Novosti
VIDEOPOZIVI I PROSTORI ZA POSJETE U ZATVORIMA PRILAGOĐENI DJECI

Oko 12.500 djece godišnje
odrasta bez jednog ili oba
roditelja koji su u zatvoru
Objavljeno 3. prosinca, 2019.

Prijedlogom novog zakona o izvršenju kazne zatvora predviđa se uvođenje novih tehnologija, osobito u dijelu izobrazbe zatvorenika i dodira s vanjskim svijetom, radi pripreme zatvorenika za život na slobodi. U okviru toga Ministarstvo pravosuđa u suradnji s UNICEF-om već provodi pilot-projekt videoposjeta djece zatvorenika s osnove prava djeteta radi jačanja i unaprjeđivanja obiteljskih odnosa. Nadalje, u suradnji s udrugama, vanjskim učilištima i u okviru projekta Vlade RH usmjerenog resocijalizaciji ovisnika provode se osposobljavanja zatvorenika za računalna zanimanja, što je jedan od primjera za buduće korištenje informacijskih tehnologija u zatvorskom sustavu, a u svrhu kvalitetnijeg dodira s vanjskim svijetom i pripreme za život na slobodi.


Taj program, pod nazivom "Neprekinute veze", predstavljen je krajem prošlog tjedna na konferenciji za medije u Kaznionici u Lepoglavi. Program podrške djeci i mladima čiji su roditelji na odsluženju zatvorske kazne provode Ministarstvo pravosuđa i UNICEF uz podršku udruge RODA – Roditelji u akciji.


Prema posljednjim dostupnim podatcima, u Hrvatskoj oko 12.500 djece godišnje odrasta bez jednog ili oba roditelja jer su oni u zatvoru. Djeca se u takvoj situaciji mogu osjećati napuštenom i uplašenom, a u neke djece to može prouzročiti emotivnu traumu, koja se može i pojačati kada ne mogu razgovarati sa svojim roditeljima i održavati emotivan odnos s njima. Često zapostavljena i diskriminirana, djeca čiji su roditelji na odsluženju zatvorske kazne trebaju podršku i razumijevanje društva. Ulaganje u edukaciju osoblja i u opremu za videoposjete te opremanje prostorija posebno uređenih za posjete djece odgovor su na tu njihovu potrebu. U kaznionicama, zatvorima odnosno Centru za dijagnostiku u Zagrebu dnevno je oko 3500 osoba lišenih slobode, odnosno različitih kategorija zatvorenika, što žena što muškaraca.


- Očuvanje obiteljske povezanosti i kvalitetnih obiteljskih odnosa tijekom izvršavanja kazne znatno pridonosi ublažavanju negativnih učinaka lišavanja slobode te se videoposjetom zatvorenicima-roditeljima omogućio kvalitetan kontakt s njihovom djecom i smanjile štetne posljedice odvojenosti - rekao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.


Vesna Bedeković, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, istaknula je kako su djeca čiji su roditelji na odsluženju zatvorske kazne posebno osjetljiva skupina, izložena povećanim rizicima od stigmatizacije u društvu, socijalne isključenosti i od siromaštva. Kroz program "Neprekinute veze" osigurana je oprema za videopozive u 13 kaznionica i zatvora te omogućeno preuređenje prostora za posjete, kako bi oni bili prilagođeni potrebama djece, u sedam kaznionica i zatvora. Kroz edukaciju osoblja UNICEF je podržao razvoj modela osoblja za potporu obiteljima u zatvorskom sustavu. Financijska je vrijednost programa 649.000 kuna. Očekuje se da će u ovoj godini 800 djece iskoristiti mogućnost videposjeta.
- Iznimno je važno razumjeti da djevojčice i dječaci ne smiju biti žrtve loših odluka i djela svojih roditelja. Djeca i mladi čiji roditelji služe zatvorske kazne često ne mogu redovito posjećivati svoje mame i tate zbog udaljenosti ili previsokih troškova putovanja. Ako im omogućimo da sa svojim roditeljima razgovaraju preko videopoziva i ponekad ih posjećuju u prostoru u kojem mogu čitati, igrati se i razgovarati s njima – to im može pomoći da se lakše nose sa situacijom s kojom se suočavaju. Zahvaljujem Ministarstvu pravosuđa što prepoznaje važnost održavanja obiteljskih veza - kazala je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.


Sandra Lacić
IZOSTANAK SUOSJEĆANJA ZA DJECU
Ivana Zanze iz udruge RODA – Roditelji u akciji, istaknula je da je, uz niz problema s kojima se dijete suočava kad roditelj završi u zatvoru, tu i izostanak suosjećanja njegove okoline za traumatičnu situaciju u kojoj se ono našlo. S njim o tome rijetko tko razgovara i dijete može misliti da je jedino na cijelom svijetu s takvim teretom. "Od društva koje nije prepoznavalo potrebe i probleme djece čiji su roditelji u zatvorima, u samo pet godina u Hrvatskoj su se dogodile znatne pozitivne promjene i razvili inovativni modeli podrške. U idealnom svijetu zatvori nisu mjesta u koja bi djeca trebala odlaziti, ali danas je za velik broj djece susret s roditeljem unutar zatvorskih zidova realnost. Ovim projektom osiguravamo im da se u zatvoru osjećaju sigurno, dobrodošlo i poštovano, a prostore posjeta uređujemo tako da potiču kvalitetno i smisleno druženje s roditeljem", rekla je Ivana Zanze.
Možda ste propustili...