Učionica

Izdavačka djelatnost Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu
Objavljeno 30. lipnja, 2020.

Izdavačka djelatnost KBF-a u Đakovu obuhvaća znanstvene i neznanstvene publikacije. U znanstvene publikacije ubrajaju se Diacovensia, znanstveni časopis Fakulteta, Biblioteka Diacovensia (sa studijama, povjesnicama i priručnicima) te niz Lectio Strossmayer. Neznanstvenim pripadaju godišnja izdanja studentskoga lista Teofil i Rasporeda akademske godine (vodič kroz studij) te ostale prigodne publikacije, monografije, brošure i dr.

U kontekstu drugoga strateškoga cilja Strateškoga programa znanstvenih istraživanja, koji se odnosi na izdavačku djelatnost, važno je spomenuti da su proteklih godina Uredništvo i vodstvo Fakulteta intenzivno radili na podizanju kvalitete jedinoga fakultetskoga znanstvenoga časopisa Diacovensia radi daljnjega razvoja i osiguravanja objavljivanja kvalitetnih znanstvenih članaka koji ima za temeljnu svrhu razvoj i promicanja teoloških, ali i drugih srodnih humanističkih znanstvenih disciplina što kao učinak ima omogućavanje znanstveno-nastavnoga napredovanja znanstvenika cijele naše regije. Poduzeti su napori urodili plodom te je od 2017. godine Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/17) znanstveni časopis Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu Diacovensia uvršten u popis najvrjednijih časopisa u Republici Hrvatskoj za područje humanističkih znanosti (a1).

Diacovensia izlazi četiri puta godišnje te se od travnja 2017. godine referira u Scopusu, a od listopada 2018. godine indeksira se i u CEEOL bazi. Svi radovi objavljeni u Diacovensiji dostupni su na portalu hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak, a sažetci radova dostupni su i u međunarodnoj bazi Religious and Theological Abstracts (R&TA).

Osim časopisa, Fakultet od 5. ožujka 2001. godine izdaje i niz Biblioteka Diacovensia koji u sebi sadrži studije, priručnike i povjesnice visoke znanstvene kvalitete: za izdavanje svakoga posebnoga djela provodi se strog postupak, naznačen fakultetskim Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti, da bi se i dalje očuvali visoki standardi poštovanja zakonitosti i znanstvenosti Biblioteke. Do sada je u nizu objavljeno 40 knjiga, od toga 36 studija, dva priručnika i dvije povjesnice.

KBF u Đakovu jednom godišnje, od 2015. godine, organizira pozvana predavanja vrhunskih znanstvenika pod nazivom Lectio Strossmayer. Kao rezultat održanih predavanja izdaje se novi niz koji je dvojezičan. Niz Lectio Strossmayer obuhvaća sljedeće četiri knjige:

Jan-Heiner Tück, U neopozivu savezu: Sabor i Židovi: 50 godina Nostra Aetate (na hrvatskom i njemačkom jeziku), Thomas Söding, Milosrđe bez licemjerja: opcija Propovijedi na gori (na hrvatskom i njemačkom jeziku), John Milbank, Reformation 500: Any Cause for Celebration – 500 godina reformacije: ima li razloga za slavlje (na hrvatskom i engleskom jeziku) te Damir Barbarić, Beskonačna bol i pomirenje – Der Unendliche Schmerz und die Versoehnung (na hrvatskom i njemačkom jeziku).

Osim znanstvenih publikacija, KBF u Đakovu jednom godišnje izdaje studentski list Teofil u kojem studenti imaju priliku predstaviti svoje talente i sposobnosti u kreativnom literarnom i likovnom izražavanju te pisanju znanstvenih, proznih i poetskih tekstova. Ovdje svakako izdvajamo dvojezičnu monografiju Marija Majka Crkve – Kapelica Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu, zatim promidžbene materijale i brošure na hrvatskom i engleskom jeziku te vodič kroz studij integriranoga preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija Raspored akademske godine.

Antonija PRANJKOVIĆ

Možda ste propustili...