Učionica

Upoznajte knjižnicu FERIT-a
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
Knjižnica Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek ustrojena je prvih dana djelovanja Fakulteta i važna je potpora znanstveno-istraživačkom i stručnom radu na Fakultetu te studentima za pripremu ispita i izradu seminarskih, završnih i diplomskih radova. Znanstvenom se i stručnom literaturom iz fakultetske knjižnice često koriste i završeni stručnjaci iz gospodarstva i bivši studenti Fakulteta. Knjižnica je opremljena brojnom znanstvenom i stručnom literaturom, knjigama i časopisima, na hrvatskom, engleskom, njemačkom i ruskom jeziku, te enciklopedijskim izdanjima. Fond knjiga i časopisa obnavlja se i dopunjuje redovito – kako se razvijaju i unaprjeđuju mnoga područja elektrotehnike, računarstva i drugih tehničkih područja, u skladu s financijskim mogućnostima Fakulteta. Knjižni je fond u razdoblju 1990. – 2019. godine utrostručen, a utrostručen je i broj naslova serijskih publikacija te je prikupljen velik broj diplomskih i završnih radova studenata Fakulteta u tiskanom i elektroničkom obliku kao i magistarskih radova i disertacija – i djelatnika Fakulteta, ali i znanstvenika s drugih fakulteta u zemlji i inozemstvu. Od 2014. godine završni i diplomski radovi kao i doktorske disertacije unose se u nacionalni repozitorij, bazu Dabar sa slobodnim pristupom. Knjižnica se koristi programom Metel za knjižnično poslovanje. Trenutačno knjižnica raspolaže s više od 5 800 bibliografskih jedinica. U posljednje vrijeme nabavljen je i veći broj knjiga i udžbenika, uglavnom strana literatura na engleskom jeziku, iz interdisciplinarnih područja kojom se u praksi koriste inženjeri elektrotehnike i računarstva: komunikologije, marketinga i menadžmenta. Prema strukturi monografskih publikacija, najviše je knjiga iz područja elektrotehnike (62 %) te računarstva (27 %), dok je kod serijskih publikacija najviše časopisa iz područja elektrotehnike (34 %) i računarstva (26 %). Najviše je knjiga na hrvatskom (76 %) i na engleskom jeziku (19 %). Knjižnica Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek putem međuknjižnične posudbe redovito surađuje i s knjižnicama drugih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Sveučilišnom i gradskom knjižnicom u Osijeku, knjižnicama elektrotehničkih fakulteta u Zagrebu i Splitu te Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu.

Knjižnica je površine 54 m 2. Čitaonica je do ljeta 2014. godine imala površinu 51 m2 i 24 radna mjesta. Radovima u proljeće 2014. godine čitaonica je proširena na površinu od 74 m2 i 56 radnih jedinica za studente. U čitaonicu su postavljeni novi stolovi s odvojenim i zasebno osvijetljenim radnim jedinicama, s potrebnom informacijsko-komunikacijskom infrastrukturom. Knjižnica je opremljena novim računalima i pisačem s mogućnošću skeniranja i fotokopiranja.

Izdavačka djelatnost

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek posebnu pozornost posvećuje izdavačkoj djelatnosti. Nastavnici Fakulteta objavili su brojne udžbenike, skripte, predloške za nastavu koji služe kao osnovna ili dodatna literatura za svladavanje nastavnoga gradiva i uspješno pripremanje ispita. Sva nastavna, znanstvena i stručna izdanja Fakulteta mogu se posuditi u knjižnici Fakulteta. Kako bi se unaprijedila izdavačka djelatnost, Fakultet je definirao vlastitu politiku izdavačke djelatnosti koja motivira nastavnike na pripremu udžbenika za svoje predmete te osigurava pristupačnu cijenu udžbenika za studente. Tako studenti dobivaju kvalitetnu literaturu koja pokriva područja nastave, ali i područja istraživanja kojima se bave nastavnici i znanstvenici Fakulteta. Kako bi se dodatno unaprijedila kvaliteta postupka izdavanja udžbenika, na 173. sjednici Fakultetskoga vijeća, održanoj 23. prosinca 2014. godine, usvojen je novi Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Elektrotehničkoga fakulteta Osijek.U akademskoj 2018./2019. godini objavljeni su sljedeći sveučilišni udžbenici:

Lajos Jozsa, Hrvoje Glavaš, Ivica Petrović: Vođenje elektroenergetskoga sustava

Dražen Tomić, Drago Žagar, Višnja Križanović, Krešimir Grgić: Mreže računala, laboratorijske vježbe

Damir Šljivac, Danijel Topić: Obnovljivi izvori energije

Tomislav Matić, Željko Hocenski, Ivan Vidović: Priručnik iz digitalne elektronike: osnovni logički sklopovi i VHDL

Damir Filko, Tomislav Keser, Dražen Slišković: Industrijska automatizacija, priručnik za laboratorijske vježbe

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 2010. je godine pokrenuo međunarodni znanstveno-stručni časopis International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems u radu čijeg uređivačkog odbora sudjeluju znanstvenici s Fakulteta te inozemni znanstvenici s institucija s kojima Fakultet surađuje. Časopis se objavljuje dva puta godišnje, a do sada je objavljeno sedam cijelih godišta. Časopis je 2017. godine uvršten u bazu Scopus kao i još neke indeksne baze B kategorije, a dostupan je i na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (Hrčak).

Zdravka VRANJEŠ