Novosti
U SRIJEDU MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA

Je li Sud EU-a nadležan za spor protiv Hrvatske?
Objavljeno 8. prosinca, 2019.

Nezavisni odvjetnik Suda EU-a Estonac Priit Pikamae objavit će u srijedu, 11. prosinca, mišljenje o nadležnosti tog suda za spor koji je pokrenula Slovenija protiv Hrvatske slijedom nepriznavanja odluke arbitražnog suda.

Mišljenje nezavisnog odvjetnika, kao ni odluka Suda EU-a, koja se očekuje negdje u proljeće sljedeće godine, ne odnosi se na sadržaj slovenskih prigovora, nego samo na pitanje je li Sud EU-a nadležan ili nije glede toga. Nezavisni odvjetnici posebnost su Suda EU-a, ali mišljenje nezavisnog odvjetnika ne obvezuje taj sud. Nezavisni odvjetnik ne zastupa ničije interese, ni stranaka, ni javnosti, nego samo daje stručno mišljenje o relevantnim pravnim pitanjima. Na temelju mišljenja nezavisnog odvjetnika teško da će se moći nazreti odluka Suda EU-a. Dosadašnja praksa pokazuje da u predmetima koji se vode pred Velikim vijećem Suda EU-a, a to je slučaj i s ovom slovenskom tužbom, sud slijedi mišljenje nezavisnog odvjetnika u oko polovini slučajeva. U predmetima koji se vode pred Malim vijećem, odluke suda su u oko 80 posto slučajeva u skladu s mišljenjem nezavisnog odvjetnika.

Slovenija je pokrenula postupak protiv Hrvatske na temelju članka 259 Ugovora o funkcioniranju Europske unije i predložila Sudu EU-a da utvrdi da Hrvatska krši 2. i 4. članak Ugovora, koji govori o poštovanju vladavine prava i lojalnoj suradnji među državama članicama EU-a. Slovenija također tvrdi da Hrvatska krši uredbu o zajedničkoj ribarskoj politici, šengenskim propisima o kretanju osoba te direktive pomorskom prostornom planiranju.

Stajalište je Hrvatske da Sud EU-a nije nadležan odlučivati o zahtjevima Slovenije u navedenom postupku s obzirom na to da između dviju država nije doista riječ o sporu o primjeni i tumačenju prava EU-a, što bi bilo u nadležnosti Suda Europske unije. Hrvatska smatra da u ovom predmetu postoji spor koji se odnosi na tumačenje i primjenu međunarodnog prava, koji treba rješavati primjenom pravila međunarodnog prava i za to predviđenim sredstvima mirnog rješavanja sporova, uključujući pregovorima.

Na Sudu EU-a o sadržaju slovenskih prigovora nije se ni raspravljalo. Do sada je jedino 8. srpnja ove godine održana usmena rasprava o nadležnosti. Odluči li Sud da nije nadležan, postupak se automatski okončava. U slučaju da se proglasi nadležnim ili djelomično nadležnim, uslijedit će rasprava o sadržaju, a nakon toga slijedi odluka.

Na raspravi u srpnju Hrvatska je istaknula da Sud EU-a nije nadležan u ovom slučaju jer su granice između dviju zemalja pitanje međunarodnog, a ne europskog prava, da je bit spora to kuda se proteže granica, a ne tumačenje prava EU-a. H
ČLANAK 273
Hrvatska smatra da bi jedina pravna podloga za ovaj spor pred Sudom EU-a mogao biti članak 273 Ugovora o EU-u. Taj članak nudi mogućnost članicama EU-a da pred Sudom EU-a iznesu međusobne sporove o predmetu koji se u strogom smislu ne tiče europskog prava, ali je za članice i EU važan u širem kontekstu. Slovenija pak smatra da je arbitražna presuda činjenica, da je granica tom presudom utvrđena i da se može pregovarati samo o njezinoj provedbi.
Možda ste propustili...

PRODANA 5.132 NOVA AUTOMOBILA

Prepolovljena prodaja vozila

PROMJENE U HRVATSKOJ UDRUZI POSLODAVACA

Zorić novi glavni direktor HUP-a

Najčitanije iz rubrike