Ekonomija
TRAŽE PROMJENE

Unaprijediti prijavu nautičara
Objavljeno 8. veljače, 2020.
Uvjete za prijavu nautičkih turista treba promijeniti i unaprijediti, rečeno je u petak na sastanku predstavnika hrvatskih marina, resornih ministarstava, inspekcija i Jadranskog zavoda HAZU-a. Oni su se okupili u Novom Vinodolskom u Marini "Novi", jednoj od najnovijih i najbolje opremljenih luka za nautičke turiste na hrvatskoj obali Jadrana, kako bi raspravili aktualne trendove i problematiku u nautičkom turizmu, uključujući i nužnost izmjena i unaprjeđivanja uvjeta za prijavu nautičara. H