Učionica

Središnja nadbiskupijska i fakultetska knjižnica Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu
Objavljeno 26. svibnja, 2020.
U fakultetskoj knjižnici osigurani su izvrsni uvjeti za studij i studiranje, a jednako tako i za znanstveni i istraživački rad nastavnika
Središnja nadbiskupijska i fakultetska knjižnica (SNFK) smještena je u dvorišnoj zgradi Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu i uz Studentski dom dio je maloga đakovačkog kampusa. SNFK raspolaže ukupnim prostorom 4 298 m2, od toga Zatvoreno spremište obuhvaća oko 700 m², Čitaonica i informatička učionica 648 m² i Spomen-knjižnica Josipa Jurja Strossmayera 25 m². Rad knjižnice propisan je Pravilnikom o radu Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice koji je 4. ožujka 2019. godine usklađen s novim Zakonom o knjižnicama (NN17/19).

Fond knjižnice čini 146 628 svezaka knjiga. Na raspolaganju je korisnicima ukupno 567 hrvatskih naslova časopisa i 390 inozemnih naslova (oko 15 000 uveza časopisa). U knjižnome su fondu zastupljene knjige od 15. do 21. stoljeća. Po sadržaju knjige su iz područja biblijskih znanosti, filozofije, teologije, povijesti, književnosti, liturgije, a u referentnoj zbirci nalaze se enciklopedije, rječnici, leksikoni, adresari i bibliografije. Knjižnica posjeduje i bogatu Zbirku starih knjiga i rukopisa koja sadrži: jedanaest inkunabula, Hrvatske knjige i Rijetke strane knjige. Kao zasebne cjeline u Zbirci su pohranjene Petrovaradinska knjižnica i Knjižnica biskupa Ćolnića. Čitaonica SNFK raspolaže sa 60 sjedećih mjesta, prostorom za pretraživanje dostupnih baza podataka koji uključuje šest računala s pristupom internetskoj mreži, te još četiri računala za izradu pisanih radova te mogućnošću korištenja osobnih prijenosnih računala i pristupa bežičnoj mreži. Od 23. travnja 2016. godine u čitaonici SNFK posudba se odvija putem modula u sustavu Crolist.

Cjelokupna knjižna građa u Čitaonici dostupna je korisnicima i u online katalogu. Trenutačno je u posudbi 18 823 svezaka knjižne građe. Knjižnica građu katalogizira u sustavu Crolist, a tiskana omeđena građa opisuje se prema Međunarodnom standardu za bibliografski opis monografskih jedinica – ISBD(M) i Pravilniku i priručniku za izradbu abecednih kataloga Eve Verona. Digitalni repozitorij KBF-a uspostavljen je 27. listopada 2015., a predstavlja zbirku koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njezinih djelatnika i studenata.

U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podatci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa. Svi korisnici informatičkih usluga Knjižnice imaju pristup bazama podataka u sklopu Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku zajednicu koje su na raspolaganju svim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama Republike Hrvatske. Pristup je bazama podataka određen uz IP adresu Fakulteta. Od ponuđenih nastavnici i studenti najviše su zainteresirani za baze: Academic Search Complete i JSTOR. Od hrvatskih baza najviše se koristi Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – HRČAK. U 2019. godini osiguran je pristup ATLA Religion Database® (ATLA RDB®) with ATLASerials® (ATLAS®) bazi podataka.

Knjižnica i čitaonica otvorena je za sve studente, nastavno i nenastavno osoblje kao i za vanjske posjetitelje u radnom vremenu od ponedjeljka do četvrtka od 8,00 do 18,00 sati te petkom od 8,00 do 16,00 sati. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu iznimno je ponosan na Središnju nadbiskupijsku i fakultetsku knjižnicu kojom su osigurani izvrsni uvjeti za studij i studiranje, a jednako tako i za znanstveni i istraživački rad nastavnika. U tom smislu neprekidno se ulaže u suvremenu literaturu i obogaćivanje ponude, osobito u suradnji s Nadbiskupijom đakovačko-osječkom te kroz suradnju s ostalim knjižnicama u sustavu međuknjižnične posudbe.
Antonija PRANJKOVIĆ, Ankica LANDEKA