Učionica
KNJIŽNICA I ČITAONICA PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA OSIJEK

Knjižnica PTFOS-a prilagođava se novom načinu rada koji uključuje brže i sveobuhvatnije praćenje informacija
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
U knjižnici se provode različite edukacije i radionice
Knjižnica s čitaonicom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (PTFOS) smještena je u prilagođeni prostor u potkrovlju zgrade PTFOS-a na adresi Franje Kuhača 20 i površine je 333 m2. U čitaonici su, osim stolova za pojedinačan i skupni rad, smješteni i stolovi s osam računala za rad korisnika te održavanje edukacija, stakleni ormari s referentnom zbirkom knjižnice i police s tekućom periodikom, a u drugom dijelu nalaze se police s otvorenim pristupom za udžbeničku građu te staklene vitrine sa zbirkama ocjenskih radova. Kako knjižnica predstavlja jedan od važnijih resursa u stjecanju znanja i kako bi se svim korisnicima, a posebno studentima, omogućila stalna dostupnost tiskane knjižnične građe i relevantnih izvora informacija, knjižnica PTFOS-a otvorena je svakoga radnog dana u razdoblju od 7,30 do 18,30 sati, a u njoj su zaposlene dvije osobe s visokom stručnom spremom, knjižnična savjetnica i viša knjižničarka. Osim studenata i zaposlenika PTFOS-a, knjižnicom se koriste studenti i zaposlenici i drugih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te završeni magistri struke kojima su potrebne dodatne informacije u njihovu radu.

Usluge koje korisnici mogu dobiti u knjižnici jesu: posudba, informacijske usluge, međuknjižnična posudba, pretraga različitih baza podataka, repozitorija te izdavanje potvrda o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika. Također, u knjižnici se provode različite edukacije i radionice, za studente prve godine diplomskoga studija provodi se radionica naslovljena „Ponešto iz knjižnice ili knjige, udžbenici, referentna zbirka i pretraživanje e-kataloga knjižnice: radionica za studente i sa studentima“, a za studente druge godine preddiplomskoga studija radionica „Pretraživanje informacija“.

Uz uobičajene aktivnosti, zaposlenice knjižnice uključene su i u edukaciju studenata s naglaskom na edukaciju iz područja ciljanoga pretraživanja literature u tiskanom ili elektroničkom formatu.

U vremenu kada smo preplavljeni najrazličitijim informacijama i kada se nove informacijsko-komunikacijske tehnologije ubrzano razvijaju, knjižnica PTFOS-a prilagođava se novom načinu rada koji uključuje brže i sveobuhvatnije praćenje informacija te njihove distribucije krajnjim korisnicima. Granice između realnoga i virtualnoga svijeta sve su manje vidljive, a navike i potrebe korisnika stalno se mijenjaju.
Ivana LAUS