Učionica

Alumni udruga FFOS – od ranih do budućih godina
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
Alumni čvrsta spona između Fakulteta i njegovih diplomiranih studenata
Rane godine (2012. – 2017.)
Alumni udruga FFOS u svojem prvotnom obliku osnovana je 2010. godine. Rad neformalne udruge možemo pratiti od 2012. i prve skupštine na kojoj su zacrtani plan i ciljevi Alumni udruge koji su, uz neke promjene, i danas utkani u rad Alumnija. Članovi tijela te neformalne udruge bili su: predsjednik Upravnoga odbora bio je Davorin Ćuti, a Upravni odbor činili su 2012. godine Davorin Ćuti, Renata Jukić, Luka Pejić, Domagoj Tomas i Ivica Vuletić, 2015. godine u Upravni odbor izabrani su Davorin Ćuti, Barbara Kružić (predsjednica Upravnoga odbora), Luka Matić, Demian Papo i Luka Pejić. Godine 2017. u Upravni odbor izabrani su Marko Bagić (predsjednik Upravnoga odbora), Mirna Gilman, Domagoj Kostanjevac, Barbara Kružić i Branislav Miličić. Iz tog razdoblja od brojnih aktivnosti izdvajaju se promocije knjiga, zbornika i časopisa te organiziranje simpozija, predavanja, tribina i kružoka: predstavljanje časopisa Vojna povijest, časopisa Europski glasnik, promocija knjige Morane Lukač Njemačko priznanje Hrvatske i Slovenije (2013.), promocija knjige Dinka Župana Mentalni korzet: Spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj (1868. – 1918.), promocija zbornika Novi val i filozofija, predavanje prof. Alpara Lošonca s Univerziteta u Novome Sadu i promocija zbornika Zapisi o totalitarizmu, interdisciplinarni znanstveni simpozij Michel Foucault: Moć ideja i predstavljanje istoimenog zbornika, kružok „Građanska država“, tribina „Što poslije fakulteta“ (nisu navedene sve aktivnosti od 2012. do 2017., ali i one su pokazatelj da je Alumni u tom razdoblju bio iznimno aktivan).

Razdoblje formalne udruge (2018. – 2019.)
Na ovim stabilno uspostavljenim temeljima 1. veljače 2018. održana je Osnivačka skupština Udruge diplomiranih studenata Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku (skraćeno Alumni udruga FFOS) te je stekla pravnu osobnost upisom u Registar udruga RH.

Osnivačice su Udruge, kao i 2010. kada je osnovana udruga koja nije imala pravnu osobnost, prof. dr. sc. Marija Omazić, prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i prof. dr. sc. Ružica Pšihistal. Za predsjednika Udruge izabran je doc. dr. sc. Denis Njari, a u Upravni odbor ušli su Marko Bagić (predsjednik Upravnoga odbora i zamjenik predsjednika Udruge), Domagoj Kostanjevac kao tajnik Udruge, Barbara Kružić (likvidatorica Udruge), Branislav Miličić i Mirna Gilman Ranogajec. Time počinje novo razdoblje za Udrugu koja krajem 2018. mijenja predsjednika i na mjesto doc. dr. sc. Denisa Njarija dolazi Branislav Miličić, a njegovo mjesto u Upravnom odboru zauzima Eldina Lovaš. Uz sve obveze koje je Udruga imala kao registrirana udruga, ciljevi zbog kojih je Alumni osnovan nikada nisu pali u drugi plan, nego su još ojačani ulogom koju je Alumni dobio kao čvrsta spona između Fakulteta i njegovih diplomiranih studenata. Zadaća Udruge ostala je vezana uz prve ciljeve svojih osnivača pa su se aktivnosti odnosile na različite teme zanimljive našim članovima, studentima i Fakultetu. Velik broj aktivnosti vezan je uz karijerno savjetovanje: predavanje o EVS-u, o digitalnom marketingu „Uvijek postoji način – od nezaposlenosti do samozaposlenosti“, o mogućnostima nastavka doktorskoga studija u inozemstvu, o karijeri u novinarstvu, o uređivanju društvenih mreža, o radu u civilnom društvu, predstavljanje programa Work&Travel USA, Alumni čajanka na kojoj su studenti mogli razgovarati s našim alumnijima o njihovim iskustvima u poslu kojim se bave, seminar o mogućnostima zapošljavanja preko fondova EU-a. Kako živimo u vremenu globalizacije, važno je znati strane jezike, ali u samoj globalizaciji i tema kvalitetnog prijevoda postala je od velike važnosti pa se Alumni bavio i tom problematikom: održano je predavanje „Predstavljanje prvog prijevoda Biblije na službeni bosanski jezik“, a održan je i okrugli stol „Sva lica prevođenja“. S druge strane, globalizacija sa sobom nosi i pitanje civilnoga društva, a to je pitanje posebice važno za učitelje pa je predavanje našega alumnija Nikice Torbice „Nastavnik (i) izvan škole: moj put do angažmana u organizaciji civilnog društva“ bilo vrlo korisno i poučno za slušatelje. Druga tema vezana uz nastavu bila je edukacija „Kreativnost u nastavi“ za diplomirane i sadašnje studente FFOS-a, a edukaciju je održala udruga Klikeraj. Važan dio rada naše udruge jest i predstavljanje knjiga, a održana su predstavljanja sljedećih knjiga: Nad Papukom nebo proplakalo našeg alumnija Dine Mataza suorganizirano u suradnji s ISHA-om te predstavljanja dviju knjiga u suradnji s GISKO-om: Zbogom avangardo – na razvalinama jugoslavenske socijalističke modernizacije autora Domagoja Mihaljevića i knjige Jeziku je svejedno autora Anđela Starčevića, Mate Kapovića i Daliborke Sarić. Alumni je i darovao najpotrebnije naslove knjižnici Filozofskoga fakulteta. Udruga nije zaboravila ni na neformalna druženja te je krajem studenog 2019. organiziran i književni kviz u suradnji s Alephom. Prema planu rada Alumni udruge FFOS bitan segment rada svakako je bila i analiza zapošljivosti diplomiranih studenata koja je napravljena u drugoj polovici 2018., a u skraćenom obliku dostupna je u biltenu naše udruge.

Buduće godine

Dana 1. veljače 2020. na dužnost je stupilo novo vodstvo Udruge: predsjednica je Udruge dr. sc. Dragana Božić Lenard, a Upravni odbor čine: Nikica Torbica (predsjednik Upravnoga odbora i zamjenik predsjednice), Tamara Mazur (tajnica Udruge), Goran Schmidt (likvidator), Branislav Miličić i Ozana Vignjević.

Ovo je zapravo Alumni ukratko, teško je sažeti sva događanja, ispričati sve priče, ali to je tako i u životu jer i Alumni je zaživio i dobio svoje članove, legende i priče koje su dijelom svake udruge.

Branislav MILIČIĆ, Domagoj KOSTANJEVAC

Možda ste propustili...