Učionica
UDRUGA DIPLOMIRANIH INŽENJERA GRAĐEVINSKOGA FAKULTETA

AMCA – Mursae
Objavljeno 26. svibnja, 2020.

Udruga diplomiranih inženjera Građevinskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, AMCA – Mursae, djeluje već 20 godina. Osnovana je 16. lipnja 2000. godine u svečanoj dvorani Građevinskoga fakulteta Osijek u okviru obilježavanja 80 godina života i 55 godina rada hrvatskoga najvećeg graditelja mostova prof. dr. Stanka Šrama. U povodu obljetnice važno je istaknuti inicijativni odbor zaslužan za osnivanje udruge, a njega su činili prof. dr. sc. Barbara Medanić, prof. dr. sc. Vladimir Sigmund, Damir Vujčić, Ernest Ević, Darko Ojvan, Zlata Dolaček i Predrag Bogičević. Za prvoga i dugogodišnjega predsjednika Udruge izabran je mr. sc. Aleksandar Jurić. Pod njegovim vodstvom udruga je rasla i razvijala se, njegujući sve vrijednosti građevinske inženjerske struke i znanstvene zajednice. Nažalost, nakon duge borbe s bolešću, prerano nas je napustio jedan od članova inicijativnoga osnivačkog odbora Udruge, izvrstan profesor, vrhunski znanstvenik i čovjek, prof. dr. sc. Vladimir Sigmund. Suradnici i studenti zahvalni su na svemu što je profesor Sigmund učinio u unaprjeđenju Građevinskoga fakulteta Osijek, njegove znanstvene zajednice i prepoznatljivosti u domovini i svijetu.

Udruga je osnovana prvenstveno radi izgradnje, jačanja veza i suradnje između bivših studenata i Građevinskoga fakulteta Osijek. Vizija je stvaranje i intenziviranje kontakta među samim inženjerima, ali i između inženjera i studenata radi prijenosa iskustva rada u građevinskoj praksi. Slijedeći ciljeve, Udruga je tijekom godina organizirala brojne susrete s inženjerima te obilaske gradilišta u okolici grada Osijeka kao središta visokoga obrazovanja Slavonije i Baranje te kao sjedišta Udruge, u svrhu upoznavanja s aktualnom inženjerskom problematikom. Tako su zahvaljujući bivšim studentima, a danas članovima Udruge i već iskusnim inženjerima, organizirani stručni obilasci, u to vrijeme najvećih gradilišta u gradu. Treba istaknuti posjet gradilištu kapitalne investicije u prometnoj infrastrukturi županije, izgradnju ovješenoga cestovnog mosta preko rijeke Drave kod Petrijevaca u sklopu koridora 5C te naravno, izgradnju nove zgrade Građevinskoga i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Organizirani su brojni sastanci te tribine na kojima su naši diplomirani inženjeri mogli prenijeti svoja iskustva studentima te su svojim žarom u izlaganjima sigurno doprinijeli većoj zainteresiranosti i angažiranosti studenata oko studijskih obveza i nestrpljivosti u rješavanju budućih projektnih problema na radnim mjestima. Ovim putem zahvaljujemo svim bivšim studentima koji su bili spremni izdvojiti svoje privatno i poslovno vrijeme kako bi podijelili svoja iskustva te prenijeli dašak atmosfere gradilišta i projektnih biroa studentima, ali i djelatnicima Fakulteta. U ovo moderno vrijeme slobodnih migracija radne snage velik broj diplomiranih inženjera napustio je svoju domovinu u potrazi za boljim poslovima i životom, ali i iz puke znatiželje. Svjetsko tržište pruža veće mogućnosti rada na složenijim inženjerskim problemima pa Udruga pokušava ostati u kontaktu s alumnijima što je vrlo vrijedno radi razmjene iskustava i uvida u funkcioniranje većih sustava, nama zanimljivih većih gradilišta i projektnih biroa. Razmjena pozitivnih, ali i negativnih iskustava rada u inozemstvu zasigurno može doprinijeti razvoju domaćega gospodarstva, u prvom redu domaće građevinske struke.

U povodu obljetnice željeli bismo zahvaliti svima koji su doprinijeli radu Udruge, članovima svih uprava Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek tijekom ovih 20 godina, svim djelatnicima Fakulteta te svim članovima Udruge, diplomiranim inženjerima građevinarstva, bez kojih bi sve aktivnosti bile nemoguće i koji nas svojim zalaganjem guraju naprijed. S radošću očekujemo nove članove u budućim diplomiranim inženjerima i njihov doprinos daljnjem razvoju Udruge. Možete nas pronaći na internetskoj stranici Građevinskoga i arhitektonskog fakulteta Osijek na poveznici: http://www.gfos.unios.hr/amca/amca-pocetna.

Ivana Šandrk Nukić

Predsjedništvo AMCA – Mursae  


Hrvoje Draganić   

Tamara Brleković   

Željko Šreng             
Možda ste propustili...