Učionica

Posjet studenata Pravnog fakulteta Osijek Županijskoj komori Osijek
Objavljeno 28. ožujka, 2020.
Redoviti studenti druge godine integriranoga sveučilišnog studija Pravo pri Pravnom fakultetu Osijek 9. ožujka 2020. godine posjetili su HGK – Županijsku komoru Osijek. Posjet studenata Županijskoj komori Osijek organizirala je doc. dr. sc. Katarina Marošević, nositeljica kolegija Ekonomska politika. O ustroju, ulozi i uslugama Hrvatske gospodarske komore za poduzetnike, ali i mogućnosti rada pravnika i primjeni pravničke struke u uslugama koje HGK pruža svojim članicama, studentima je govorila viša stručna suradnica Snježana Babić. Izlaganjem je ujedno naglašen doprinos Hrvatske gospodarske komore u ekonomskoj politici, odnosno predstavljene aktivnosti Odjela za makroekonomske analize HGK-a koji se bavi praćenjem i analizama makroekonomskih pokazatelja te ukupne društveno-ekonomske situacije u Republici Hrvatskoj, uz istodobno praćenje i analiziranje ekonomskih trendova u svijetu, posebice u tranzicijskim zemljama u okruženju te Europskoj uniji. Studenti su također upoznati s aktivnostima Komore vezano uz davanje mišljenja, primjedbi i prijedloga na tekstove zakona i drugih propisa koji su u fazi donošenja, ali i upućivanje na negativne posljedice primjene pojedinih odredaba propisa koji se primjenjuju na poduzetnike.

S projektom Digitalna komora studente je upoznala viša stručna suradnica Kornela Miling. Napomenula je da je riječ o besplatnoj informacijsko-komunikacijskoj platformi za e-usluge namijenjenoj članicama HGK-a kojom Komora želi pridonijeti povećanju korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u području pružanja e-usluge na razini Republike Hrvatske. Projektom je obuhvaćeno sedam e-usluga: e-članice, e-financiranje, e-javne ovlasti, e-gospodarske informacije, e-učenje, e-zakonodavstvo, e-sajmovi i promocija. Studentima je pokazala na koji način pristupiti tim uslugama HGK-a, napomenuvši da su osim tvrtkama usluge dostupne i drugim tijelima, ustanovama i fizičkim osobama, ali s nešto suženim segmentom informacija u odnosu na sadržaje koji su dostupni članicama HGK-a. Na kraju, studenti su upoznati i s aktivnostima i ovlastima HGK-a u rješavanju sporova na alternativan način te im je predstavljen rad Centra za mirenje, Suda časti i Stalnoga arbitražnog sudišta pri HGK-u. Ujedno se studente upoznalo s prednostima koje ti načini rješavanja sporova imaju u odnosu na redovite sudske postupke.

Posjet studenata prava HGK – Županijskoj komori Osijek rezultat je nastojanja povezivanja sveučilišnih aktivnosti nastavnog procesa s institucijskim i poslovnim okruženjem.
Martina MIKRUT