduživanju i s popratnim ih dokumentima poslati Ministarstvu financija, koje u konačnici daje suglasnost da se Grad može zadužiti - rekla je Tilović.

Usvojenom je odlukom predviđeno da će se Ilok zadužiti preko dugoročnog kredita do iznosa od 6,4 milijuna kuna. Od toga se na realizaciju kapitalnog projekta Poslovna zona Ilok odnosi 5,1 milijun kuna, a na kapitalni projekt gradnje mrtvačnice u Mohovu 1,3 milijuna kuna.

- Kredit bi bio dugoročni, na deset godina, otplaćivali bismo ga u 40 jednakih tromjesečnih rata, odnosno isplate bi bile četiri puta godišnje. Imamo poček i prva bi rata dospjela 31. prosinca 2021. - naglasila je pročelnica.

Na njezino izlaganje vijećnici nisu imali primjedbi ni pitanja, pa je odluka usvojena jednoglasno. U pisanom je obrazloženju prijedloga navedeno kako je zakonom propisano da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog ministra financija.

Također je Zakonom o proračunu utvrđeno kako ukupna godišnja obveza jedinica lokalne i područne samouprave s osnova zaduživanja može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju, pri čemu se pod ostvarenim prihodima podrazumijevaju ostvareni proračunski prihodi smanjeni za prihode od pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana) i za prihode od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

Pravilnikom o postupku zaduživanja propisana je obvezna dokumentacija, koju se mora podnijeti uz zahtjev za zaduživanje Ministarstvu financija, koje daje prethodno mišljenje, a o zahtjevu za davanje suglasnosti odlučuje Vlada RH u roku od 40 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Nakon dobivanja suglasnosti Grad Ilok će moći sklopiti ugovor o dugoročnom kreditu s odabranom bankom te o tomu u roku od osam dana izvijestiti Ministarstvo financija.

Dragana Korpoš
Đurđica Tilović

pročelnica

Na realizaciju projekta Poslovne zone Ilok odnosi se 5,1 milijun, a na projekt gradnje mrtvačnice u Mohovu 1,3 milijuna kuna. Na zaduživanje suglasnost daje Vlada RH na prijedlog ministra financija
OSTALE ODLUKE
Gradsko vijeće Iloka donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, kao i odluku o izmjeni odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika Gradske knjižnice i čitaonice Ilok. Usvojena je i odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za 2020. godinu.
Možda ste propustili...

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Čak 20.000 hektara ostaje bez potpora

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VINKOVCI

Vrijedna donacija srednjim školama

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

CESTA POPOVAC - KAMENAC: U ZAVRŠNE RADOVE POČETKOM 2021.?

Cijeli višemilijunski projekt koči i čestica vrijedna 70-ak kuna!

2

LAMPIONI U OBLIKU VODOTORNJA ZA 18. STUDENOGA

Dvije kune od svakog lampiona
donirat će udrugama za djecu
s posebnim potrebama

3

NOVA TURISTIČKA PONUDA

Prvi će gosti u hostel stići do kraja listopada