Učionica

Udruga bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek – TehnOS
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
Udruga redovito organizira popularna, stručna i znanstvena predavanja, promocije knjiga, različite radionice, te stručna putovanja.

Udruga bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek – TehnOS registrirana je 25. ožujka 2011. godine. Osnovana je radi očuvanja tradicije Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek, promicanja ugleda Fakulteta i inženjerske struke, poboljšanja kvalitete studiranja, unaprjeđenja znanstvenoga i stručnoga rada, pružanja pomoći sadašnjim studentima u obavljanju stručne prakse i zapošljavanja, ali i pomaganja članovima Udruge ovisno o njihovim potrebama. Djelatnost je Udruge samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koje su vezane uz prehrambenu tehnologiju, prehrambeno inženjerstvo, primijenjenu kemiju i ekologiju i/ili srodna područja.

Radi održavanja kontakata s bivšim studentima i svim ostalim članovima Udruge te unaprjeđenja njihovih znanja i kompetencija, Udruga redovito organizira popularna, stručna i znanstvena predavanja, promocije knjiga, različite radionice, stručna putovanja i slično. Većina navedenih aktivnosti Udruge, a posebice stručna predavanja, održavaju se u poslijepodnevnim satima kako bi se svi članovi mogli lakše okupiti i u što većem broju. Lista predavanja održanih u organizaciji/suorganizaciji Udruge uključuje domaće i inozemne predavače, a radionice su namijenjene usavršavanju različitih vještina potrebnih u svim strukama (npr. vještine neverbalne komunikacije).

Također, od 2016. godine do danas Udruga je TehnOS u suradnji s različitim institucijama provela i tri edukativna projekta koja je financirala Osječko-baranjska županija. U 2016. godini proveden je projekt pod nazivom „Zdravlje u čaši vode“ čiji je cilj bio popularizacija znanosti i edukacija šire javnosti o znanstvenim spoznajama i važnosti unosa zdravstveno ispravne vode za piće, potrebi redovitog unosa u organizam odgovarajuće količine vode te načinu na koji voda utječe na zdravlje pojedinca. U 2018. godini proveden je projekt „Bioraznolikost – zalog za budućnost“ čiji je cilj bio podizanje svijesti učeničke populacije i stanovništva Osječko-baranjske županije o važnosti zaštite postojeće bioraznolikosti flore i faune koja nas okružuje te utjecaja bioraznolikosti na život svakog pojedinca. Tema posljednjega provedenog projekta iz 2019. godine bila je „Voda i čovjek”. Projekt je proveden u cilju edukacije učenika, studenata i šire javnosti o važnosti zaštite i očuvanja vodnih resursa. Voditeljica navedenih edukativnih projekata bila je izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić koja je u razdoblju od 2015. do 2019. godine obnašala dužnost predsjednice Udruge, a svi projekti provodili su se putem edukativnih predavanja i radionica u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, domovima zdravlja, zatim edukativnih predavanja namijenjenih široj javnosti te sudjelovanjem predavača na lokalnim TV i radijskim postajama te objavljivanjem novinskih članaka.

Predsjednik je Udruge prof. dr. sc. Srećko Tomas, potpredsjednica je Udruge Antonija Kristek Janković, dipl. ing., a tajnica je Udruge Ivana Lauš, dipl. ing.

Predsjedništvo čine: prof. dr. sc. Jurislav Babić, izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač, izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić, dr. sc. Daniela Horvat, Antonija Kristek Janković, dipl. ing., prof. dr. sc. Stela Jokić, prof. dr. sc. Mirela Planinić, prof. dr. sc. Drago Šubarić i prof. dr. sc. Srećko Tomas, a Nadzorni je odbor u sastavu: doc. dr. sc. Antun Jozinović, doc. dr. sc. Krunoslav Aladić i prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić.

Čelništvo Udruge TehnOS svjesno je mogućnosti koje pruža takav način povezivanja te da članstvo u Udruzi, osim koristi za sve nas, pruža i zadovoljstvo ponovnoga druženja s kolegama i budi osjećaj ponosa i pripadnosti Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek i Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Iz tog razloga, čelništvo Udruge poziva sve zainteresirane koji su završili studij, magistrirali ili doktorirali na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, sve zaposlene na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te sve one koji su jednostavno samo prijatelji Fakulteta, da se pridruže Udruzi TehnOS. Također, poziva i sve one koji imaju zanimljive teme iz svojega djelokruga rada da se jave čelništvu Udruge za moguće organiziranje predavanja, okruglih stolova ili radionica na osnovi prijedloga tih tema.

Ivana LAUŠ