Osijek
SRD DRAVA

U Sarvašu škola za ribolovce
Objavljeno 8. studenog, 2019.
Kada se uzme u obzir da Drava teče uz Sarvaš, petak je poseban dan za sarvaške školarce koji tog dana rado slušaju dodatnu nastavu. Naime, svakog petka ove školske godine u Osnovnoj školi “Ljudevit Gaj” Osijek – Područnoj školi Sarvaš održava se školski sat o sportskom ribolovu u suradnji sa Sportskim ribolovnim društvom Drava iz Osijeka. Tehničkik tajnik SRD-a Drava Darko Petrović kaže kako nastavu provodi učiteljica Tanja Grabić, prema programu SRD-a Drava.

- Ove godine Sportsko ribolovno društvo Drava Osijek Donji grad javilo se na javni natječaj Grada Osijeka za financiranje projekata i programa udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja, a naš projekt nosi naziv „Zaštitimo naše vode – Škola za male ribolovce”. Grad Osijek je u cijelosti prihvatio i podržao naš projekt, za voditeljicu projekta imenovana je profesorica Ljiljana - Rudinski Mijatović, naša članica i iskusna ribolovkinja. Ovim projektom SRD Drava čini aktivan iskorak prema popularizaciji sportskog ribolova motiviranjem i obukom mladih. Za ribolovno društvo to je način obnove članstva i osnaživanje kapaciteta svojih članova, što je važna zadaća sportsko-ribolovnih društava - pojašnjava Petrović uvjeren da sudionici Škole za male ribolovce imaju priliku upoznati i zavoljeti sportski ribolov.

- Ovim programom podiže se kvaliteta života učenika približavanjem prirodi i motiviranjem za sport i rekreaciju u prirodi. Ujedno se mladi ribolovci osvještavaju i educiraju o zaštiti okoliša i održivom razvoju ribljeg fonda, a šira zajednica dugoročno će imati koristi kroz razvoj sportskog ribolova i potencijalno budućeg razvoja sportsko-ribolovnog turizma, za koji su u našem području resursi veliki - smatra Petrović.

Dodaje da uz predavanja na školskim satovima imaju i praktični dio obuke malih ribolovaca na ušću Drave u Dunav. “Napominjem da su učenici program prihvatili s velikim oduševljenjem, a reakcije na društvenim mrežama su izuzetno pozitivne”, zadovoljan je i Petrović kao i ostali članovi SRD-a Drava. D. Pejić