Učionica
AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Pokrenuta aktivnost „VolontirAjmo!”
Objavljeno 23. veljače, 2020.
Pokrenuta je aktivnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku pod nazivom „VolontirAjmo!“.Akademija kao poticajno i kreativno mjesto studiranja bogata je projektima koji se održavaju cijelu godinu, a studenti Akademije svojim sudjelovanjem, organiziranjem i provođenjem tih projekata kao i svojim trudom i entuzijazmom čine Akademiju bogatijom, prepoznatljivijom i vidljivijom. U želji da se evidentira svaki volonterski doprinos studenata koji na brojim projektima postoji već godinama, Akademija se odlučila za aktivnost „VolontirAjmo!“ kojom poziva studente na još jače uključivanje u rad Akademije kako bi svi zajedno obogatili bazu studenata i za aktivnosti Akademije koje tek slijede.
Maša NIKOLIĆ
Možda ste propustili...