Svijet
PRISTUPANJE KOSOVA U INTERPOL

Dačićeva "vrlo hitna" direktiva diplomatima
Objavljeno 15. listopada, 2019.
Srpski mediji javljaju kako je šef srpske diplomacije Ivica Dačić srpskim diplomatima diljem svijeta poslao, pod oznakom "vrlo hitno", direktivu u kojoj im zapovijeda da "ulože maksimalne napore kako bi se osujetili pokušaji Prištine da se na Glavnoj skupštini Interpola, u Čileu, dokopa članstva u ovoj organizaciji". U direktivi Dačić podsjeća kako su "sprječavanje daljnjih priznavanja neovisnosti Republike Kosovo i povlačenje postojećih, kao i onemogućavanje ulaska Prištine u međunarodne organizacije, pitanja od najvišeg nacionalnog interesa i trenutačno glavni vanjskopolitički prioritet na kojemu je angažirano čitavo srpsko rukovodstvo". Dačić podsjeća kako je pri odlučivanju o pristupu Kosova u Interpol važan glas svake države i "pojačani angažman nužan je kod država čiji stavovi nisu čvrsti po pitanju potpore našoj poziciji". Dačić traži od srpskih diplomata neka "idućih dana, bez obzira na teme razgovora, ponovno izlože našu argumentaciju o neprihvatljivosti članstva Kosova u Interpolu".M.F.