Učionica

Nastava na Filozofskom fakultetu Osijek nakon obustave izravnoga nastavnog rada
Objavljeno 25. travnja, 2020.
Knjižnica FFOS-a i dalje je na usluzi studentima i nastavnicima svakodnevnim upućivanjem na dostupne mrežne izvore, virtualne knjižnice i arhive.
Širenje bolesti COVID-19 i prekid izravne nastave u osnovnim i srednjim školama te na visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj cijelo je društvo stavilo pred velik izazov. U uvjetima nemogućnosti ostvarivanja izravnoga kontakta nastavnika sa studentima potrebno je oblikovati nastavni proces tako da se osigura ostvarivanje ishoda učenja. Filozofski fakultet već niz godina profilira se kao institucija koja pridaje veliku pozornost e-učenju tako da se u ovim okolnostima izvrsno snašao budući da postoje pretpostavke za takav rad. Već niz godina znatna sredstva ulažu se u računalnu infrastrukturu i nabavku računalne opreme. Istovremeno su, sukladno planu stručnog usavršavanja, održane radionice kojima je cilj bilo osposobljavanje nastavnika za korištenje sustava za učenje na daljinu. Učenje na daljinu i korištenje sustava koji to omogućuju već je neko vrijeme dio izvedbe programa cjeloživotnoga učenja Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe. Na Fakultetu se već dugo koristi sustav Moodle (https://moodle.ffos.hr/). Taj sustav nudi mogućnost korištenja aktivnosti kao što su chat, forum, radionice, testovi, ankete i zadaće te korištenje resursa kao što su datoteke, mape, poveznice i knjige. Velikim angažmanom nastavnika Odsjeka za informacijske znanosti taj je sustav uveden 2006. godine te se najprije koristio samo na Odsjeku za informacijske znanosti, no od 2008. godine počelo ga se koristiti na razini Fakulteta. Uz edukaciju za nastavnike, u početku je po potrebi održavana i obuka za studente što posljednjih godina nije bilo potrebno jer novi naraštaji studenata vrlo brzo i bez poduke shvate logiku tog sustava te ga uspješno koriste. S obzirom na dugo iskustvo korištenja tog sustava, danas se koriste brojne mogućnosti tog sustava koje, među ostalim, omogućuju i neprekidno praćenje rada studenata jer uključuju i provedbu testova te zadavanje domaćih zadaća što je posebno važno u novonastalim uvjetima rada. S obzirom na navedeno, jasno je da prelazak na nastavu na daljinu 16. ožujka nije predstavljao veći problem. Odmah se počelo s održavanjem nastave na svim trima razinama studija, dakle na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Isto tako, prema rasporedu sati održava se i program cjeloživotnoga učenja PPDMI. Održavaju se sjednice, a nastavnici održavaju konzultacije. Neprekidno se objavljuju upute za rad usmjerene nastavnicima i studentima te su javno dostupne na mrežnoj stranici. Nastavnicima i studentima potporu u korištenju sustava pruža Ured za informatiku i računalnu mrežu. Za održavanje nastave na daljinu na Fakultetu se prije svega koristi već spomenuti sustav Moodle i virtualne učionice. Virtualne učionice, kojima se pristupa putem poveznice https://online.ffos.hr, uvedene su odmah na početku izvođenja nastave na daljinu. Rad u njima odvija se prema rasporedu sati koji vrijedi od početka semestra. Virtualne učionice naslanjaju se na sustav BigBlueButton te omogućuju odvijanje nastave u realnom vremenu uz korištenje zvuka i fotografije, a sustav omogućuje i dijeljenje bilješki, dijeljenje ekrana, podjelu studenata po skupinama u slučaju skupnoga rada i sl. Uz sustav Moodle i virtualne učionice koji su najzastupljeniji u nastavi na daljinu, a radi što boljeg ostvarivanja ciljeva i ishoda učenja, koriste se i drugi raspoloživi sustavi: Loomen, YouTube, Google učionice, Skype, Zoom, Discord, Teams, Messenger, Facebook-grupa, EzTalks, Thinkific, Wizer.me. Budući da je ovo vrijeme početka rada na završnim i diplomskim radovima, održavaju se i konzultacije. Za te potrebe koriste se virtualne učionice, Skype, elektronička pošta pa čak i telefon. S obzirom na to da neki studenti pohađaju Tjelesnu i zdravstvenu kulturu, a da je tjelovježba posebno važna za sve studente, na mrežnim stranicama nudimo prijedlog vježbi, savjete o prehrani i druge savjete važne u ovim okolnostima koji se iznovljavaju na tjednoj bazi. Knjižnica FFOS-a i dalje je na usluzi studentima i nastavnicima svakodnevnim upućivanjem na dostupne mrežne izvore, virtualne knjižnice i arhive. Mrežna mjesta Filozofskoga fakulteta – mrežna naslovnica, mrežna trgovina, Facebookova stranica – postala su platforme za posredovanje sadržaja kojima je cilj nadomjestiti raskošan izvannastavni život u normalnim uvjetima (javna predavanja, konferencije i druge sadržaje) pa u skladu s tim, ali i kampanjom #ostanidoma, nudi virtualne šetnje muzejima, filmske preporuke, vježbaonicu, psihološko savjetovalište, relevantne izvore o COVID-u-19 te brojne druge sadržaje.
Gordana LESINGER
DEKANICA: Situacija nas nije dočekala nespremnima jer smo s izvođenjem nastave na daljinu započeli još 2006. godine. Tijekom proteklih 14 godina uložili smo znatna sredstva i vrijeme u osposobljavanje i edukaciju naših nastavnika i studenata koji su se sada spremno „preselili“ u fakultetske virtualne učionice.
Možda ste propustili...