Novosti
OBJAVLJENE UPUTE

Učenički domovi: U sobi jedan, iznimno dva učenika
Objavljeno 18. svibnja, 2020.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je upute za sprječavanje epidemije koronavirusa u učeničkim domovima za vrijeme strukovnih ispita i državne mature, u kojima uz ostalo ističe da boravak u domu treba organizirati tako da u sobi bude jedan, a iznimno dva korisnika.

Uz napomenu da sve aktivnosti treba provoditi tako da se smanje susreti uživo, HZJZ ističe da je u domu nužno osigurati odgovarajući potrošni materijal za sprječavanje infekcija, kao što su sapun, tekuća voda ili 70-postotna alkoholna otopina za dezinfekciju ruku, papirnati ručnici i maramice te u slučaju potrebe maske, jednokratne rukavice i toplomjer.

Potrebno je pojačati dezinfekciju zajedničkih prostorija. Isto tako, važno je prozračivati sve prostorije, a na ulazu u dom i na još nekoliko mjesta potrebno je postaviti dozatore s dezinficijensom. HZJZ preporučuje i pojačanu osobnu higijenu korisnika i djelatnika te održavanje fizičke udaljenosti od 1,5 metara, kada god je moguće. Boravak u jednokrevetnoj sobi posebno se preporučuje korisnicima s kroničnim bolestima koje mogu predstavljati rizik za razvoj komplikacija zbog COVID-19.

Pristup zajedničkim prostorijama poput učionica, knjižnica, sportskih igrališta treba se ograničiti tako da razmak između prisutnih bude najmanje 1,5 m. Takve se prostorije mogu privremeno i zatvoriti, a te usluge, primjerice prehranu, osigurati u sobi korisnika. U kućnom redu treba naglasiti da je zabranjeno okupljanje u sobama te zadržavanje na hodnicima i stubištima. Djelatnici prije dolaska na posao trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu, a korisnici doma moraju u dom ponijeti toplomjer te svako jutro, a obavezno prije odlaska na ispit, izmjeriti tjelesnu temperaturu. U slučaju povišene temperature, korisnik o tome mora obavijestiti ravnatelja doma i ostati u sobi do dogovora o liječničkom pregledu. Uprava doma treba osigurati izolaciju u sobi te mu osigurati dostavu hrane, lijekova i tekućina, kao i pružanje zdravstvene skrbi. H