Učionica
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

Poduzete su sve mjere prilagođavanja novonastaloj epidemiološkoj situaciji u RH vezanoj uz bolest COVID-19
Objavljeno 25. travnja, 2020.
Uspostavljeno je održavanje nastave na daljinu, a nakon toga je Fakultet pripremljen za sljedeću fazu rada u izvanrednim okolnostima
Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (PTFOS) poduzete su sve mjere prilagođavanja novonastaloj epidemiološkoj situaciji u RH vezanoj uz bolest COVID-19, uzrokovanoj virusom SARS-CoV-2. Uspješno je uspostavljeno održavanje nastave na daljinu, a nakon toga je Fakultet pripremljen za sljedeću fazu rada u izvanrednim okolnostima.

To se prije svega odnosi na reorganizaciju poslovanja radi smanjivanja socijalnih kontakata i rizika od zaraze za sve zaposlenike PTFOS-a, ali ujedno i radi normalnoga odvijanja svih poslovnih procesa. S obzirom na Odluku o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave na visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnoga rada ustanova predškolskoga odgoja i obrazovanja i uspostave nastave na daljinu, koju je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja 19. ožujka 2020. godine, na PTFOS-u je rad u novim okolnostima organiziran tako da nastavno osoblje nastavlja održavati nastavu na daljinu, po mogućnosti od kuće, a dio poslova stručnih i tehničkih službi koji se moraju obavljati u prostorima Fakulteta organiziran je u smjenama s manjim brojem ljudi kako bi se smanjio broj socijalnih kontakata (dežurstva). Svi ostali zaposlenici stručnih službi poslove rade od kuće. Ujedno, svi zaposlenici tijekom razdoblja rada u izvanrednim okolnostima, osim onih koji su na bolovanju ili godišnjem odmoru, na raspolaganju su i moraju se odazvati na poziv nadređenih ili Uprave Fakulteta.

Predstojnici zavoda i voditelji ustrojbenih jedinica Tajništva i Knjižnice redovito dostavljaju ažurirani popis nastavnoga i tehničkoga osoblja, odnosno zaposlenika ustrojbene jedinice koji do 19. travnja 2020. godine trebaju raditi u prostorima Fakulteta, a radi realizacije nastave, projekata, suradnje i funkcioniranja rada zajedničkih službi kako bi dekan Fakulteta imao uvid u raspored rada u prostorima Fakulteta te mogao osigurati sve uvjete za rad.

Sva komunikacija i zahtjevi prema stručnim i tehničkim službama upućuje se putem elektroničke pošte ili telefonski kako bi se mogla odvijati razmjena dokumenata – tako da sve dokumente koje zaposlenici trebaju za vrijeme ove izvanredne situacije predati u tiskanoj formi na obradu stručnim službama ili ih preuzeti nakon obrade, mogu to učiniti uz pomoć dežurnih osoba.

Također, dekan Fakulteta donio je i Odluku o imenovanju koordinatora za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koordinatora za nastavnike i suradnike te koordinatora za stručno-administrativno, tehničko i pomoćno osoblje koji su zaduženi za provođenje mjera zaštite sprječavanja širenja zaraze uzrokovane virusom SARS-CoV-2 sukladno uputama o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, a posebno vezano uz higijenske mjere i standarde čišćenja prostora.

U nadi da će izvanredne okolnosti trajati što kraće, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek poduzeo je sve kako bi posljedice na zdravlje zaposlenika PTFOS-a i njihovih bližnjih bile što manje.
Ivana LAUS
Možda ste propustili...