Učionica
ODRŽANA 2. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

Nastavnici i suradnici na razini Sveučilišta od studenata dobili prosječnu ocjenu 4,562
Objavljeno 16. prosinca, 2019.

Na 2. sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2019./2020., održanoj 27. studenoga 2019., doneseno je niz odluka od kojih izdvajamo kako slijedi:

Prezentacija rezultata Jedinstvene sveučilišne studentske ankete za akademsku godinu 2018./2019.
Prof. dr. sc. Renata Baličević, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta u Osijeku, predstavila je članovima Senata rezultate Jedinstvene sveučilišne studentske ankete za akademsku godinu 2018./2019. koja je na Sveučilištu provedena tijekom rujna i listopada 2019. U provedbi ankete sudjelovali su djelatnici Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi povjerenstava za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete, djelatnici ureda za kvalitetu i djelatnici studentskih službi znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica te informatički tim s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Statistička obrada podataka obavljena je u suradnji s Odjelom za matematiku. Anketi su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija sa 17 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta, a evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u tekućoj akademskoj godini.

U anketi je sudjelovalo 10 488 studenata što je 66,145 % od ukupno 15 856 studenata koji su mogli pristupiti anketi. Udio ispunjavatelja ankete kreće se od 51,282 % (Odjel za fiziku) do 77,119 % (Katolički bogoslovni fakultet). Evaluirana su 2003 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu, a ukupno su studenti ispunili 194 725 anketa i time odgovorili na 1 363 075 pitanja. Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Postignuta je prosječna ocjena na razini Sveučilišta za nastavnike i suradnike 4,652.

Senat je prihvatio ustroj novih studijskih programa na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, a to su: 1. poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja, 2. poslijediplomski specijalistički studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama. Senat je prihvatio i Izvješće o upisima studenata na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2019./2020., o kojem je izvijestio prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente.

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odbor za statutarna i pravna pitanja na 1. sjednici u ovoj akademskoj godini, održanoj 21. listopada 2019., na prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost utvrdio je Nacrt prijedloga Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09.). uputio ga 22. listopada 2019. u javnu raspravu koja je trajala do 11. studenoga 2019. U otvorenom roku za javnu raspravu primjedbe, komentare i prijedloge dostavili su Građevinski i arhitektonski fakultet, prof. dr. sc. Stjepan Krčmar, predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost Odjela za biologiju i prof. dr. sc. Đula Borozan, redovita profesorica u trajnom zvanju Ekonomskoga fakulteta. Odbor za izdavačku djelatnost razmotrio je 14. studenoga sve navedene primjedbe, prijedloge i komentare i dostavio svoje Očitovanje Odboru za statutarna i pravna pitanja. Odbor ga je 18. studenoga 2019. prihvatio i utvrdio konačan tekst Prijedloga Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti te ga uputio Senatu koji je usvojio Pravilnik.

Imenovanje studentskih predstavnika u sveučilišne odbore i povjerenstva
Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u novom sazivu konstituiran je 25. listopada 2019., a na sjednici Skupštine Studentskoga zbora, održanoj 13. studenoga 2019., upućeni su prijedlozi Senatu Sveučilišta za imenovanje studentskih predstavnika u sveučilišne odbore i povjerenstva. Studentski predstavnici za članove sveučilišnih odbora i povjerenstva imenovani su na vrijeme od dvije godine u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Studentski predstavnici imenovani su kako slijedi:Matea Tomašević, članica Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku i studentica Pravnoga fakulteta Osijek, imenovana je na dužnost članice Odbora za statutarna i pravna pitanja;

Fran Ivan Škorić, predsjednik Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku i student Ekonomskoga fakulteta u Osijeku, imenovan je na dužnost člana Odbora za financijsko poslovanje i proračun;Matej Babić, član Studentskoga zbora Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku i student Ekonomskoga fakulteta u Osijeku, imenovan je na dužnost člana Odbora za priznanja;Tomas Tadić, član Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku i student kineziologije na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, imenovan je na dužnost člana Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu.Za članove Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja imenovani su: Luka Jurčević, član Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku i student Ekonomskoga fakulteta u Osijeku; Ante Grabić, član Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku i student Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta Osijek.Ivana Žavcar, članica Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku i studentica Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu, imenovana je na dužnost članice Etičkoga povjerenstva Sveučilišta u Osijeku;Matej Babić, član Studentskoga zbora Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku i student Ekonomskoga fakulteta u Osijeku, imenovan je na dužnost člana Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Imenovanje studentskih predstavnika u upravna vijeća sveučilišnih ustanova
Na temelju prijedloga Skupštine Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku od 13. studenoga 2019. imenovani su studentski predstavnici u upravna vijeća sveučilišnih ustanova na vrijeme od dvije godine u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutom Sveučilišta u Osijeku i Statutom Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku. Studentski predstavnici imenovani su kako slijedi:

Sara Ćavar, članica Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku i studentica Filozofskoga fakulteta Osijek, imenovana je na dužnost članice Upravnoga vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek;Fran Ivan Škorić, predsjednik Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku i student Ekonomskoga fakulteta u Osijeku, imenovan je na dužnost člana Upravnoga vijeća Studentskoga centra u Osijeku;Lucija Rudež, predsjednica Studentskoga zbora Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Osijeku i studentica Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu, imenovana je na dužnost članice Upravnoga vijeća Studentskoga centra u Slavonskom Brodu.

Imenovanje studentskoga predstavnika u Sveučilišni savjet
Na temelju prijedloga Skupštine Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku, od 13. studenoga 2019., Senat je imenovao studentskoga predstavnika u Sveučilišni savjet na vrijeme od dvije godine u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutom Sveučilišta u Osijeku i Statutom Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku. Stjepan Posavec, član Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku i student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, imenovan je na dužnost člana Sveučilišnoga savjeta.

Tomislav Levak
POTVRDA IZBORA DVIJU REDOVITIH PROFESORICA

Senat je potvrdio dvije redovite profesorice u prvom izboru: izv. prof. dr. sc. Branku Rešetar iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja pravo, znanstvene grane obiteljsko pravo na Pravnom fakultetu Osijek i izv. prof. dr. sc. Janju Horvatić iz znanstvenoga područja prirodnih znanosti, znanstvenoga polja biologija na Odjelu za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
Imenovanje člana Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti osnutka Kineziološkoga fakulteta u sastavu Sveučilišta u Osijeku

Senat je 25. rujna 2019. prihvatio Inicijativu za pokretanje postupka opravdanosti osnutka Kineziološkoga fakulteta. Polazište za osnutak Kineziološkoga fakulteta temelji se na izdvajanju postojećih sveučilišnih studija, preddiplomskoga sveučilišnog studija Kineziologije i diplomskoga sveučilišnog studija Kineziološke edukacije koji se izvode na Fakultetu odgojnih i obrazovnih znanosti. Na istoj sjednici imenovano je Povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti osnutka Kineziološkoga fakulteta, i to prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za financije i strategiju razvoja kao predsjednik te članovi izv. prof. dr. sc. Tihomir Vidranski, doc. dr. sc. Zvonimir Tomac i doc. dr. sc. Josip Cvenić s Fakulteta odgojnih i obrazovnih znanosti te prof. dr. sc. Boris Maleš s Kineziološkoga fakulteta u Splitu. S obzirom na činjenicu da se studij Kineziologije izvodi na Fakultetu odgojnih i obrazovnih znanosti i da slijedi njegovo izdvajanje, a potrebno je pripremiti cjelovitu analizu uvjeta, organizacijski ustroj, kadrovske potencijale, prostorne uvjete, opremu i financijske aspekte osnutka Kineziološkoga fakulteta, za člana Povjerenstva imenovan je prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

7. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Odluka o osnivanju Kineziološkoga fakulteta u sastavu Sveučilišta

2

PREDSTAVLJAMO PROGRAME I PROJEKTE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS) – tradicija protkana izvrsnošću

3

RED. PROF. ART. DAVOR BOBIĆ, SKLADATELJ I PEDAGOG, ODSJEK ZA INSTRUMENTALNE STUDIJE AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

„Mnogo toga naučim od studenata u nastavnom procesu“