Novosti
PRAVILA IGRE U VRIJEME SNIŽENJA

Potrošači imaju ista prava i pri kupnji na sniženju
Objavljeno 16. siječnja, 2020.
Aktualno zimsko sezonsko sniženje počelo 27. prosinca, a može trajati 60 dana

Sredina siječnja donosi vrhunac zimskog sezonskog sniženja, odnosno vrijeme kada je omjer ponude i popusta najpovoljniji za potrošače. Tako su trenutačno sniženja sezonskih artikala oko 60 posto, a robe je još uvijek dovoljno da se u trgovačke centre privuku lovci na popuste u većem broju.

Kako kupovati na sezonskim sniženjima, a ne opeći se, savjetuju iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, čiji se sektor zaštite potrošača kontinuirano bavi odnosom građana prema posebnim oblicima prodaje.

Osnovni pristup
Posebni oblici prodaje su, uz sezonsko sniženje, i akcijska prodaja, rasprodaja, prodaja proizvoda s greškom, kao i onih kojima istječe rok uporabe. U vrijeme takve prodaje trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje, osim kod ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu te u slučajevima kada posebni oblik prodaje traje najdulje tri dana.

Iz Ministarstva gospodarstva objašnjavaju kako se sezonskim sniženjem smatra prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone. Sezonsko sniženje odvija se dva puta godišnje - zimsko počinje 27. prosinca, a ljetno 1. srpnja te može trajati najdulje 60 dana, računajući od datuma kada je počelo. U okviru sezonskog sniženja, redovna i snižena cijena iskazuju se jasno, vidljivo i čitljivo. Ako u vrijeme sezonskog sniženja nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda prema sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, ali to nije dopušteno oglašavati kao sezonsko sniženje. Za kupnju na sezonskom sniženju, rasprodaji, akcijskoj prodaji, ili drugim oblicima posebnog oblika prodaje, potrošač ima ista prava kao u redovnoj prodaji. To znači, ako se nakon kupnje robe na sniženju uoči kvar ili nedostatak na proizvodu, trgovca se mora obavijestiti u roku od dva mjeseca otkako je kvar ustanovljen. Također, potrošač se može pozvati na odgovornost za materijalne nedostatke u roku od dvije godine od dana kada mu je predana stvar, ako je obavijestio trgovca o nedostatku u propisanom roku. Kod prodaje rabljenih stvari trgovac može, ako želi, ugovoriti da odgovara za materijalne nedostatke na takvom proizvodu godinu dana, umjesto dvije godine.

U slučaju kada proizvod koji je kupljen na sniženju ima nedostatak, a trgovac je o tomu na vrijeme obaviješten, oštećeni kupac ima pravo tražiti popravak stvari, ili zamjenu. Ako to nije moguće, može zahtijevati sniženje cijene stvari, ili povrat novca. Ako se kupac odluči za raskid ugovora i povrat plaćenoga iznosa, mora trgovcu najprije dati rok za ispunjenje ugovora, odnosno rok da isporuči proizvod bez nedostatka, ili da ga popravi. Tek nakon tog roka, ako trgovac ne isporuči proizvod bez nedostatka, može se tražiti povrat uplaćenoga iznosa i u zahtjevu trgovcu dati primjeren rok za ispunjenje tog zahtjeva. Zahtjev za povrat novca zajedno s rokom povrata trgovcu valja uputiti pisanim putem.

Reklamacije
Trgovci su dužni omogućiti podnošenje pisanih prigovora zbog nedostatka proizvoda u svojim poslovnim prostorijama ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, a obrazac za pisani prigovor može se preuzeti s internetske stranica zaštite potrošača Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Na zaprimljene prigovore trgovci moraju potrošaču odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana kada su zaprimili prigovor. Ako trgovac ne odgovori u zakonskom roku, ili ako i nakon zaprimljenog odgovora potrošač smatra da su njegova prava povrijeđena, za zaštitu svojih prava može se obratiti Državnom inspektoratu, a uz prijavu treba priložiti i dokaz kojim je vidljivo da je trgovac zaprimio prigovor.

Iako zakonom nije propisano da je uz reklamaciju obvezno priložiti i račun, za sigurnije ostvarenje potrošačkih prava uputno je da se proizvod ili usluga s nedostatkom reklamira s računom.

U slučaju da se nedostatak na proizvodu utvrdi u roku od šest mjeseci od preuzimanja kupljenoga proizvoda, smatra se da je takav nedostatak postojao već pri samoj kupnji. Drugim riječima, trgovac koji tvrdi suprotno, to će morati i dokazati te ujedno snositi troškove vještačenja. Ako je od dana predaje proizvoda proteklo više od šest mjeseci, a trgovac ne prizna postojanje nedostatka na proizvodu, to će se dokazivati vještačenjem koje plaća trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja. U slučaju da je potrošač zatražio zaštitu svojih prava od tržišne inspekcije, vještaka će odrediti inspektor.

Ivana Solar
60

dana može trajati sezonsko sniženje, zimsko ili ljetno
SAVJETI I PRIJAVE
Savjet o pravima potrošači mogu dobiti na broj 072/414-414. Upite zaprimaju savjetovališta za zaštitu potrošača u Dugoj Resi, Osijeku, Puli, Splitu, Varaždinu i Zagrebu radnim danom od 10 do 14 sati. Pitanja ili zahtjev za inspekcijski nadzor potrošači mogu uputiti i putem interneta, preko aplikacije Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača. Nakon slanja jednostavnog obrasca, sustav predmet automatski prosljeđuje Ministarstvu, nekom od savjetovališta, ili inspekciji.