Učionica
STUDENTSKI ZBOR

U travnju otvoren natječaj za financiranje programa studenata i studentskih organizacija
Objavljeno 25. travnja, 2020.
PRIJAVE STUDENTSKIH PROGRAMA OD OVE GODINE NA MREŽNOJ PLATFORMI
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 5. redovnoj sjednici Skupštine održanoj 12. ožujka 2020. godine donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za financiranje studentskih programa u 2020. godini. Od ove godine cijeli sustav prijave digitaliziran je te se obavlja mrežno putem platforme programi.unios.hr gdje prihvatljivi prijavitelji, tj. studentski zborovi sastavnica, studentske udruge i studenti pojedinci u natječajnom roku, koji traje od 6. do 27. travnja 2020. godine, unose svoje podatke, podatke o programu, troškovnik programa i potrebne priloge kako bi prema uvjetima Natječaja prijava bila pravovaljana.

Mrežnu platformu za prijave izradila je udruga Interaktiva koja je sredstva potrebna za izradu dobila iz natječaja za financiranje studentskih aktivnosti Studentskoga centra u Osijeku. Tendenciju digitalizaciji natječaja Studentski zbor Sveučilišta imao je već nekoliko godina pa su se tako projektni prijedlozi unazad dvije godine dostavljali e-poštom, međutim iako je proces bio olakšan, i dalje se nije moglo reći da je prijava projekata na natječaj bila digitalizirana. Glavni cilj digitalizacije prijave studentskih programa na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku jest pojednostavljivanje procesa predaje i zaprimanja projektnih prijedloga. Takav oblik prijave studentskih programa uvelike će olakšati proceduru prijaviteljima i Studentskom zboru Sveučilišta kojem se prijavljuju programi, odnosno peteročlanom Povjerenstvu za evaluaciju studentskih programa od kojih tri člana imenuje Studentski zbor Sveučilišta, a dva člana iz reda sveučilišnih nastavnika imenuje Senat Sveučilišta. Digitalizacija će pridonijeti i mogućnosti automatskoga upozorenja na istek roka za predaju izvještaja, automatsko onemogućavanje prijave projektnih prijedloga organizacijama i studentima koji nisu predali prethodne izvještaje za odobrena sredstva, digitalnu bazu podataka o prijaviteljima i lakšu statističku obradu podataka, manju potrošnju papira i uredskoga materijala te olakšan sustav za prijave, posebice za studente i organizacije koje nemaju dostupnu informatičku opremu kao što su pisač, kopirni uređaj i skener. Također, vrlo je važan aspekt sigurnosti pohrane dokumentacije koja bi u tom slučaju bila oslobođena pohranjivanja na elektroničkim diskovima pružatelja usluga elektroničke pošte i u arhivama provoditelja natječaja što bi ukinulo i potrebu ispisa svih dokumenata za pohranu u registratorima za koju se troši ogromna količina papira. Provedba te digitalizacije zasigurno ima velik doprinos povećanju učinkovitosti i gospodarstvenosti, a pozitivno će utjecati i na smanjenje zagađenja okoliša. Stoga smatramo da smo kreiranjem platforme za prijavu studentskih programa učinili korak prema digitalizaciji koji može biti primjer svim obrazovnim i drugim ustanovama te javnoj upravi u kojoj digitalizacija uvelike nije provedena i nije u postupku provedbe. Vlada Republike Hrvatske trenutačno radi na izradi Nacionalne strategije digitalizacije, a usporedno se provodi više od 40 projekata automatizacije i digitalizacije kojima je cilj unaprijediti interakciju građana i gospodarstvenika s tijelima javne vlasti. Digitalizacija je i jedan od gospodarskih prioriteta u trenutačnom predsjedanju Hrvatske Vijećem EU-a. Iako nam COVID-19 nije bio motivacija za digitalizaciju, zadovoljni smo što smo platformu uspjeli realizirati upravo u trenutku kada su sredstva daljinskoga komuniciranja i digitalizacija postali jedno od ključnih sredstava za osiguranje prijeko potrebne udaljenosti, a sve u cilju i očuvanja javnoga zdravlja.

Sredstva osigurana u proračunu Studentskoga zbora Sveučilišta za ovogodišnji Natječaj za financiranje studentskih programa iznose 571 000 kuna, a čine ih naknada od 30 kuna pri upisu svih studenata Sveučilišta u novu akademsku godinu te prenesena sredstva iz prošlih godina.
Stjepan ĆURČIĆ i Romana ĆOSIĆ
Možda ste propustili...