Učionica
SVAKA JE PRIJETNJA PRILIKA:

Kako je Pravos postao e-Pravos?
Objavljeno 25. travnja, 2020.
Virtualne predavaonice Pravnoga fakulteta Osijek pune su studenata.


Iako su diljem Hrvatske i svijeta fizičke predavaonice prazne, virtualne predavaonice Pravnoga fakulteta Osijek pune su studenata.

Slijedi razgovor s v. d. dekana izv. prof. dr. sc. Tunjicom Petraševićem i prodekanicom za nastavu doc. dr. sc. Paulom Poretti o tome kako je Pravos postao e-Pravos.

„Svaka je prijetnja prilika pa tako i ova prijetnja uzrokovana pandemijom koronavirusa. U tom kontekstu još 11. ožujka zaprimili smo dopis „Preporuke vezane uz organizaciju obrazovnog sustava na daljinu“ kojim nas je Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatražilo očitovanje o našim kapacitetima za održavanje mrežne nastave. Nakon toga održali smo prvi sastanak/radionicu s nastavnicima 13. ožujka i usporedno krenuli s pripremama materijala i sustava za mrežno učenje. S izvođenjem mrežne nastave krenuli smo već od 16. ožujka. Prema preporuci MZO-a, počeli smo se koristiti dvama sustavima: Loomenom i Merlinom koje održava CARNET, odnosno SRCE. Prvi tjedan bilo je određenih problema budući da otvaranje kolegija traži prethodno odobrenje pružatelja usluge. Zbog navale velikoga broja korisnika, učestalo je dolazilo do padanja sustava. Zbog toga smo nastavnicima preporučili i korištenje vlastitoga sustava za udaljeno učenje Moodle (e-student PRAVOS), a neki su se nastavnici odlučili koristiti i drugim platformama (npr. Zoom).

Dana 19. ožujka MZO nas je obavijestilo da će se mrežna nastava odvijati planirano mjesec dana, tj. do 19. travnja.

Naš fakultet trenutačno održava mrežnu nastavu na sljedeće načine:

l Izravan videoprijenos predavanja od kuće putem sustava za udaljeno učenje

l Snimanje videouradaka i njihovo postavljanje na mrežu, tj. na sustav za udaljeno učenje

l Postavljanje materijala za proučavanje i podjela zadataka kroz Loomen ili Moodle sustav, nakon čega nastavnici na platformi raspravljaju/razgovaraju sa studentima

Neki nastavnici kombiniraju i više modela.

Kao podršku Fakultet je uspostavio posebnu adresu e-pošte, helpdesk@pravos.hr, na kojoj nekoliko djelatnika Informatičke službe pomaže nastavnicima pri organiziranju nastave na daljinu. Za svaku katedru imenovan je e-koordinator koji će ostalim nastavnicima biti dostupan za pitanja i pomoć.

Aktivirana je i Viber grupa za brzu pomoć i podršku nastavnicima u organizaciji nastave na daljinu.

Kako bi naši studenti ostali ne samo sigurni i zdravi kod kuće, nego i FIT, od 23. ožujka krenuli smo i s udaljenom nastavom tjelesne i zdravstvene kulture. Kako to funkcionira? Nastavnici tjelesnoga odgoja snimili su videouratke vježbi i postavili ih dostupnima studentima. Također, postavili su i poveznice za vježbe dostupne na YouTube kanalima. Nastavnici su dostupni studentima za konzultacije putem chata na sustavu Moodle. Studenti se obraćaju za pomoć i savjete, a zabilježen je vrlo pozitivan povratni odgovor studenata koji su sada većinom u kućama, mnogo jedu i zbog toga je važno da vježbaju. Ta se ideja svidjela i našim djelatnicima pa neki od njih također prate vježbe.

Iznimno smo zahvalni svim nastavnicima koji se trude u ovim izvanrednim okolnostima održati neprekidnost nastave. Rad od kuće na prvu se čini kao posao iz snova, ali nastava na daljinu pokazala se kao mnogo teži oblik nastave jer zahtijeva mnogo više prethodne pripreme nastavnika. Takav oblik nastave podrazumijeva i povećan angažman i suradnju studenata.

Svima nam je to potpuno novo iskustvo za koje nismo imali razdoblje prilagodbe, nego smo jednostavno „uskočili“ u mrežnu nastavu prisiljeni trenutačnom epidemiološkom situacijom.

Za kraj, rekao bih da smo se modernizirali preko noći.

Sada planiramo otići i korak dalje. Još prije pandemije započeli smo raditi na novom Pravilniku o diplomskim i završnim ispitima. Odlučili smo ga dopuniti novom odredbom o mogućnosti obrane rada na daljinu. Također, u suradnji s MZO-om razmatramo mogućnosti mrežnoga polaganja ispita.“

„Izazov pripreme i uspostavljanja nastave na daljinu, na fakultetu kao što je naš, zahtjevan je zadatak s obzirom na broj studijskih programa kao i brojnost naših studenata. Naime, ove akademske godine na Pravnom fakultetu Osijek upisana su 1502 studenta (758 redovitih studenata i 639 izvanrednih studenata).

Stoga su u protekla dva tjedna uloženi iznimni napori naših nastavnica i nastavnika kao i našeg kolege informatičara kako bi se uz redovitu nastavu na daljinu (koja se održava u terminima predviđenima rasporedom za pojedine kolegije) mogle održavati i konzultacije elektroničkim putem ili putem sustava za udaljeno učenje – chatom (najčešće Loomen, Merlin i Moodle).

Aktivna je i naša Pravnoekonomska klinika koja je iskoristila društvene mreže kako bi pokrenula aktivnost besplatne promocije OPG-ova i pomogla ublažiti posljedice koje će oni osjetiti u poslovanju zbog pandemije koronavirusa.

Sve obavijesti studentima o organizaciji nastave na daljinu dostupne su na glavnoj mrežnoj stranici Fakulteta, u odjeljku Obavijesti za studente kao i stranicama katedara.

Ono što je doprinijelo bržoj organizaciji nastave na daljinu svakako je činjenica da Pravni fakultet Osijek ima interni sustav (Moodle) kojim se mnogo naših nastavnika redovito koristilo za postavljanje materijala i radnih zadataka studentima.

Također, na pojedinim studijskim programima, osobito preddiplomskom studiju Socijalni rad, nastavnici iz inozemstva koriste se platformom Zoom, a neka su predavanja i kolokviji već održani i putem Skypea.

Uz to, prethodno iskustvo dijela nastavnika na kolegijima cjeloživotnoga obrazovanja, koje smo ponudili velikom broju sudaca, odvjetnika, socijalnih radnika, posebnih skrbnika iz centara i Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU-u na sustavu Loomen Carnet, velika je prednost za Fakultet.

Ono što ipak otežava organizaciju nastave na daljinu, podjednako za nastavnike i studente, jest (ne)dostupnost relevantne literature u elektroničkom obliku. Međutim, i ovdje imamo sreću da je dio literature iz naše izdavačke djelatnosti studentima dostupan putem virtualne knjižnice.“

Tunjica PETRAŠEVIĆ/Paula PORETTI

Možda ste propustili...