Učionica
ODJEL ZA MATEMATIKU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Prepoznaju aktualne zahtjeve i probleme okruženja te poduzimaju inicijative za njihovo rješavanje
Objavljeno 18. studenog, 2019.

Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku danas, devetnaest godina nakon osnutka, broji 52 zaposlenika od kojih je 29 doktora znanosti.

Rezultat je to osmišljene strategije pomoću koje su se svake godine na Odjelu zapošljavali najbolji diplomanti, koji su potom upisivali i završavali doktorske studije, vođeni pritom nerijetko znanstvenicima s međunarodnih znanstveno-istraživačkih institucija.

Studenti i studijski programi
Pri kreiranju studijskih programa kao i sadržaja pojedinih predmeta na Odjelu za matematiku posebna se pozornost posvećuje dvosmjernoj komunikaciji s tvrtkama iz okruženja koje su mogući budući poslodavci studentima. Odjel surađuje i s udrugom Osijek Software City. Upravo u okviru te suradnje nastao je i novi sveučilišni preddiplomski studij Matematika i računarstvo koji obuhvaća potrebna predznanja iz matematike i računarstva, ali u isto vrijeme nudi i potrebna specifična znanja koja su potrebna za tržište rada.

Na Odjelu za matematiku trenutačno studira oko 500 studenata. Izvode se sljedeći programi: preddiplomski sveučilišni studij Matematika, preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo, diplomski sveučilišni studij Matematika sa smjerovima: Financijska matematika i statistika te Matematika i računarstvo. Studenti četvrte i pete godine studiraju na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom nastavničkom studiju Matematika i informatika, a taj će studij od sljedeće godine biti zamijenjen diplomskim sveučilišnim nastavničkim studijem Matematika i Informatika. Na poslijediplomskoj razini Odjel sudjeluje u izvođenju zajedničkoga poslijediplomskog sveučilišnog studija Matematika sa sveučilištima u Zagrebu, Rijeci i Splitu.

Studenti Odjela za matematiku postigli su izvrsne rezultate na natjecanjima iz matematike i računarstva: IEEEXtreme, IMC, CERC i STEM games. Izdvaja se rezultat na IEEEXtreme natjecanju gdje je Odjel za matematiku u listopadu 2018. ostvario povijesno dobar rezultat. Među više od 2000 timova diljem svijeta koji su se natjecali na tom natjecanju, dva tima Odjela za matematiku postigla su rezultate koji su ih smjestili na 25. i 147. mjesto. Na natjecanju STEM games timovi su se u matematičkoj i tehnološkoj areni plasirali u finale natjecanja. U tehnološkoj areni osvojili su drugo mjesto, a u matematičkoj areni četvrto mjesto, dok je tim u odbojci na pijesku osvojio prvo mjesto.

Znanstveno-istraživačke
i stručne djelatnosti
Većina nastavnika i suradnika Odjela u svojem znanstveno-istraživačkom radu usmjerena je području primijenjene matematike. Istraživanja su uglavnom vezana uz trenutačno aktivne znanstveno-istraživačke projekte: Optimizacijski i statistički modeli i metode prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama (Hrvatska zaklada za znanost), Real-time measurements and forecasting for successful prevention and management of seasonal allergies in Croatia-Serbia cross-border region (Sveučilište u Osijeku –

Interreg IPA), Hrvatski jezik u mrežnom oblaku svjetskih jezika (Sveučilište u Osijeku – Zaklada Adris). Odjel za matematiku uključen je u dva bilateralna projekta (Hrvatska – Srbija): Primijenjeni stohastički modeli s kratkoročnom i dugoročnom strukturom i Primjena metoda optimizacije u biomedicini.

U ovoj i prethodnoj godini Odjel je sudjelovao u organizaciji nekoliko međunarodnih i stručnih znanstvenih skupova. U studenom 2018. organiziran je stručni skup Alergija na pelud – Prevencija u okviru projekta RealForAll, a u veljači 2019. stručni skup Hrvatski jezik u računalnome jezikoslovlju. Također, organizirana je međunarodna radionica naslovljena International Workshop on Optimal Control of Dynamical Systems and Applications (20. – 22. lipnja 2018.) u Osijeku. Bio je to drugi međunarodni skup iz područja optimalnoga upravljanja i primjena koji je organizirao Odjel za matematiku, a taj je put skup organiziran uz pokroviteljstvo osječkih tvrtki Mono i Gideon Brothers iz IT sektora te udruge Osijek Software City. Vlastiti znanstveni rezultati kao i rezultati gostujućih istraživača predstavljaju se u okviru Seminara za optimizaciju i primjene, Statističkoga seminara, Matematičkoga kolokvija te Radnoga seminara koji se na Odjelu održavaju neprekidno tijekom cijele godine.

Suradnja sa zajednicom
Odjel za matematiku aktivno surađuje s društvenom zajednicom, lokalnom samoupravom, osnovnim i srednjim školama. Rezultat je suradnje s Udrugom matematičara Osijek stručni projekt Matematika na treću koji je bio namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, a sufinancirao ga je Grad Osijek. Taj projekt uključuje već tradicionalnu zimsku matematičku školu za učenike osnovnih škola (7. prosinca 2018.) i srednjih škola (20. i 27. siječnja 2019.), pripreme za srednjoškolska matematička natjecanja u suradnji s udrugom Mladi nadareni matematičari Marin Getaldić iz Zagreba (studeni 2018. – ožujak 2019.) i matematički kviz „Tko zna, zna“ (6. prosinca 2018.). Također, u suradnji s Udrugom matematičara Osijek i III. gimnazijom Osijek Odjel je sudjelovao u organizaciji manifestacije Večer matematike (6. prosinca 2018.) i organizaciji Stručnoga kolokvija za nastavnike matematike. Odjel je sudjelovao u organizaciji stručnih skupova: Matematika u primjenama (13. travnja 2019.), Inovativna nastava matematike – 2. državni stručni skup nastavnika matematike (30. – 31. kolovoza 2018.) te stručnoga skupa Zašto studirati matematiku i računarstvo? – regionalnoga stručnog skupa nastavnika matematike i informatike (5. svibnja 2018.) – koji su se održali uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje.

U suradnji sa Zajednicom tehničke kulture i III. gimnazijom Osijek, Odjel sustavno sudjeluje u organizaciji Zimske školu informatike za srednjoškolce. Odjel za matematiku nastavio je i uspješnu suradnju s privredom i udrugama. Suradnja s mnogim tvrtkama i institucijama odvija se u okviru prethodno potpisanih sporazuma o suradnji. Ti sporazumi omogućili su Odjelu za matematiku postati važnim akademskim partnerom privrednoga sektora, a konzultativna uloga Odjela i stručne prakse studenata (devet praksi na smjeru Matematika i računarstvo i devet praksi na smjeru Financijska matematika i statistika u akademskoj godini 2018./2019.) podigle su svijest privrednoga sektora o potrebi za matematičarima u svojim timovima što je rezultiralo povećanjem zapošljavanja studenata Odjela u tvrtkama iz našega okruženja.

U smjeru dodatne edukacije studenata, koju provode stručnjaci iz privrede, u akademskoj godini 2018./2019. u okviru Radnoga i Statističkoga seminara organizirana su pozvana predavanja stručnjaka iz tvrtki Atos, Gideon Brothers, Mono i UHP digital, a neke od njih stipendiraju najbolje studente Odjela. Osim pomoću sporazuma o suradnji, Odjel za matematiku s tvrtkama iz realnoga sektora surađuje i neformalno, u vidu sudjelovanja nastavnika i asistenata Odjela u rješavanju problema stručnoga i znanstvenoga karaktera koji se prirodno pojavljuju u poslovanju takvih tvrtki. Sve veći broj upita konzultativnoga karaktera upućuje na sve veću potrebu stručnjaka iz drugih područja za osnovnim matematičkim kompetencijama. Stoga je Odjel ove godine dobio odobrenje za izvođenje novoga programa cjeloživotnoga obrazovanja Matematika u financijskim transakcijama (6 ECTS) čiju ciljanu populaciju polaznika čine svi koji imaju potrebu za boljim razumijevanjem temeljnih načela financijske matematike. Uz postojeći program cjeloživotnoga obrazovanja Primijenjena statistika (8 ECTS), taj program jasno pokazuje da Odjel za matematiku prepoznaje aktualne zahtjeve i probleme okruženja u kojem djeluje te poduzima inicijativu u smjeru njihova rješavanja.
Zoran TOMLJANOVIĆ
Matematika – perspektivna struka

Poznato je kako matematička znanja i vještine otvaraju brojne mogućnosti na tržištu rada Europske unije u različitim područjima kao što su IT tvrtke, financijski i bankarski sektor, gospodarstvo, obrazovanje i znanost, ali i državna administracija. Porast važnosti novih tehnologija matematiku čini perspektivnom strukom.
Vlastiti časopis Mathematical Communication

Odjel za matematiku izdaje vlastiti međunarodni znanstveni časopis Mathematical Communications koji je danas citiran u relevantnim međunarodnim bazama kao što su WoS, SCIE, Mathematical Review cover to cover. Časopis je Osječki matematički list stručno-metodički časopis Odjela namijenjen učenicima i nastavnicima u srednjim i osnovnim školama te studentima Sveučilišta u Osijeku. Odjel izdaje i sveučilišne udžbenike koje studenti mogu kupiti ili im besplatno pristupiti putem internetskih stranica Odjela.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana