Osijek
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

Promovirani prvostupnici i magistri fizike i informatike
Objavljeno 14. studenog, 2019.
U auli Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Trg Svetog Trojstva 3, u četvrtak, 14. studenoga 2019., održana je IX. promocija sveučilišnih prvostupnika fizike Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjela za fiziku, te VIII. promocija magistara edukacije fizike i informatike.

Sveučilišni prvostupnici fizike postali su:

Ivana Bokoška, Sara Bencetić, Marijana Hrbak, Ivan Kovač, Azra Kurbašić, Ivana Martić, Robert Nedeljković, Martina Novak, Dijana Pavlović, Filip Savanović, Mladen Žgimundić.

Magistri edukacije fizike i informatike postali su:

Ivana Alerić, Ivan Bertok, Stjepan Bošković, Matea Bošnjaković, Anamarija Gajski, Ana Heđi, Goran Horvat, Iva Ivanišić, Matea Košćak, Irena Lukanović, Ivan Mudri, Anja Novaković, Mario Pecimotika, Igor Puharić, Tihana Rončević, Dario Srakić, Janja Zubović, Josip Živković.

Sveučilišne prvostupnike fizike i magistre edukacije fizike i informatike promovirali su: prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, pročelnik Odjela za fiziku, izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević, zamjenik pročelnika za znanstveno-istraživačku djelatnost i doc. dr. sc. Zvonko Glumac, zamjenik pročelnika za nastavu i studente.
E. Nenadić
Najčitanije iz rubrike