Ekonomija
HRVATSKE VODE

Osijeku šetnica, Osječko-baranjskoj županiji niz vrijednih projekata
Objavljeno 21. ožujka, 2020.
Ostvaruje se kontinuitet obaloutvrde i šetnice između Donjeg i Gornjeg grada, san i težnja mnogih generacija Osječana

Svjetski dan voda obilježava se 23. ožujka. To je dobra prilika da skrenemo pozornost na manji dio onoga što je u djelokrugu rada Hrvatskih voda, od zaštite od štetnog djelovanja voda, sufinanciranja izgradnje vodnokomunalne infrastrukture (javne vodoopskrbe i odvodnje) i navodnjavanja.

Posebno su značajni radovi koji se trenutno odvijaju u Osijeku na rijeci Dravi u svrhu zaštite grada Osijeka od štetnog djelovanja voda, obrane od visokih voda i poplava. U tijeku su radovi na izgradnji obaloutvrde gradskog tipa na lokaciji stare luke Tranzit ispod KBC-a Osijek (2. poddionica) i u nastavku od početka donjogradske obale do Trga Nikole Tesle (3. poddionica).

Radovima na 2. poddionici, ukupne duljine zahvata 775 m, na lokaciji stara luka Tranzit, predviđena je izgradnja lukobrana duljine 277 m i lučice s privezištima za čamce. Na kruni obaloutvrde izvest će se šetnica s urbanim sadržajima, koji uključuju biciklističku i pješačku stazu, zelenilo, klupe i ostalu urbanu opremu.

Ovim radovima konačno se ostvaruje kontinuitet obaloutvrde i šetnice između Donjeg i Gornjeg grada, što će biti ostvarenje sna i težnje mnogih generacija Osječana.

Lučica i obaloutvrda na 2. poddionici u neposrednoj su blizini KBC-a i Sveučilišta, što će ove javne prostore dodatno oplemeniti u arhitektonskom i urbanističkom smislu.

Obalna linija
U nastavku druge poddionice istovremeno se odvijaju radovi i na 3. poddionici, od početka donjogradske obale do Trga Nikole Tesle u duljini od 840 m. Za nastavak donjogradske šetnice potrebno je napomenuti da se obalna linija pomiče za 12 m prema koritu vodotoka, što će otvoriti širi prostor za izgradnju biciklističkih i pješačkih staza, uključujući zeleni pojas s drvoredom i odmorištima s klupama i ostalom urbanom opremom. U cilju što boljeg integriranja rijeke Drave u urbano tkivo i gradske sadržaje, na lokaciji Trga Nikole Tesle gradi se stubište s gledalištem na pokosu obaloutvrde, koje će zasigurno biti omiljeno okupljalište i mjesto za različite kulturne i javne sadržaje.

Radovi na staroj luci Tranzit i donjogradskoj obaloutvrdi (2. i 3. poddionica) dio su šireg projekta uređenja desne obale rijeke Drave u Osijeku, u okviru kojeg su 2017. godine završeni radovi na prvoj poddionici (između dva mosta) i radovi neposredno uz sjedište Hrvatskih voda u Splavarskoj ulici na mjestu kompe.

Ukupna vrijednost radova na ovim poddionicama iznosi više od 120 milijuna kuna, koje najvećim dijelom financiraju Hrvatske vode. U manjem dijelu, ispod deset posto, radove na urbanoj opremi, šetnici i biciklističkoj stazi financira Grad Osijek.

Radovi na drugoj poddionici planiraju se dovršiti 2023. godine, a radovi na trećoj poddionici 2021. godine. Kada radovi budu dovršeni, ukupna duljina obaloutvrde gradskog tipa sa šetnicama i biciklističkim stazama iznosit će 6 km, što dodatno pridonosi kvaliteti života i brendiranju grada Osijeka kao grada uz Dravu.

Na ovome se neće stati. U tijeku je izrada projektne i natječajne dokumentacije za produžetak šetnice i biciklističke staze sve do Višnjevca i Josipovca. U prvoj fazi projektirat će se i izvesti šetnica i biciklistička staza od sjedišta Hrvatskih voda do mosta preko rijeke Drave na zapadnoj obilaznici. Projektnim zadatkom predviđa se utvrđivanje regulacijske linije rijeke Drave obaloutvrdom gradskog tipa na razinu srednje vode, kako je to izvedeno na lijevoj (baranjskoj) strani obale rijeke Drave, između Zoološkog vrta i pješačkog mosta. Prostor između obalne linije i postojećeg nasipa planira se hortikulturno i krajobrazno urediti prema postojećem urbanističkom planu, uz suglasnost Grada Osijeka. Uz obalu Drave predviđena je šetnica, a po postojećem nasipu biciklistička i pješačka staza, kao i manja lučica za privez plovila.

Ovi se sadržaji naslanjaju na zonu koja je GUP-om namijenjena za športsko-rekreacijske sadržaje. U tom prostoru u tijeku je izgradnja novog nogometnog stadiona NK-a Osijek i Škole nogometa, a planira se i izgradnja teniskih terena.

Od mosta zapadne obilaznice do Višnjevca predviđa se osiguranje nožice nasipa od štetnog djelovanja voda i uređenje krune nasipa biciklističko-pješačkom stazom, klupama, ostalom urbanom opremom i javnom rasvjetom.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju starog korita rijeke Drave u Višnjevcu i Josipovcu. Projektom se predviđa povezivanje Stare Drave u Višnjevcu izmuljivanjem i iskopom u starom koritu rijeke Drave u Josipovcu u duljini oko 1,5 km. Ovim bi se radovima omogućila restauracija starog korita rijeke Drave u Višnjevcu i Josipovcu u duljini od 6 km. Projektom se predviđa osvježavanje vodom iz rijeke Drave pri srednjim i visokim vodostajima.

Biljski ritovi
Osim navedenog, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za regulaciju Poganovačko-kravičkog kanala, koja uključuje i biciklističko-pješačke staze, čime bi se ostvarila biciklistička komunikacija praktično od Josipovca do Donjega grada u ukupnoj duljini oko 12 km.

Osim spomenute revitalizacije starog korita rijeke Drave u Višnjevcu i Josipovcu, u tijeku je revitalizacija starog korita rijeke Drave - Halaševo, neposrednu uz zapadnu obilaznicu i obrambeni nasip na lijevoj obali. Revitalizacijom će se ostvariti nova vodena površina oko 10 ha, koja uključuje povezivanje s tokom rijeke Drave i crpnom stanicom Velika.

Također, u tijeku su radovi na revitalizaciji starih tokova rijeke Drave u Aljmaškom ritu, od Sarvaša do ušća rijeke Drave u Aljmašu. Radovi u Sarvašu su dovršeni, ostaje odraditi posljednju fazu. Kompletan projekt sufinanciran je EU sredstvima u okviru LIFE projekta.

Na kraju, u tijeku je izrada projektne dokumentacije revitalizacije depresija, starog korita rijeke Drave u Bilju i biljskih ritova do prijamnog centra u Kopačkom ritu. Ovi se radovi financiraju EU sredstvima preko Interreg projekta prekogranične suradnje.

Navedenim projektima revitalizacije starih tokova rijeke Drave u Višnjevcu i Josipovcu, na području Halaševa, revitalizacijom Aljmaškog i Biljskog rita, dobiva se cjelovita slika aktivnosti Hrvatskih voda na širem području grada Osijeka u cilju restauracije staništa, očuvanja bioraznolikosti, izgradnje zelene infrastrukture u skladu s preporukama i direktivama EU-a.

U budućem operativnom razdoblju od 2021. do 2027. godine EU će u svojim planovima i proračunu staviti težište na smanjenje negativnih utjecaja od klimatskih promjena, tako da će ove projekte uz kvalitetno pripremljenu projektnu dokumentaciju biti moguće prijaviti za financiranje EU sredstvima.

Dario Kuštro
DVOSTUPANJSKA FILTRACIJA
Hrvatske vode preko svojih izvornih sredstava sufinanciraju izgradnju javne vodoopskrbe i odvodnje, prvenstveno na ruralnim područjima s manjim brojem stanovnika, koja u pravilu nemaju dovoljno vlastitih sredstava za tako velike projekte, pa im nastojimo pomoći. Inače, dodatno povećanje vodnokomunalnog standarda financira se iz kohezijskih fondova EU-a.

Na području Osječko-baranjske županije do sada su potpisani ugovori o sufinanciranju nepovratnim sredstvima EU-a na aglomeracijama, Osijek, Đakovo, Našice, Beli Manastir, Semeljci, Valpovo i Belišće. Za potpisivanje je spreman i Đurđenovac. Ukupna vrijednost navedenih projekata veća je od dvije milijarde kuna. Ovim investicijama znatno će se povećati priključenost na javnu odvodnju i smanjiti gubitci u vodoopskrbnoj mreži.

Građani Hrvatske, za razliku od građana puno razvijenijih zemalja Europe, vodu piju iz slavine, što samo po sebi sve govori o njezinoj kvaliteti. Ovim projektima kvaliteta vode za ljudsku potrošnju, a sukladno novim pravilnicima, diže se na još višu razinu. U cilju postizanja najviše mogućih standarda u Osijeku se u okviru EU projekta gradi postrojenje za pripremu pitke vode tehnološkim postupkom dvostupanjske filtracije, kojim će se količina arsena u pitkoj vodi smanjiti na najmanju moguću mjeru, a u skladu s europskim standardima.
Građani Hrvatske, za razliku od građana puno razvijenijih zemalja Europe, vodu piju iz slavine, što samo po sebi sve govori o njezinoj kvaliteti.
U cilju što boljeg integriranja rijeke Drave u urbano tkivo i gradske sadržaje, na lokaciji Trga Nikole Tesle gradi se stubište s gledalištem na pokosu obaloutvrde, koje će zasigurno biti omiljeno okupljalište i mjesto za različite kulturne i javne sadržaje.
U cilju što boljeg integriranja Drave u gradske sadržaje, na lokaciji Trga Nikole Tesle gradi se stubište s gledalištem
Novo gledalište će zasigurno biti omiljeno okupljalište građana i mjesto za različite kulturne i javne sadržaje
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana