Učionica
STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU

Brojne znanstvenoistraživačke aktivnosti, uspješna obrazovna funkcija i jaka društvena uloga
Objavljeno 14. listopada, 2019.

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, jedna od sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u protekle dvije akademske godine održao je i sudjelovao u nizu aktivnosti, projekata i programa, a ovdje je izdvojen samo dio.

Svečana je promocija kruna svih postignuća vrijednih studenata kao i njihovih profesora. Tako je 8. veljače 2019. održana XXXII. svečana promocija Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu (SFSB) kada je promovirano 104 sveučilišnih prvostupnica i prvostupnika inženjera strojarstva, 77 magistri i magistara inženjera strojarstva i pet sveučilišnih specijalista strojarstva. Svečanost su uveličali brojni članovi obitelji promovenata, uzvanici s drugih visokoobrazovnih ustanova, lokalne uprave i gospodarstva kao i Hrvatsko pjevačko društvo „Davor“. Dodijeljena je i Dekanova nagrada posebno uspješnim studentima i diplomantima: Ivici Matoševiću, Marku Blatančiću, Luki Šarliji, Igoru Niševiću, Jurju Barukčiću, Janku Morosavljeviću, Ivanu Ragužu, Mateju Milašinoviću, Robertu Blaževiću, Elizabeti Aždajić i Dragici Stepić. Studenti su nagrađeni u još trima kategorijama za izvrsnost tijekom studiranja: Udruga „Prof. dr. sc. Zvonimir Lukačević” i Društvo za tehniku zavarivanja Slavonski Brod nagradilo je Jana Topolnjaka i Eugena Sabu, tvrtka Magma d.o.o. Požega nagradila je Tomislava Štralegera, Roberta Kokanovića, Josipa Džidaru i Vjenceslava Damičevića, a nagrade su uručili predstavnici Privredne banke Zagreb d.d., i to studentima Janji Medaković, Alenu Deanoviću i Luciji Rudež.

Novi doktori znanosti i napredovanja znanstvenika
Fakultet neprekidno provodi jedan od svojih strateških ciljeva u pogledu broja, kvalificiranosti i kompetentnosti nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. Tako je dr. sc. Ivan Gelo 24. travnja 2018. obranio doktorsku disertaciju „Usporedna analiza lomno-mehaničkih svojstava legure Ti-6Al-7Nb proizvedene vučenjem i selektivnim laserskim taljenjem“. Također, na SFSB-u su doktorske disertacije obranili i pristupnici s drugih veleučilišta. Dr. sc. Mladen Bošnjaković 2. svibnja 2018. obranio je doktorsku disertaciju „Razvoj novog tipa lamelnog izmjenjivača topline”, a dr. sc. Stjepan Golubić 12. srpnja 2018. obranio je doktorsku disertaciju „Utjecaj nanošenja PVD prevlaka na svojstva konstrukcijskih čelika za poboljšavanje“. Kada je riječ o znanstvenim napredovanjima, od 2018. godine do danas provedeni su izbori: troje nastavnika napredovalo je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju; jedan nastavnik u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora; troje nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta; jedan suradnik u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta; dva stručna suradnika u stručno zvanje i radno mjesto stručnoga suradnika u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja, dvoje suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda.

Konferencije i skupovi
Fakultet se već dokazao i kao uspješan organizator i suorganizator međunarodnih znanstvenih konferencija, tematskih skupova i savjetovanja. HEP-Plin d.o.o., član HEP grupe, SFSB i Tehnički fakultet Pollack Mihály Sveučilišta u Pečuhu organizirali su od 26. do 28. rujna 2018. godine 16. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi/9. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi (16th Natural Gas, Heat and Water Conference/9th International Natural Gas, Heat and Water Conference). Sponzori konferencije bili su: Xagent, PPD, INA i IoTNET. Od 25. do 28. rujna 2019. održano je i 17. izdanje, odnosno 10. izdanje toga skupa koji je, kao i prethodnih godina, organiziran uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH kao i uglednih suorganizatora, Hrvatske energetske regulatorne agencije i HEP-Trgovine d.o.o. Uz već redovite organizatore, suorganizatore i potporu Ministarstva, ove je godine pokrovitelj konferencije bila Hrvatska gospodarska komora, a sponzori Axis d.o.o., PPD, INA i IoTNET.

Kao i svih dosadašnjih godina, voditelji konferencije bili su prof. dr. sc. Pero Raos (SFSB) i izv. prof. dr. sc. Zlatko Tonković (HEP-Plin d.o.o. Osijek). O iznimnoj uspješnosti te tradicionalne konferencije govori i činjenica kako ona iz godine u godinu okuplja znakovit broj sudionika iz znanstvenih krugova, ali i iz krugova gospodarstva i biznisa. Konferencija je dobro uravnotežen spoj ugodnoga druženja i razmjene iskustava praktičara koji se bave plinom, toplinom i vodom u sferi inženjerske prakse kao i onih koji se time bave u znanstvenoj i istraživačkoj sferi.

Izdavačka djelatnost
Nastavnici Fakulteta neprekidno rade na novim sadržajima i izdanjima sveučilišnih udžbenika koji služe studentima za jednostavnije svladavanje nastavnih cjelina. Od 2018. godine do danas tiskano je više udžbenika čiji je izdavač SFSB, a to su: „Kvaliteta 1“ (Živko Kondić, Leon Maglić, Duško Pavletić, Ivan Samardžić, 2018.), „Kvaliteta 2“ (Živko Kondić, Leon Maglić, Duško Pavletić, Ivan Samardžić, 2018.), „Kvaliteta 3“ (Živko Kondić, Leon Maglić, Duško Pavletić, Ivan Samardžić, 2018.), „Oblikovanje metala deformiranjem – Umformtechnik – Metal Forming“ (Branko Grizelj, 2018.), „Tehnologija rada pod naponom“ (Marinko Stojkov, Damir Raljević, 2016.; dotisak u 2018.), „Elementi strojeva – zbirka projektno-konstrukcijskih zadataka“ (Milan Kljajin, Željko Ivandić, Mirko Karakašić, 2018.), „Modeliranje poduprijeto računalom“ (Mirko Karakašić, Milan Kljajin, Željko Ivandić, Hrvoje Glavaš, 2019.), „Primjena linearnog programiranja u strojarstvu“ (Katica Šimunović, Sara Havrlišan, 2019.) te „Kinematika sa zbirkom zadataka“ (Franjo Matejiček, 2014.; V. neizmijenjeno izdanje – dotisak u 2019.).

Strojarski izazov 2019.
Trinaesti put zaredom Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu i Đuro Đaković Montaža d. o. o. organizirali su jedinstven strojarski događaj u Slavonskom Brodu koji povezuje lokalnu obrazovnu zajednicu, studente, učenike i gospodarstvo. Tema ovogodišnjeg Strojarskog izazova bila je „Raditi i živjeti u Republici Hrvatskoj“. Negativan stav medija o stanju i općenito o životu u RH izaziva kod mladih ljudi dvojbe ostati i raditi u svojoj domovini ili otići za poslom u Irsku, Njemačku, Austriju ili neku drugu europsku zemlju. Je li u našim poduzećima stanje doista toliko loše? Mogu li mladi inženjeri pronaći dobro plaćen posao u Hrvatskoj? Trebaju li mladi ljudi ostati ovdje i svojim znanjem, čašću, odgovornošću i poštenjem dati ovoj zemlji više i nakon toga očekivati više? Ili je možda lakše otići? Može li novac koji će možda zaraditi radeći ponekad i dva posla nadomjestiti nostalgiju za domom, zemljom, jezikom, običajima, prijateljima...? To su bile teme problematizirane na 13. Strojarskom izazovu.

Ove je godine Strojarski izazov održan 14. i 15. svibnja 2019. kao dvodnevna manifestacija s nizom zanimljivih predavanja tijekom prvoga dana. Tijekom drugoga dana za studente i djelatnike fakulteta organiziran je stručni posjet tvrtkama Našicecement d. d. u Našicama i ENNA Biomasa Vukovar d. o. o. Vukovar. Uz Strojarski izazov redovito izlazi časopis „InGenious“ koje uređuju studenti SFSB-a. U devetom broju časopisa, koji već predstavlja tradiciju Studentskoga zbora Fakulteta, napravljen je pregled događanja koja su obilježila prethodnu godinu. U ovom broju obrađeno je više tema koje potiču na aktivnost i obogaćuju iskustvo studiranja: pregled državnih nagrada, studentska putovanja i stručne ekskurzije, teme vezane za mobilnost studenata, novine u Zakonu o obavljanju studentskih poslova te još mnogo zanimljivih tema.
Stjepan LONČAR
Znanstveni projekti

SFSB neprekidno radi na prijavama znanstvenih projekata, ali i onih koji su financirani iz EU fondova. Ovdje se može istaknuti nekoliko projekata čija je realizacija u tijeku. Na internom natječaju Sveučilišta u Osijeku za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata na program UNIOS-ZUP 2018 odobreni su projekti dvaju mladih znanstvenika sa SFSB-a: doc. dr. sc. Miroslava Duspare (projekt „Optimizacija navarenog sloja izrađenog od Ni-legure“) i poslijedoktoranda dr. sc. Darka Damjanovića (projekt „Analiza zaostalih naprezanja u prstenastim ispitnim uzorcima za mjerenje lomne žilavosti materijala cijevi“). Projekt „Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever“ započeo je 2018. Nositelj je projekta Sveučilište Sjever, a partneri su SFSB i Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju. Ukupna je vrijednost projekta 1.244.153, 28 kuna. Prošle godine odobren je i projekt financiran iz EU fondova „Obnovljivi izvori energije za pametne i održive zdravstvene centre i sveučilišno obrazovanje – RESCUE“ kojemu je nositelj Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Osim SFSB-a partneri su još: FERIT Osijek, KC Vojvodine i KBC Osijek. Ukupna je vrijednost projekta 1.936.989, 91 euro.
Društvena uloga Fakulteta

U prosincu 2018., u suradnji s djelatnicima Crvenoga križa, organizirana je aktivnost dobrovoljnoga darivanja krvi u prostorima Strojarskoga fakulteta u Slavonskom Brodu. Toj plemenitoj aktivnosti odazvali su se mnogi studenti kao i djelatnici Fakulteta. U lipnju 2019. aktivnost je ponovljena te je našla svoje mjesto u kalendaru dobrovoljnoga darivanja i održavat će se dvaput godišnje u prostorijama Fakulteta.
Možda ste propustili...

ISTRAŽIVANJE STUDENATA PSIHOLOGIJE I UDRUGE KREAKTIVA

Koliko znate o Erasmus + projektima? Ispunite upitnik i osvojite nagrade

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

40. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI

Promovirano 136 novih doktora znanosti na Sveučilištu u Osijeku

2

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU ORGANIZIRALA BEETHOVEN MEĐUNARODNI KLAVIRSKI MARATON

Akademija okupila 17 pijanista koji su izveli kompletan opus Beethovenovih sonata

3

ARTOS – FESTIVAL KNJIŽEVNOSTI, UMJETNOSTI I MULTIMEDIJE, 24. I 25. STUDENOGA

Nova festivalska pojava koja na zanimljiv način ujedinjuje više vrsta umjetnosti