Učionica

Razvoj i uspostava interdisciplinarnoga diplomskog studijskog programa Biotehnologija na engleskom jeziku
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
Dva modula: Industrijska biotehnologija i Medicinska biotehnologija

Interdisciplinarni diplomski studijski program Biotehnologija razvijen je u sklopu Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ i prvi je takav sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj koji će se u cijelosti izvoditi na engleskom jeziku što ga čini jedinstvenim na tržištu rada u javnom i privatnom sektoru. Odvijat će se kroz dva modula, Industrijska biotehnologija i Medicinska biotehnologija. Industrijska biotehnologija osnovni je čimbenik razvoja bioekonomije te održivih tehnologija, odnosno „zelenih tehnologija“ koje odlikuje održiva uporaba obnovljivih sirovina za industrijske svrhe, uz očuvanje biološke raznolikosti i zaštitu okoliša. Medicinska biotehnologija zasnovana je na primjeni dostignuća znanosti o životu u razvoju inovativnih tehnologija usmjerenih na poboljšanje ljudskoga zdravlja. Program toga modula omogućava studentima stjecanje i primjenu znanja iz tehnologije rekombinantne DNA, genetičkog, proteinskog i tkivnog inženjerstva u razvoju lijekova, molekularnoj dijagnostici i personaliziranoj medicini. Medicinska biotehnologija predstavlja posebno propulzivnu biotehnološku granu što se očituje kroz važna financijska ulaganja u istraživanje i razvoj postojećih tvrtki kao i otvaranje novih biotehnoloških tvrtki. Upravo su gospodarski subjekti iz javnog i privatnog sektora uputili na potrebu pokretanja studijskoga programa koji će osigurati stručnjake sa znanjima, vještinama i kompetencijama iz tih dvaju biotehnoloških područja. Osim toga, studenti koji završe studij steći će komunikacijske i prezentacijske vještine koje će im omogućiti predstavljanje znanstvenih i stručnih spoznaja na engleskom jeziku. Navedeno često nije slučaj s postojećim studijskim programima koji se izvode samo na hrvatskom jeziku, a otežana komunikacija na engleskom jeziku može predstavljati problem za rad u međunarodnom okruženju. Nadalje, novi studijski program omogućit će studentima iz Republike Hrvatske i inozemstva stjecanje znanja, vještina i kompetencija za zapošljavanje, odnosno uključivanje u rad u javnom sektoru, postojećih biotehnoloških i srodnih tvrtki kao i za otvaranje novih tvrtki, poglavito u području prioritetnih područja poput održive proizvodnje hrane, proizvodnje nutraceutika i farmaceutika, biomedicinskih istraživanja te zaštite okoliša. Posljedično, omogućit će i njihovu veću konkurentnost na domaćem i europskom tržištu rada kao i u akademskoj razmjeni. Naime, u zemljama EU-a realna je tržišna potreba za kadrom koji posjeduje znanja, vještine i kompetencije iz područja biotehnologije koje će se moći steći u okviru predloženoga interdisciplinarnog studijskog programa. Upravo je to cilj operativnoga programa Obzor 2020. kao i nadolazećeg programa Obzor Europa gdje su istraživanja i suradnja s industrijskim partnerima usmjereni prema razvoju inovativnih proizvoda i razvoju procesa visoke dodane vrijednosti u skladu s načelima kružnog gospodarstva, očuvanja okoliša, smanjenja klimatskih promjena, odnosno održivog razvoja. Studenti će po završetku interdisciplinarnog diplomskog studija Biotehnologija na engleskom jeziku imati navedene kompetencije što će im omogućiti veću zapošljivost i konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Posebnost je tog studija u odnosu na druge studijske programe koji se trenutačno izvode u Republici Hrvatskoj interdisciplinaran karakter te engleski jezik na kojem bi se studij u cijelosti izvodio što bi uvelike doprinijelo internacionalizaciji Sveučilišta te povećanju dolazne studentske mobilnosti.

Stela JOKIĆ & Ljubica GLAVAŠ OBROVAC

Članovi projektnog tima na studijskom putovanju u Austriji u posjetima primjerima dobre prakse

Deset članova projektnog tima sa sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Medicinskog fakulteta Osijek boravilo je od 26. do 28. siječnja 2020. godine u Austriji. Cilj studijskog putovanja bio je posjet Human technology Styria, Austrijskom centru za biotehnologiju i Tehničkom sveučilištu u Grazu kao primjerima dobre prakse prije same predaje programa na evaluaciju. Također, počeli su i individualni tečajevi engleskog jezika koji su predviđeni projektom, a planirano usavršavanje znanja engleskoga jezika unaprijedit će kompetencije nastavnika, suradnika i administrativnoga osoblja koji će sudjelovati u provedbi studija.
Možda ste propustili...