Učionica
GRAFOS DOMINIRAO GRADITELJSKIM FORUMOM

Na ovogodišnjem Hrvatskom graditeljskom forumu nagrađeni studenti i djelatnici Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek
Objavljeno 28. ožujka, 2020.

Hrvatski je graditeljski forum znanstveno-stručni skup koji organizira Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) pod pokroviteljstvom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i medijskim pokroviteljstvom časopisa Građevinar i GradimoZadar.hr. Forum je zamišljen kao prilika za okupljanje i raspravu dionika u sektoru graditeljstva kako bi se raspravljalo o problemima i mogućim rješenjima tih problema. Osim razmatranja problema, svakako je važno upućivati na poticajne i održive nove projekte i investicije.

Ovogodišnji, peti po redu, Forum održan je 20. veljače 2020. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U okviru Foruma priređena je i knjiga Izazovi u graditeljstvu 5 u kojoj su tiskani radovi koje su autori izlagali tijekom skupa. Dodatnu promociju struke Hrvatski savez građevinskih inženjera ostvario je dodjelom nagrada za najbolji diplomski rad kojim je stečen akademski stupanj magistar inženjer te za najbolji doktorski rad kojim je stečen akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja građevinarstvo. Nagrade najboljim studentima i doktorima znanosti uručili su predsjednica Hrvatskoga saveza građevinskih inženjera Mirna Amadori, dipl. ing. građ. i prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i glavni urednik časopisa Građevinar.

Dodjelom nagrade za najbolji diplomski rad organizator skupa omogućio je sudionicima upoznati najbolje mlade inženjere i inženjerke građevinarstva te njihove mentore. Veliko je zadovoljstvo bilo popratiti dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2019. godine koju je dobila studentica Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek Patricija Ravlić, mag. ing. aedif. za diplomski rad Ocjena utjecaja modela temeljnog tla na statički i dinamički odziv zgrade koji je izradila pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivana Krausa, mag. ing. aedif.


Nagradu za najbolji doktorski rad kojim je stečen akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja građevinarstvo, za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2019., dobio je asistent na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek dr. sc. Mario Jeleč, mag. ing. aedif. za doktorski rad Posmična otpornost križno lameliranih drvenih grednih elemenata koji je izradio pod mentorstvom prof. dr. sc. Vlatke Rajčić, dipl. ing. građ. s Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dodjeljivanjem nagrade za najbolji doktorski rad organizator skupa želio je unaprijediti i ubrzati prijenos novih znanja, informacija, inovacija i tehnologija u sektor građevinarstva te potaknuti najuspješnije mlade istraživače na povezivanje s gospodarstvom.

Nagradu za istaknutog recenzenta znanstvenih i stručnih radova koji se objavljuju u časopisu Građevinar za 2018. godinu primio je dekan Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl. ing. građ.


Nagradu za najviše citiran znanstveni rad objavljen u časopisu Građevinar u 2019. godini, Optimizacija građevinskih procesa – metode, alati i primjena, primili su autori dr. sc. Vaclav Venkrbec, dipl. ing. građ. s Građevinskoga fakulteta Tehničkoga sveučilišta u Brnu, doc. dr. sc. Mario Galić, dipl. ing. građ. s Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek i izv. prof. dr. sc. Uroš Klanšek, univ. dipl. gosp. inž. s Fakulteta građevinarstva, prometnog inženjerstva i arhitekture Sveučilišta u Mariboru čime su pomogli u podizanju čimbenika utjecaja časopisa.

Održan Forum bio je prilika da se uputi na važnost graditeljstva za razvoj hrvatskog gospodarstva, da se pokažu zanimljiva inženjerska rješenja te da se pojača suradnja između akademske zajednice i gospodarstva, odnosno mladih istraživača i njihovih mentora s građevinskim tvrtkama radi daljnjega razvoja i unaprjeđenja graditeljstva u Hrvatskoj.
Zlata Dolaček-Alduk