Učionica

Alumni BiolOS -Projekt OutDOOR
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
Cilj projekta bio je educirati stanovnike Osječko-baranjske županije o važnosti ekološkoga zbrinjavanja i pravilnoga razvrstavanja otpada, potaknuti ih na aktivno sudjelovanje u poboljšanju kakvoće životne sredine te naglasiti ulogu obrazovanja u održivom

Alumni je Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Alumni BiolOs) u prosincu prošle godine uspješno završio projekt „Odgovornim odlaganjem otpada do održivog razvoja (OutDOOR)” u suradnji s Odjelom za biologiju, JU PP Kopački rit te tvrtkama Unikom d. o. o. i Baranjska čistoća d. o. o. OutDOOR je financiran iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu (Programi i projekti udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji; Područje br. 9. Program iz područja zdravlja i zaštite okoliša).


Cilj projekta bio je educirati stanovnike Osječko-baranjske županije o važnosti ekološkoga zbrinjavanja i pravilnoga razvrstavanja otpada, potaknuti ih na aktivno sudjelovanje u poboljšanju kakvoće životne sredine te naglasiti ulogu obrazovanja u održivom razvoju i zaštiti okoliša i prirode.


Projekt je uključio radionice i predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola, studente i nastavnike te kreiranje edukativnoga materijala.


Za učenike OŠ „Ivan Goran Kovačić” Đakovo organizirana je radionica „1,2,3 kompostiraj i ti!”, o važnosti i postupcima kompostiranja, koju su vodile alumne Tihana Škugor, univ. spec. oecol. (voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša tvrtke Unikom d. o. o.) i Tihana Kreković, mag. biol. (OŠ „Ivan Goran Kovačić” Đakovo). Učenici su stekli teorijska i praktična znanja o razvrstavanju otpada i kompostiranju, a edukativni materijal i novi komposter omogućit će uspostavljanje sustava za kompostiranje u školskom dvorištu i vrtu. Za potrebe projekta kreiran je letak s osnovnim pojmovima o organskom otpadu i recikliranju koji kroz nekoliko jednostavnih koraka i savjeta pojašnjava postupak kompostiranja.


U radionici na reciklažnom dvorištu Zeleni otok na Jugu II u Osijeku sudjelovali su učenici Ugostiteljsko-turističke škole Osijek u pratnji voditeljice Eko odbora Ksenije Kesegi-Krstin, prof. i studenti Odjela za biologiju. Edukaciju o odgovornom odvajanju otpada i recikliranju provela je Tihana Škugor, univ. spec. oecol. Stečeno znanje poslužit će učenicima te strukovne škole i studentima u daljnjoj praksi i radu. U sklopu projekta provedeno je i anketiranje učenika osnovnih i srednjih škola i studenata o znanju, svakodnevnim navikama i praksi vezanoj uz odvajanje otpada i recikliranje kako bi se dobile korisne smjernice za daljnju edukaciju u području održivoga gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Rezultati projekta OutDOOR predstavljeni su na završnom predavanju održanom u sklopu godišnje sjednice Udruge na Odjelu za biologiju u Osijeku.

Dubravka Špoljarić Maronić