Učionica

Izvanredna sjednica Senata 8. svibnja 2020. godine
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
U skladu s Uputama o postupanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 13. ožujka 2020. godine (KLASA: 602-04/20-01/2 URBROJ: 2158-60-01-20-52) te Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja od 19. ožujka 2020. (KLASA: 602-04/20-10/00024 URBROJ: 533-04-20-0003) u skladu s Preporukama za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu u okviru epidemije COVID-19 Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, a u skladu s člankom 7. stavkom 4. Poslovnika Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćen tekst, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na izvanrednoj (elektroničkoj) sjednici u akademskoj godini 2019./2020. održanoj 8. svibnja 2020. godine donio je sljedeću

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O NASTAVNOM KALENDARU
ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

I.

U Odluci o nastavnom kalendaru za akademsku 2019./2010. godinu koju je 26. lipnja 2019. godine donio Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (KLASA: 602-04/19-06/9 URBROJ: 2158-60-01-19-7), točka 5. mijenja se i glasi:

„Nastava u ljetnom semestru održava se do 26. lipnja 2020. godine na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama na kojima se izvode vježbe (laboratorijske, konstrukcijske, kliničke, metodičke vježbe) te praktikumi, terenska nastava i stručna praksa kao i drugi oblici nastave koji su uvjet za izlazak na ispit.

Iznimno na Medicinskom fakultetu u Osijek izvođenje vježbi traje do 1. srpnja 2020. godine.

Točka 6. mijenja se i glasi:„Ljetni ispiti rok traje od 1. lipnja do 1. kolovoza 2020.

Točka 7. mijenja se i glasi:

Jesenski ispitni rok traje od 24. kolovoza do 30. rujna 2020.II.Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice utvrdit će termine redovnih ljetnih i jesenskih ispitnih rokova u skladu s člankom 62. stavkom 2. Pravilnika o studijima i studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i točkom I. ove Odluke. U okviru ljetnog i jesenskog ispitnog roka znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice mogu utvrditi i jedan izvanredni ispitni rok.
Možda ste propustili...