Učionica
PROF. DR. SC. DRAŽAN KOZAK PROREKTOR ZA NASTAVU I STUDENTE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

„Naše je Sveučilište alma mater za gotovo 100.000 nekadašnjih i sadašnjih studenata“
Objavljeno 14. listopada, 2019.

Prva je misija svakoga sveučilišta, a tako i našega, prijenos znanja, usvajanje vještina i stjecanje kompetencija studenata kvalitetnim i suvremenim sustavom visokoga obrazovanja. Doprinos Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku razvoju Hrvatske u protekle 44 godine rada ogleda se u izobrazbi gotovo 80 000 stručnjaka koji su diplomirali na nekoj od naših 17 sastavnica.

Danas se na našim fakultetima, sveučilišnim odjelima i Akademiji obrazuje oko 18 000 studentica i studenata na svim razinama studija. Student je u fokusu svih procesa pa se tako neprekidno osuvremenjuju studijski programi, razvijaju novi programi prilagođeni potrebama tržišta rada, podiže studentski standard ulaganjem u infrastrukturu i opremu u laboratorijima. Sveučilište se posebno brine o smještaju studenata pa je tako trenutačno u izgradnji novi studentski paviljon s gotovo 800 novih ležajeva. Raznovrsna prehrana osigurana je u sklopu restorana Studentskoga centra. Studentima je na raspolaganju i potpora djelovanjem Ureda za studente s invaliditetom te Psihološkim savjetovalištem za studente.

Svake godine Sveučilište dodjeljuje stipendije i potpore redovitim studentima naših sastavnica u nekoliko kategorija (izvrsnost, aktivni športaši, studenti u stanju socijalne potrebe), a rektor Sveučilišta nagrađuje svake akademske godine za prethodnu akademsku godinu po dva studenta sa znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Studentski programi i projekti u organizaciji studentskih zborova sastavnica, studentskih udruga registriranih pri Sveučilištu i studenata pojedinaca neprekidno se financiraju pomoću sredstava osiguranih u fondu za tu namjenu. Pri Sveučilištu djeluje i Ured za sportsku djelatnost koji pruža potporu športskim aktivnostima studenata i koordinira sudjelovanje studenata na različitim športskim natjecanjima.

Posebna pozornost pridaje se promidžbi aktivnosti sastavnica Sveučilišta organizacijom Smotre Sveučilišta za učenike završnih razreda srednjih škola, studente i ostale zainteresirane u cilju pravodobnoga obavještavanja o studijskim programima, dostignućima u pojedinim područjima, opremljenosti pojedinih fakulteta, mogućnostima za zapošljavanje u pojedinim strukama, uvjetima smještaja tijekom studija, studentskom životu i o još mnogo drugih detalja. Tom prigodom tiska se i Vodič za buduće studente sa svim bitnim informacijama na jednom mjestu.

S obzirom na demografske i migracijske trendove posljednjih godina, sve je više prisutan trend internacionalizacije visokoga obrazovanja oblikovanjem studijskih programa na stranom jeziku i privlačenjem inozemnih studenata. Programima mobilnosti poput Erasmus+ ili CEEPUS programa osigurana je mogućnost studiranja ili obavljanja stručne prakse i našim studentima na inozemnim visokim učilištima. Akademska zajednica tako pokazuje otvorenost i povećava svoju vidljivost i kompetitivnost u međunarodnom prostoru visokoga obrazovanja. Uvjereni da je Sveučilište u Osijeku poželjno mjesto studiranja, zahvaljujemo onima kojima smo alma mater i radujemo se onima kojima ćemo to tek postati.
Tomislav Levak