Regija
NASTAVLJAJU PROJEKTE I POMAŽU GRAĐANIMA

Slavonski Brod - grad s vizijom
Objavljeno 16. svibnja, 2020.
Brojne su demografske mjere kojima se potiče ostanak mladih, radi se na razvoju kulturnog turizma, jača gospodarstvo

Demografskim mjerama Grad Slavonski Brod stvara bolje uvjete za život mladih obitelji. Kroz 2019. i 2020. godinu nastavlja se projekt Grada započet još 2018., kojim se želi omogućiti svakom prvorođenom djetetu jednake uvjete na početku života bez obzira na financijske mogućnosti u obitelji. Radi se o pronatalitetnoj mjeri koju je Slavonski Brod uveo među prvim gradovima u Hrvatskoj. Uz opremu vrijednu 5000 kuna koju Grad poklanja svakom prvorođenom djetetu u obitelji, ostavljen je izbor i onim roditeljima koji već posjeduju dio opreme za dijete da jednokratnom novčanom pomoći od 1000 kuna dopune što im nedostaje. Grad isplaćuje i jednokratnu naknadu za novorođenčad u iznosu od 2500 kuna za prvo dijete, 3500 kuna za drugo dijete te 5.000 kuna za treće i svako sljedeće dijete u obitelji. Lani je podijeljeno 187 oprema za novorođene te isplaćeno 1.811.000,00 kuna jednokratnih naknada. Za 2020. godinu u proračunu je za tu namjenu predviđeno 2,6 milijuna kuna.

Tijekom 2019. i ove godinu nastavljen je projekt rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji. One imaju mogućnost svojevrsnog zakupa gradskog zemljišta za potrebe gradnje obiteljske kuće, i to na razdoblje od 99 godina, što plaćaju oko 100 kuna mjesečno. Nakon deset godina gradsko zemljište mogu i otkupiti. Pritom se cijena zemljišta umanjuje za ukupan iznos uplaćenog prava građenja, koje je i nasljedno. Dosad je projekt rezultirao s 18 sagrađenih kuća, a u tijeku je priprema natječaja za dodjelu još 15-ak zemljišta.

Slavonski Brod je jedini grad u Hrvatskoj koji je ponudio projekt dodjele stanova mladim obiteljima, a da su oni prepoznali njegovu vrijednost potvrđuje i podatak da su svi raspoloživi gradski stanovi useljeni. U ožujku je 12 mladih obitelji dobilo novi dom u Ulici Vida Došena. Sagrađene su dvije nove zgrade ukupne stambene površine od 800 „kvadrata“. Svaka zgrada ima po 6 stanova - tri trosobna od 59,89 četvornih metara i tri dvosobna od 49,29 „kvadrata“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5,7 milijuna kuna.

Vrtići, škole, studenti
U 2019. godini obnovljen je Dječji vrtić „Maslačak“ i time su energetski obnovljeni svi gradski dječji vrtići. Tijekom posljednjih deset godina na području Slavonskog Broda izgrađena su tri nova gradska dječja vrtića. Tom se popisu pridružuje i četvrti novi gradski dječji vrtić u Ulici Augustina Kažotića, „Gita“. U tijeku je i gradnja prvog Sportskog dječjeg vrtića na Vijušu, u kojem će se provoditi standardni program predškolskog odgoja s posebnim naglaskom na cjelodnevno provođenje tjelesnih aktivnosti kako bi se time utjecalo na zdravlje djece te potaknula njihova socijalizacija kroz igru i sport.

Grad subvencionira cijenu vrtića za oko 1300 polaznika. Najviša cijena koju roditelji plaćaju za vrtić, ovisno o visini primanja, iznosi 630 kuna, dok je tržišna cijena polaska vrtića 1185 kuna. Pritom se cijena umanjuje za 30 posto za drugo dijete koje je polaznik gradskih vrtića te 50 posto za treće i svako sljedeće dijete.

Grad već godinama izdvaja značajna sredstva za projekte s područja školstva. U tijeku je energetska obnova četiri velike osnovne škole. Riječ je o 7,5 milijuna kuna vrijednoj energetskoj obnovi OŠ „Hugo Badalić“ – Područna škola Jelas, 7,8 milijuna kuna vrijednoj energetskoj obnovi OŠ „Blaž Tadijanović“ u Podvinju, 9,4 milijuna kuna vrijednoj energetskoj obnovi OŠ „Antun Mihanović“ te 8,2 milijuna kuna vrijednoj obnovi OŠ „Vladimir Nazor“. Grad je također prošle i ove godine osigurao besplatnu prehranu za osnovce kroz projekt „Lunchbox“, 54 asistenta/pomoćnika u nastavi kroz projekt „Helping“, a organizirao je i besplatne pripreme za državnu maturu u 2019. godini.

Najveća osnovna škola u Slavonskom Brodu, OŠ „Bogoslav Šulek“, dobit će moderan novi prostor za bavljenje sportom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 14,1 milijuna kuna. Riječ je o dvodijelnoj dvorani površine više od 1.500 m2, s tribinama (247 mjesta).

Grad dodjeljuje i novčanu potporu studentima za akademsku godinu 2019./2020. Pravo na stipendiju ostvarilo je 37 novih redovitih studenata, tako gradsku stipendiju prima ukupno 90 studenta. Stipendija iznosi 1000 kuna za studente koji studiraju izvan mjesta boravka te 500 kuna za one koji studiraju na području grada. Iz gradskog proračuna za ovu se namjenu godišnje izdvaja oko milijun kuna. Grad također subvencionira javni gradski prijevoz učenicima i studentima.

Grad je prošle godine dobio moderno dječje igralište na Trgu Stjepana Miletića. Prošle godine. U Naselju Josip Rimac izgrađeno je novo sportsko igralište dimenzija, vrijedno oko 500.000 kuna. Sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Grad kontinuirano radi na poboljšanju uvjeta i kvalitete života Roma u zajednici. Novi prostor za igru dobili su i mališani na području naselja Livade u Aleji Miroslava Krleže.

Kuća Brlić i Tvrđava
Infrastrukturnim zahvatom na površini od 1.404,73 četvornih metara cjelovito će se rekonstruirati Kuća Brlić. Opremit će se prostori Interpretacijskog centra Ivana Brlić Mažuranić, postaviti multimedijalni informativni panoi, opremiti suvenirnica, restaurirati inventar te izraditi i postaviti skulpture likova iz bajki Ivane Brlić Mažuranić na frekventnim gradskim lokacijama.

Projekt ima u planu uređenje i opremanje interaktivnog kreativnog centra kako bi on postao prostor javne namjene posvećen očuvanju i prezentaciji baštine te uspomene na spisateljicu, kaoi i turistička atrakcija gradskog kulturnog turizma.

Prizemlje kuće, gdje se sada nalazi Likovni salon „Vladimir Becić”, dobit će širu turističko-kulturnu funkciju, uz informacijski pult za posjetitelje, ovdje će se nalaziti i suvenirnica te prostor za prijam djece u sklopu manifestacije „U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić”. Prizemlje će služiti i kao dnevna knjižnica te javni prostor u kojem će građani moći pročitati novine i družiti se. Središnji dio postava na prvom katu Kuće Brlić jest Ivanin stan koji se sastoji od 4 sobe i središnjeg predprostora - interaktivnog prostora za informiranje, igru i zabavu. Na prvom katu bit će opremljen i stan za znanstvenike i književnike, a u potkrovlju će se nalaziti galerijski polivalentni prostor namijenjen književnim susretima i kulturnim prezentacijama. U podrumu je predviđen prostor za manja događanja, svečanosti posvećene vinu i degustacije, a prostor će kroz tiskane crno bijele vizuale podsjećati na priču o vinogradu i vinskoj kući Brlićevac.

Grad Slavonski Brod korisnik je projekta Parterno uređenje i komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod, koji uključuje rekonstrukciju i izgradnju prometnica i zelenih površina te radove na izgradnji infrastrukture na prostoru Tvrđave Brod. Zahvati će se odvijati na prostoru Oružnog trga i u uličnim koridorima između kavalira i kurtina uključujući i koridore za priključenje prometnica i komunalne infrastrukture na gradsku prometnu i infrastrukturnu mrežu. U sklopu povijesne jezgre Tvrđave Brod izgradit će se i komunalna infrastruktura, odnosno kabelska kanalizacija za polaganje instalacija. Grad planira i zamjenu postojeće rasvjete i izgradnju nove energetski učinkovite i ekološke rasvjete. Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Inovacijski inkubator InnoBROD strateški je razvojni projekt Grada Slavonskog Broda čijom se realizacijom stvaraju uvjeti za intenzivan razvoj postojećih i osnivanje novih tvrtki utemeljenih na znanju, inovacijama i novim tehnologijama, te privlačenje investicija u sektore visoke tehnologije. Projekt je u potpunosti usklađen sa smjernicama EU-a, Strategijom regionalnog razvoja RH i Strategijom pametne specijalizacije (S3), a uključuje izgradnju poslovne građevine neto površine 1.823,16 četvornih metara s uredskim, coworking i proizvodno-servisnim prostorom, konferencijskom i multimedijskom dvoranom te ostalim prostorima zajedničke namjene, nabavu informatičke opreme i namještaja, te razvoj specijaliziranih usluga poslovne podrške sektoru MSP-a, uključujući i virtualnu inkubaciju.

Briga o okolišu
Projekt „Plan održive urbane mobilnosti urbano područje Slavonski Brod (UPSB)“ provodi se u okviru u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Njime će se unaprijediti postojeći koncept upravljanja mobilnošću na urbanom području tako da će u suradnji s građanima, stručnjacima i relevantnim dionicima na lokalnoj i regionalnoj razini i uz razmatranje postojeće infrastrukture, sadašnje te projekcije buduće potražnje za mobilnošću biti izrađen usuglašeni Plan urbane mobilnosti kao strateški okvir i smjernica za učinkovita, razumna i svrsishodna ulaganja u prometnu infrastrukturu.

Tijekom 2019. izvršena je zamjena toplovoda u sklopu projekta “Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih toplovoda”. Vrijednost ukupne investicije iznosi 12.950.000 kuna, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj projekt sufinanciran s 3.678.118,46 kuna.

Završeni su i radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta, koje će početi rad nakon izdavanja uporabne dozvole. Izgradnju trećeg reciklažnog dvorišta financira Europska unija iz Kohezijskog fonda u visini 85 posto prihvatljivih troškova, odnosno 593.698 kuna. Zahvat se odvijao na odlagalištu otpada „Vijuš“, a izgrađena je nadstrešnica za opasni otpad te su nabavljeni svi spremnici za otpad. Reciklažnim dvorištem upravljat će TD Komunalac d.o.o.

Grad se već godinama zalaže za obnovljive izvore energije. Lani je kupio polovni električni automobil BMW i3, a cijena je iznosila 196.000 kuna bez PDV-a. Također, Grad se u svibnju prijavio na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša za nabavu električnog vozila te dobio do 80.000 kuna (s PDV-om). Riječ je o električnom automobilu Hyundai KONA, a vrijednost investicije je 233.672 kuna bez PDV-a. Grad se u svibnju prošle godine prijavio i na javni poziv Fond za zaštitu okoliša sa zahtjevom za sufinanciranje gradnje punionice vozila na električnu energiju. Opravdani troškovi projekta iznose 360.700 kuna, a Gradu je odobreno sufinanciranje maksimalnih 144.280 kuna. Lokacija za gradnju nalazi se u Vukovarskoj ulici, uz već postojeću punionicu.

Sukladno Programu kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvitak „ESIF krediti za javnu rasvjetu“ u 2020. godini planira se izvođenje radova na energetskoj obnovi javne rasvjete u 15 mjesnih odbora i 264 ulice. Kredit ne predstavlja zaduženje Grada, nego će se isplaćivati iz ušteda ostvarenih zahvaljujući energetski učinkovitoj javnoj rasvjeti. Planirana vrijednost za izvođenje radova na energetskoj obnovi javne rasvjete iznosi 15.000.000 kuna. Planira se izgradnja javne rasvjete na sljedećim lokacijama: Naselje Marka Majstorovića, Ulica Brune Bušića, Ulica Cvijete Zuzorić, Ulica Fra Marijana Jagića, Ulica Josipa Eugena Tomića, Ulica Mirka Bogovića, Ulica Slavka Martinovića.

Grad već godinama ulaže značajna sredstva i u područje sporta, s posebnim naglaskom na djecu i mlade. Slavonskobrodski kajakaši i kajakašice od ožujka prošle godine imaju na raspolaganju novi sportski objekt u kojem su im omogućeni najmoderniji uvjeti za bavljenje ovim sportom. Riječ je o 9,6 milijuna kuna vrijednoj investiciji.

Istočna tribina Stadiona uz Savu poprima projektom predviđeni izgled, imat će 900 sjedaćih mjesta okrenutih prema glavnom terenu i tristotinjak mjesta za pomoćni teren. Zajedno s novoizgrađenom zgradom Kajak kanu kluba, istočna tribina činit će prostornu i funkcionalnu cjelinu kompleksa stadiona na Savi, a ukupna vrijednost radova iznosi 8,4 milijuna kuna. U Naselju Andrije Hebranga uz Glogovic u ožujku 2020. godine postavljene su nove sprave za vježbanje na otvorenom. Na spomenutoj lokaciji je postavljeno 12 fitness sprava vrijednosti 87.250 kuna s PDV-om. Trenutno se radi na izgradnji temelja za postavljanje sprava, a vrijednost radova iznosi 42.260,62 kuna s PDV-om.

Grad uspješno provodi projekt “Zaposlena” - pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja Slavonskog Broda vrijednosti 9.947.797,60 kuna. Zaposlene su voditeljica projekta i asistentica na projektu te 62 žene s najviše završenom srednjom školskom spremom s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom te žene žrtve nasilja u obitelji na poslovima pružanja podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda. Uslugu podrške u svakodnevnom životu ostvaruje 380 starijih osoba. Raspisan je natječaj za zapošljavanje još 23 osobe kako bi se u projekt moglo uključiti 138 starijih osoba.

Nastoji se unaprijediti i život građana na području njihovih mjesnih odbora. Tako je umjesto starog mjesnog doma u naselju Kolonija napravljen novi prizemni objekt veličine 516,25 metara četvornih. Uz glavni ulaz predviđena je rampa za osobe s invaliditetom, a predviđeno je i 20 parkirnih mjesta. Projekt je vrijedan 6,3 milijuna kuna s PDV-om.

Dijana Stanić Rešicki
Kuća tambure - Slavonska notna bajka
Projektom „Kuća tambure – Slavonska notna bajka“ pridonijet će se turističkoj ponudi, urbanizaciji i kulturnom i gospodarskom razvoju grada. Cilj projekta je obnoviti sjeverni dio zapadnog kavalira Tvrđave Brod na površini od 2.429,65 “kvadrata” u prostor „Kuće tambure“ kako bi se stvorio preduvjet za centar posvećen tamburi kao novoj kulturno-turističkoj atrakciji. Slavonski Brod dobit će moderan i funkcionalan prostor za koncerte, probe, izložbu vrijednih eksponata tambura i edukaciju posjetitelja o povijesnom značaju i tradiciji tambure u Slavoniji. Dugoročno, Grad planira razvijati prostor Tvrđave kao kulturni centar regije te ju pozicionirati kao kulturno-turističku atrakciju za jednodnevne i vikend izlete u kontinentalnom kulturnom gradskom turizmu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 27.372.625 kuna, od čega bespovratna EU sredstva iznose 23.266.731,25 kuna tj. 85 posto ukupne vrijednosti projekta. Preostalih 15 posto osigurava Grad.
Gradit će autobusni kolodvor
Kao jedan od važnijih projekata u proračunu za 2020. godinu treba izdvojiti rekonstrukciju i izgradnju autobusnog kolodvora. Zgradu kolodvora činit će arhitektonska cjelina nadstrešnice s peronima i tri paviljona. Na kolodvoru će se, između ostalog, nalaziti kiosk, mjenjačnica, caffe bar, pekarnica, čekaonice, garderobe, sanitarije, blagajne, uredski prostori... Uz zgradu će se nalaziti trg na kojemu je predviđen parking za bicikle. Funkcionalan i energetski učinkovit objekt bit će opremljen i punionicama na struju.
Možda ste propustili...

POVODOM DANA ŽUPANIJE I OBLJETNICA OSLOBOĐENJA VOJARNI

Biciklima 168 kilometara kroz Virovitičko-podravsku županiju

MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP 18. RUŽIČKINI DANI

Za razvoj je nužna čvrsta veza znanosti i tehnologije

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

U SVEČANOM MIMOHODU 55. JESENI PROŠLO OKO 50 SKUPINA

Vinkovačke jeseni: Defileom i snimkama na videozidu spojili su cijelu Hrvatsku

2

DOK BRINE O TUĐIM KRAVAMA

Općini suglasnost Vlade za kredit za kupnju “Breznice”

3

PP BELI MANASTIR PRIKLJUČIO SE PROJEKTU ROADPOL-A

Baranja 2020. bez poginulih u prometu