Osijek
POTVRDIO I HRVATSKI SABOR

Grad i OBŽ dobro vode svoje financije
Objavljeno 24. svibnja, 2020.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica bilo je u setu posljednjih točaka koje su se našle pred nedavno raspuštenim sazivom Hrvatskog sabora. Državni ured za reviziju obavio je tijekom siječnja i veljače financijsku reviziju 75 lokalnih jedinica, kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje za 2018., obuhvaćeno je 20 županija, Grad Zagreb, 28 gradova i 26 općina.

Ovaj je nalaz još jednom potvrdio ono o čemu smo u posljednjih nekoliko godina pisali, i Osječko-baranjska županija i Grad Osijek dobili su bezuvjetno mišljenje, znak je to da su ove dvije najveće teritorijalne jedinice istočno od Zagreba besprijekorne u području planiranja i izvršenja proračuna, računovodstvenog poslovanja i financijskog izvještavanja, prihoda i potraživanja, rashoda i obveza, javne nabave te imovine i drugih područja.

- Naša županija godinama prilikom revizije poslovanja dobiva bezuvjetna mišljenja Državne revizije. Poslovanje Županije je transparentno i usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. Uz reviziju poslovanja provjeravaju se i nalozi i preporuke iz prošle revizije koji se mogu dati i uz bezuvjetno mišljenje ako ima nekakvih dvojbi. Od ukupno 75 revidiranih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave samo dvije županije, dva grada i dvije općine nisu imali naloge i preporuke iz prošle revizije. Osječko-baranjska županija je jedna od te dvije županije na koju revizija nije imala baš nikakve progovore - kažu iz Ureda župana Osječko-baranjske županije.

- Svima nama koji vodimo lokalne financije cilj je voditi ih na uravnotežen način. Kontinuirano, ali blago, povećavati kvalitetu usluga koje se pružaju građanima. Jasno je kako je bezuvjetno mišljenje plod dugogodišnjeg rada, a onda, kada ga dobiješ, i dalje zadržavaš visoke napore kako bi održao taj stupanj - kaže David Krmpotić, pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Osijeka.

- I prema revizorskom mišljenju pokazuje se da smo u odgovornom upravljanju javnim financijama i imovinom među vodećim gradovima - zaključno će reći Krmpotić.

A iz izvješća Državnog ureda za reviziju se iščitava kako su ukupni prihodi i primici lokalnih jedinica obuhvaćenih izvješćem za 2018. ostvareni u iznosu od 18.4 milijarde kuna, što je za 1,5 milijardi više u odnosu na prethodnu godinu. Gotovo identični su omjeri i u stavci rashodi i izdaci.

Komparativni podaci dopuštaju i neke konkretne financijske usporedbe. Tako je među županijama Osječko-baranjska u 2018. među prve tri po ostvarenim prihodima - 335,3 milijuna kuna, ispred su samo Primorska i Splitska, ali je Osječka ostvarila veći godišnji prihodovni rast.

Dario Kuštro
POZITIVNO MIŠLJENJE DRŽAVNIH REVIZORA
Grad Osijek je 2018. godinu završio u plusu s četiri milijuna kuna, tri milijuna čine kumulativni višak. I Grad i Županija ta su sredstva u proračunu u godini poslije, u 2019., iskoristili za daljnje investicijske projekte i podršku lokalnom gospodarstvu i široj zajednici.

U konačnici, razumno upravljanje financijama, potvrđeno s bezuvjetnim mišljenjem državnih revizora, valorizirano je i na financijskom tržištu. I Županija i Grad kod poslovnih banaka ostvaruju iznimno dobre uvjete kada se kreditno zadužuju.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike