Učionica

Alumni klub Odjela za kemiju
Objavljeno 26. svibnja, 2020.

Osnivačka skupština Alumni kluba Odjela za kemiju održana je dana 10. studenoga 2014. godine na Odjelu za kemiju u dvorani P 3 s početkom u 17 sati. Na Osnivačkoj skupštini izabran je predsjednik Alumni kluba doc. dr. sc. Tomislav Balić, zamjenica doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić te tajnica Kristina Jelkić. Alumni klub čine svi bivši studenti Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku i studenti zajedničkog programa Biologija – Kemija. Članstvo se u klubu ostvaruje slobodnom voljom i ispunjavanjem članske pristupnice. U klub se, po pozivu, kao počasni članovi mogu učlaniti djelatnici Sveučilišta te prijatelji i partneri Odjela za kemiju u Osijeku. Od osnutka do danas u Alumni klub Odjela za kemiju učlanjeno je 20 članova koji aktivno sudjeluju u promicanju kemije u Sveučilišnom i lokalnom okruženju (sudjelovanje na smotrama sveučilišta, Tjedan karijera i dr.). Svrha je osnivanja Alumni kluba očuvanje tradicije i promicanje ugleda Odjela izgradnjom suradnje između sadašnjih i bivših studenata Odjela za kemiju u Osijeku kao i organiziranje formalnih i neformalnih sastanaka i tribina, druženja, skupova kluba u cilju razvitka i unaprjeđenja poznanstava i prijateljstva članova kluba. Osnovni je cilj Alumni kluba uspostavljanje i održavanje veza s bivšim studentima Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku i razvijanje suradnje s institucijama u kojima su zaposleni. Posebni su ciljevi Alumni kluba pomoć pri zapošljavanju članova udruženja, suradnja s ostalim alumni udruženjima u zemlji, poticanje aktivnosti i kreativnosti u području kemije te zaštita strukovnih interesa. Alumni klub Odjela za kemiju i članovi trenutačno aktivno sudjeluju u procesu osnivanja i registracije Alumni udruge Odjela za kemiju te usklađivanju pravnih akata Alumni kluba sa Zakonom o udrugama.

Tomislav Balić