Učionica

Izdavačka djelatnost Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Objavljeno 30. lipnja, 2020.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek dijeli povijest izdavačke djelatnosti s Medicinskim fakultetom Osijek od njegovog osnutka 1998. godine. Nakon što je 2017. godine Medicinski fakultet Osijek podijeljen na dva fakulteta: Medicinski fakultet i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, nastavnici obaju fakulteta po inerciji objavljuju svoje udžbenike u tekućoj akademskoj godini pod imenom staroga Medicinskog fakulteta. Tek od akademske godine 2018./2019. pojavljuju se prva izdanja u nakladništvu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, ali ostaje i dalje tijesna izdavačka povezanost između fakulteta tako da međusobno potvrđuju većinu izdanja udžbenika kao važećih za nastavu na obama fakultetima.


Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek od akademske godine 2018./2019. izdao je sljedeće udžbenike:


- Pavo Filaković. Klasifikacija i dijagnostika psihičkih poremećaja. Osijek, 2019.
- Ivan Miloloža, Jerko Glavaš i Damir Šebo. Upravljanje znanjem u zdravstvu. Osijek, 2019.
- Ivan Miloloža i Damir Šebo. Ekonomika u zdravstvu. Osijek, 2019.
- Hugh P. McKenna, Majda Pajnkihar i Fiona A. Murphy. (urednici izdanja na hrvatskom jeziku: Aleksandar Včev i Štefica Mikšić). Fundamentals of nursing models, theories and practice. Osijek, 2019.
- Dalibor Ivanešić, Mirjana Kralj i Štefica Mikšić. Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika. Osijek, 2019.
- Blaženka Miškić (ur.) Zbornik diplomskih i preddiplomskih završnih radova Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek studenata Opće bolnice „Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod, 2019.- Mladen Bušić, Mirjana Bjeloš, Biljana Kuzmanović i Daliborka Miletić (ur.). Praeludium ophthalmologicum. Osijek, 2020.
- Mladen Bušić, Damir Bosnar, Jurica Predović, Biljana Kuzmanović i Daliborka Miletić (ur.). Atlas of Ultra Wide Field Retinal Imaging. Osijek, 2020.
- Miroslav Kopjar, Rajko Fureš i Siniša Šijanović (ur.). Minimalno invazivna ginekološka kirurgija. Osijek, 2020.

Bojan Popović
Možda ste propustili...