Učionica
STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU

Za završne i diplomske radove predložene su korekcije tema ako završni ili diplomski rad zahtijeva eksperimentalni rad, a nije ga moguće provesti
Objavljeno 25. travnja, 2020.

Koordinator je svih aktivnosti, a sukladno provedbi mjera zaštite od COVID-19, dekan prof. dr. sc. Ivan Samardžić. U skladu s uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja te uputama Sveučilišta u Osijeku vezano uz obustavu nastave u svim osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima u RH koja započinje 16. ožujka 2020., a koje su donijele Vlada Republike Hrvatske i Stožer civilne zaštite, dekan je donio UPUTE O POSTUPANJU. S obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju i preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta, molimo sve nastavnike i studente:l upoznati se s dostavljenim uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljenima na internetskim stranicama Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu www.sfsb.unios.hr;l nastava na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu počevši 16. ožujka 2020. neće biti izvođena u kontaktnom obliku, nego u organizaciji nositelja kolegija uspostavom komunikacijskih kanala putem e-pošte te drugih oblicima e-učenja. Naime, svaka studijska godina ima svoju mailing-listu o čemu se više informacija može dobiti putem internetskih stranica Fakulteta te putem Ureda za studente;l svim će se studentima nositelji kolegija javiti i uputiti ih u pristup nastavnim materijalima upisanih kolegija, a ako postoje poteškoće u pristupu, studenti se mogu javiti nositelju kolegija za otklanjanje poteškoća;l vrijeme u kojem nema neposredne nastave treba iskoristiti za pripremu ispita, seminara, završnih radova i dr.;l drugi se oblici nastave izvan Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu (stručna praksa, stručni posjeti studenata, tjelesna i zdravstvena kultura) te mobilnosti koje još nisu započete odgađaju;

l ispiti i kolokviji koji se ne mogu održati putem e-oblika provjere znanja odgađaju se do početka neposredne nastave;l preporučuje se konzultacije s nastavnicima održavati elektroničkim ili telefonskim putem.Za koordinaciju nastavnih aktivnosti zadužen je prodekan za nastavu prof. dr. sc. Željko Ivandić.

Pozivamo sve da se pridržavaju uputa tijela nadležnih za epidemiološku situaciju te da prate obavijesti internetskih stranica Fakulteta. Ove Upute stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 16. ožujka 2020. godine.

Učenje na daljinu
Osim uputa, a sukladno provedbi mjera zaštite od koronavirusa, donesena je mjera rada od kuće za što su se zaposlenici obvezni izjasniti o tome posjeduju li uvjete za rad od kuće i prihvaćaju li obavljanja poslova radnog mjesta na taj način.

Zaposlenici koji zbog vrste posla trebaju povremeno/po pozivu dolaziti na Fakultet obvezni su koristiti naputke za pridržavanje mjere sukladno naputcima Stožera civilne zaštite RH.

Voditelji ustrojbenih jedinica obvezni su tjedno, do četvrtka u 12,00 sati u tekućem tjednu, prikupljati podatke od nositelja kolegija svoje ustrojbene jedinice o održavanju nastave na daljinu, konzultacija te drugih oblika kontakata na daljinu sa studentima u svrhu provođenja nastavnih aktivnosti.

Svi nositelji kolegija i ostali nastavnici na određenom kolegiju trebaju provoditi i pratiti održavanje nastave na daljinu i pratiti komunikaciju sa studentima putem e-pošte ili onako kako to inače provode za svoje kolegije primjenom dostupnih IT sustava ili LMS za rad na daljinu i e-učenje. Potrebno je da za svaki određeni kolegij komunikacija nastave na daljinu i konzultacija bude vidljiva nositeljima kolegija koji za taj kolegij odgovaraju te da je arhivirana kako bi se po potrebi mogao provesti uvid u provedbu nastave na daljinu i konzultacija te o tom redovito izvještavati prodekana za nastavu.

Nastavnici nastavu na daljinu izvode pomoću Loomena, Marlina, Moodlea, e-pošte, različitih IT sustava ili LMS-a za rad na daljinu i e-učenje, internetskih stranica kolegija, Google Classrooma, CARNet Adobe Connect te telefona, ovisno o vrsti kolegija i materijala za učenje. Svaki nositelj kolegija obvezan je za prethodni tjedan dostaviti izvješće o održanoj nastavi na daljinu kao i način na koji se provodi učenje na daljinu. Usporedno s praćenjem nastave prati se i napredak rada studenata na završnim i diplomskim radovima. Mentori potiču studente, a predstojnici zavoda/katedre dostavljaju svaka dva tjedna napredak po studentu i mentoru.

Za završne i diplomske radove predložene su korekcije tema ako završni ili diplomski rad zahtijeva eksperimentalni rad, a nije ga moguće provesti – predlaže se korekcija dijela završnog rada u tom smislu i/ili iskoristiti prilagođene oblike postojećih stručnih i znanstvenih istraživanja koja su dostupna te pružaju mogućnost prilagodbe i provedbu završnih ili diplomskih radova. Isto vrijedi i za teme za čiju je izradu potreban odlazak u tvrtke, a one trenutačno ne primaju studente.
Stjepan LONČAR
Možda ste propustili...