Učionica

On-line nastava na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku
Objavljeno 25. travnja, 2020.
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku unatoč posebnim izazovima umjetničkog područja uspješno provodi nastavu na daljinu. Dana 12. ožujka 2020. imenovano je Povjerenstvo za postupanja u svezi s epidemiološkom situacijom s prvenstvenom zadaćom provođenja nastave na daljinu, a čine ga dvije prodekanice, tajnik akademije, predsjednik Studentskoga zbora i voditelj Ureda za informatiku i računalnu mrežu. Proširena radna skupina uključuje i voditelje odsjeka. Do 13. ožujka prikupljeni su svi podatci o mogućim načinima održavanja mrežne nastave na svim aktivnim kolegijima. U roku tri dana, do 15. ožujka formirani su rasporedi za mrežnu nastavu, objavljeni na mrežnim stranicama, poslani nastavnicima i studentima te u Ministarstvo. U mrežnoj nastavi Akademije koriste se sve, od nastavnika predložene i dostupne, platforme i komunikacijski kanali (Merlin, Loomen, Google učionice, Teams, Zoom, WhatsApp, Skype i dr.). U studentskim rasporedima na mjestu gdje inače stoji oznaka broja učionica sada stoji oznaka platforme i komunikacijskog kanala za taj predmet. U dvjema učionicama Akademije postavljene su dvije širokokutne kamere s računalima za održavanje mrežne nastave u realnom vremenu za nastavnike koji nemaju uvjete za rad od kuće ili im je potrebna ploča za kvalitetno prezentiranje gradiva. Za potrebe izravne mrežne nastave i konzultacija otvoreni su i zaštićeni Zoom kanali za svaki odsjek. Svi studenti, redoviti i izvanredni, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, uključeni su u mrežnu nastavu.

Svi teorijski predmeti izvode se u potpunosti (dakle svi predmeti Odsjeka za kulturu, medije i menadžment i svi teorijski predmeti svih ostalih odsjeka), a praktični se kolegiji izvode djelomice ili u cjelini, ovisno o posebnostima svake discipline:

l u području glazbene umjetnosti studenti instrumentalisti uvježbavaju individualne dionice, snime ih i dostavljaju nastavniku koji ih može preslušavati više puta i slati komentare vezane na točno određena mjesta na snimci. Također se održava i izravna mrežna nastava gdje nastavnik sluša i korigira studente u realnom vremenu. Nastavnik također po potrebi demonstrira dionice na svojem instrumentu koje student može jasno čuti i vidjeti u mrežnoj komunikaciji. Nastavnici za predmete kao što su Polifonija, Kompozicija, Partiture i sl. rade analize po taktovima i notama te šalju korekcije u grupe gdje ih svi studenti mogu vidjeti te učiti iz svojih i tuđih pogrešaka i konstruktivnih komentara nastavnika;

l u području likovne i primijenjene umjetnosti studenti mogu dio umjetničkog istraživanja za koji nisu potrebni alati, radionički i studijski uvjeti Akademije samostalno pripremiti i mrežno prezentirati nastavniku. Primjerice, na kolegiju Crtanje studenti dnevno vode vizualni dnevnik koji osim vježbi tehnika crtanja nosi u sebi i mogućnosti procesiranja trenutačne situacije kroz likovnost. Studenti također crtaju autoportrete umjesto portreta po promatranju. Osim dnevnih i/ili tjednih zadataka na nekim praktičnim kolegijima kao što je Kostimografija, u potpunosti se replicira način rada u studiju. Primjerice u bloku od četiri sata na platformi Zoom prvih pola sata studenti pojedinačno na ekranu dijele svoje zadaće od prošlog tjedna koje zajedno analiziraju, zatim nastavnik održi uvodno predavanje na određenu temu uz PowerPoint prezentaciju primjera te zadaje zadatak za samostalan rad za sljedeća dva sata. Nastavnik se za to vrijeme individualno spaja sa svakim od studenata i mentorira individualnu problematiku. Posljednjih sat vremena bloka svi se spajaju zajedno u Zoom učionicu i dijele sve novonastale radove, konstruktivno analiziraju i dobivaju povratne informacije od nastavnika i međusobno;

l u području kazališne umjetnosti studenti su u prvim tjednima započeli s proučavanjima teorijskih okvira danih disciplina (glume, lutkarske animacije, lutkarske režije, neverbalnog teatra), provodili su analizu likova, analize dramskih tekstova, popunjavali tablice, provodili dramaturške pripreme za etide, memorirati tekstove koje im nastavnici zadaju i sl. Potom su na glumi uslijedile faze čitaćih proba gdje se cijela klasa (ansambl predstave) s nastavnikom povezuje Zoomom i čitaju/glume po scenama i u zadanom broju likova svake scene. Za predmete Lutkarska animacija i Scenski pokret studenti snimaju etide koje šalju nastavnicima na analizu i komentare. Nastavnici komentiraju da snimljene etide imaju i svojih prednosti jer ih mogu više puta premotati i slati komentare za točno određeno mjesto na snimku. Također, snimaju sebe kako demonstriraju određene vještine i šalju studentima.

l Na metodičko-pedagoškoj skupini predmeta iz područja likovne kulture i glazbene pedagogije studenti viših godina s predmetnim nastavnicima i mentorima iz škola rade na kreiranju mrežnih sadržaja kojima se onda koriste u virtualnim učionicama osnovnih i srednjih škola i dobivaju jako dobre povratne informacije najmlađih korisnika.Predmetni nastavnici Akademije, inače kreativci, i sada iz dana u dan pronalaze kreativna rješenja za izazove mrežne nastave u umjetničkom području.

Kada je riječ o načinima vrjednovanja, Akademija se i inače koristi oblicima koje sada Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučuje kao inovativne: „projektni i problemski zadatci, istraživački radovi, izrada programa, portfolija, konstrukcija te kritičkih osvrta, analiza i preglednih radova.” Kada su u pitanju ispitivanja činjeničnog znanja, također se prate preporuke Ministarstva i Sveučilišta o načinima vrjednovanja. Na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment vrjednovanje ishoda učenja kumulativno održane nastave započeto je održavanjem prvog test-kolokvija korištenjem Loomen platforme gdje je iz baze pitanja koje je kreirao predmetni nastavnik Loomen kreirao individualizirane testove svakom studentu, a njihova aktivna prisutnost za vrijeme kolokvija i individualni rad pratio se putem Zoom kanala.

Što se tiče završetka akademske godine učenjem na daljinu, svi kolegiji teorijskog sadržaja moći će se završiti u potpunosti, a dio se praktičnih kolegija, zbog posebnosti umjetničkog područja koje zahtjeva radionički rad u vizualnim i primijenjenim umjetnostima ili grupni rad u izvedbenim umjetnostima, neće moći u potpunosti završiti. Kumulativna nastava dijela tih predmeta organizirat će se po povratku u prostore Akademije. No bitno je istaknuti da nemamo ni jedan kolegij koji neće biti realiziran na daljinu bar u dijelu satnice, ako ne u potpunosti.

Velika pozornost usmjerena je i na mentorstva završnih i diplomskih radova gdje su se nastavnici stavili na raspolaganje za individualne mrežne konzultacije te se posebno kod praktičnih kolegija usmjeravaju studenti na moguće modifikacije tema da bi se rad mogao u što većem dijelu završiti s alatima i uvjetima rada tijekom provedbe nastave na daljinu. Izuzetno je bitno da i studenti završnih godina konstruktivno provode vrijeme u izolaciji i svoju energiju usmjere prema kvalitetnim akademskim kreativno-istraživačkim projektima.

Akademija je osnovala i multidisciplinarno mrežno Savjetovalište za kreativce za svoje studente, nastavnike i osoblje u čiji su rad uključeni i nastavnici i alumniji poslijediplomskoga specijalističkog studija Kreativne terapije.
Jasmina PACEK
Možda ste propustili...