Učionica

Rad knjižnice Medicinskoga fakulteta Osijek
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
Ispred medicinskih knjižnica RH formirana je skupina stručnjaka koja na nacionalnoj razini pregovara, predlaže i dogovara s Ministarstvom znanosti u Zagrebu nabavu određenih baza koje su dostupne svim medicinskim knjižnicama u sastavu sveučilišta RH.

Visokoškolska knjižnica Medicinskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku započela je s radom sredinom 1993. godine i posluje sukladno s politikom i poslanjem matične ustanove. Zaposlena je jedna djelatnica, Bisera Kopf, koja vodi i obavlja sve poslove u knjižnici. Moglo bi se reći kako smo relativno mlada knjižnica, ali sa svojim uslugama i kvalitetom nastojimo stati uz bok sa srodnim knjižnicama.

Svaka knjižnica, pa tako i naša, ima osnovnu funkciju i zadatak sustavnoga i neprestanoga odabira knjižnične građe, a osobitu pozornost posvećuje sustavnoj nabavi osnovne i dopunske literature predviđene nastavnim planom i programom Medicinskoga fakulteta Osijek. Pri stručnoj obradi knjižnične građe koristi se klasifikacijska shema i tezaurus MeSH National Library of Medicine (Bethesda, SAD), štite se i čuvaju zbirke tiskanoga i elektroničkoga znanja u području biomedicinskih i srodnih znanosti i struka. Osigurava se pristup informacijskim izvorima dostupnim na daljinu te se pružaju informacijske usluge, korištenje čitaonice i računala. Omogućuje se posudba udžbenika, prvenstveno studentima, nastavnicima i suradnicima u nastavi kao i ostalim članovima visokog učilišta te široj društvenoj zajednici radi obrazovnoga, znanstvenoistraživačkoga i općekulturnoga djelovanja. Knjižnica osigurava pristup platformi Web of Science koja donosi baze: OVID, Medline, Core Collection, Current Contents Connect, BIOSIS Citation Indeks, Data Citation Indeks, Master Journal List – Thomson Reuter i druge baze podataka. Korisnik može samostalno pretraživati baze ili uz pomoć knjižničnoga djelatnika ili naručiti pretraživanje od knjižničnoga djelatnika na određenu temu. Pretraživanje se može obaviti prema različitim parametrima (autoru, naslovu časopisa, godini izdanja, volumenu i dr.) i prema tezaurusu MeSH (kontrolirani medicinsko-tematski ključni rječnik). Rezultati pretraživanja prenose se na korisnikov USB ili u ispisanoj inačici. Ispred medicinskih knjižnica RH formirana je skupina stručnjaka koja na nacionalnoj razini pregovara, predlaže i dogovara s Ministarstvom znanosti u Zagrebu nabavu određenih baza koje su dostupne svim medicinskim knjižnicama u sastavu sveučilišta RH. Tako i naša knjižnica putem portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu donosi i omogućuje pristup velikom broju baza biomedicine i zdravstva. Dostupne baze Science Citation Indexa (SCI), Current Contens Connect, Core Collection Scopus i Medline omogućavaju pretraživanje (indeksiranost časopisa, indeksiranost znanstvenih radova, citiranost radova, pretraživanje prema raznim parametrima kao i prema autoru itd.). Baze Journal Citation Reports (JCR), Scimago Journal Rank indicator (SJR), omogućavaju pregled zastupljenosti časopisa prema IF odjeku (Impact factor) i kvartilima časopisa (Q). Pregledom relevantnih baza za znanstveno i znanstveno-nastavno napredovanje djelatnik knjižnice izdaje potvrdu na zahtjev korisnika. Knjižnica ima slobodan pristup digitalnom arhivu platformi: Ebsco, PubMed, Open Access Journal koji donose časopise u punom tekstu od različitih izdavača (Willey, Lipincott Wiliams & Wilkins i dr.) te omogućavaju pristup časopisima (nekoliko tisuća naslova) u punom tekstu, pristup portalu „Hrčak“ koji donosi znakovit broj naslova domaćih časopisa kao i e-časopis Southeastern European Medical Journal (SEEMEDJ) http://seemedj.mefos.unios.hr; izdanje Medicinskoga fakulteta Osijek. Kako je e-infrastruktura Republike Hrvatske omogućila ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, tako i Knjižnica MFO-a podržava i posjeduje institucijski repozitorij „Dabar“ (Digitalni akademski arhiv i repozitorij) gdje je primijenjena podrška za prikupljanje i trajnu pohranu, diseminaciju različitih digitalnih objekata, završnih radova, diplomskih radova, doktorskih disertacija obranjenih na Medicinskom fakultetu Osijek. Tijekom godine u nekoliko navrata Knjižnica MFO-a ima otvorene pristupe različitim bazama kao probni pristup o čemu su djelatnici MFO-a i korisnici usluga knjižnice uvijek na vrijeme obaviješteni.

Knjižnica je komunikacijsko središte matične ustanove putem koje se posreduju znanstvene i stručne publikacije i informacije nastale kao rezultat znanstveno-istraživačkih procesa na matičnom fakultetu i sveučilištu kao i rezultat stručne obrade vlastitih fondova. U obavljanju svoje djelatnosti primjenjuje tehničke standarde, prihvaćene stručne norme, standarde za obradu knjižnične građe (formalne i sadržajne), standarde za prijenos i razmjenu podataka. Održava razinu usluge sukladno korisničkim potrebama i neprestano se usklađuje s ciljevima, zakonima i propisima domaćim i međunarodnim standardima te educira korisnika. Surađuje s ostalim knjižnicama i srodnim informacijskim službama unutar i izvan organizacijske strukture sveučilišta koje djeluju na istim ili srodnim područjima i disciplinama u zemlji i inozemstvu. Knjižnica Medicinskoga fakulteta prati i prilagođava se novom načinu rada koji uključuje brže i sveobuhvatnije praćenje informacija iz područja biomedicine, što omogućuju telekomunikacije, elektroničke mreže i odgovarajuća oprema u cilju nacionalne i međunarodne razmjene i protoka informacija, te cjeloživotno obrazovanje knjižničara sukladno preporukama Europskoga kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno sustavno formalno i neformalno obrazovanje kao i informalne oblike učenja. Planiramo i dalje unaprjeđivati knjižnično poslovanje i pristup informacijama i njihov prijenos temeljen na dobrobiti korisnika.

Bisera KOPF