Novosti
ISTRAŽIVANJE CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

Kako su se policajci nosili s krizom
Objavljeno 15. srpnja, 2020.

Policajci su se, premda je epidemija dodatno otežala njihov posao, u novim okolnostima dobro snalazili i vrlo dobro nosili s izazovima iako su bili zabrinuti za svoje, ali i zdravlje svojih bližnjih.

Zaključak je to istraživanja Centra za mentalno zdravlje Visoke policijske škole provedenog u cilju ispitivanja policijske percepcije utjecaja epidemije COVID-19 na policijske službenike i policijski posao.

Rezultati su pokazali kako policajci percipiraju da su građani bili napeti, preplašeni te zabrinuti više nego prije, kao i da su imali mnogo više upita u usporedbi s vremenom prije epidemije. Također, smatraju da su građani zbog epidemije više poštovali policiju i policijske ovlasti te da su se pridržavali samoizolacije i uputa Stožera civilne zaštite.

Istraživanje je provedeno od 5. lipnja do 19. lipnja na uzorku od 693 hrvatska policajaca, od kojih je 77 posto ispitanika bilo muškaraca, a 23 posto žena prosječne dobi od 43 godine. Sudionici sa zagrebačkog područja odgovarali su na dodatnih pet pitanja kojima se ispitivala razina teškoća i stresa prouzročenih nedavnim potresima u Zagrebu u usporedbi s teškoćama i stresom prouzročenim epidemijom.

Iz analize rezultata vidljivo je da većina policajaca i policajki procjenjuje kako je, u usporedbi s vremenom prije epidemije, opseg posla bio veći te da im je njegovo svakodnevno obavljanje bilo teže. Također, procjenjuju da su bili opremljeniji nego prije te da se policija dobro snašla u nošenju s izazovima u vrijeme epidemije. Ispitanici su smatrali da je bilo manje prekršaja protiv javnog reda i mira, imovinskog kriminala kao i nezakonitih migracija nego prije epidemije, a većina je smatrala i da je reorganizacija policijskog posla zbog epidemije bila potrebna.

Većina ispitanih nije primijetila znatnije promjene glede vlastitog mentalnog zdravlja, osim kod upita koji su se odnosili na brigu oko svog te zdravlja bližnjih kao i ekonomskih pitanja poput plaće. Tu je većina sudionika procijenila da su ih ta pitanja zabrinjavala više u usporedbi s vremenom prije epidemije. Većina sudionika procjenjuje da su se jedino mnogo manje kretali te rjeđe viđali svoje bližnje, u usporedbi s vremenom prije epidemije.

“Ovo je prvo istraživanje o temi COVID-19 provedeno na hrvatskim policajcima, a doprinos i prednost istraživanja predstavlja i mogućnost usporedbe rezultata s drugim zemljama. Naime, zbog interesa oko nacrta i teme istraživanja Centar je kreirani upitnik ustupio na korištenje njemačkoj, norveškoj i estonskoj policiji”, kažu u Ministarstvu unutarnjih poslova. S.Lacić
PROMJENA ŽIVOTA
Rezultati su pokazali kako većina policajaca smatra da će epidemija promijeniti naš život te da će zbog epidemije policija biti spremnija za eventualne sljedeće epidemije i slične pojave. Zagrebački su policajci pak epidemiju procijenili znatno stresnijom i težom jer je uz širenje koronavirusa to područje istovremeno pogodio i snažan potres.
Možda ste propustili...

LOŠE PREHRAMBENE NAVIKE I NEAKTIVNOST SVE VEĆI PROBLEM

Sjede i jedu: Zbog korone djeca se još manje kreću

KONFERENCIJA O KVALITETI HRANE

Najviši standardi za sigurnost hrane