Učionica
TAMARA MAZUR V. D. PREDSJEDNICE STUDENTSKOGA ZBORA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

„Za daljnji napredak Sveučilišta ključna je suradnja studenata i svih sveučilišnih instancija“
Objavljeno 14. listopada, 2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u svakome aspektu doživljava napredak pri čemu bih istaknula da je navedeno rezultat dugogodišnjega rada i suradnje svih sudionika te razine obrazovnog ustava. Neminovno je da neprekidan rad, trud i suradnja vode k napretku pri čemu je suradnja ključ uspjeha. Osvrćem se na suradnju budući da sam određeno vrijeme bila vršiteljica dužnosti predsjednice Studentskoga zbora Sveučilišta te sam imala uvid u načine rada i postupanja na gotovo svim instancijama upravljanja Sveučilištem, a tako i uvid u načine izvođenja nastave i drugih aktivnosti sastavnica Sveučilišta.

Općenito, prednosti studiranja na osječkome Sveučilištu sve je više, a prije svega istaknula bih povećanje broja studijskih programa kojih je u akademskoj godini 2018./2019. bilo ukupno 122. Sukladno tomu osječko Sveučilište tako nudi 47 preddiplomskih, 57 diplomskih, šest integriranih, deset preddiplomskih stručnih te dva specijalistička diplomska studijska programa. Već u akademskoj godini 2019./2020. broj studijskih programa bit će veći pri čemu se ističu diplomski studijski programi Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, jedinstveni i u širem okruženju RH. Osim studijskih programa, kvaliteta i mogućnosti studiranja u snažnom su zamahu poboljšavanja s obzirom na prethodne godine. Ono što svakako treba istaknuti, a što će studenti uvijek srdačno pozdraviti, jest dodjela sveučilišnih stipendija unutar različitih kategorija pri čemu se osječko Sveučilište ističe kao ono koje je izrazito osjetljivo za sve skupine studenata te ih nastoji poticati i u tom financijskom aspektu koji je često presudan kod dvojbi oko upisa i/ili nastavka studija.

Potrebno je napraviti i osvrt na mogućnosti vezane uz mobilnost. Naime, uočava se sve veća mobilnost studenata (pri čemu je Sveučilište posrednik u financiranju) koji odlaze na različita europska sveučilišta na studijski boravak, stručnu praksu ili oboje u kombinaciji. Osječki studenti često produljuju svoj boravak u inozemstvu, što im je omogućeno bez fizičkoga povratka, a to je doista olakšavajuća okolnost i ono što će privući studente da se odvaže prijaviti na Erasmus+ i/ili druge programe razmjene. Također, Sveučilište omogućava rad na kompetencijama, kao pripremama za tržište rada, i pomoću informiranja organiziranjem Tjedna karijera. Upravo ove godine, od 13. do 17. svibnja 2019., cijeli je tjedan, kroz 84 aktivnosti, bio posvećen karijerama nakon studiranja u svakome smislu i aspektu. Upravo u navedenome tjednu organizirane su brojne radionice, izložbe, predavanja, tribine i slično, a sve u cilju povezivanja studenata sa svijetom rada te pripremanja za tržište rada. Navedeno je velik iskorak k tomu da studenti po „izlasku“ na tržište rada doista i budu pripremljeni, a što jest i bio dugogodišnji cilj na svim razinama odgojno-obrazovnoga sustava, pri čemu je ta visoka razina napravila fantastičan iskorak. Naravno, studenti imaju mnogo očekivanja po pitanju takvih mogućnosti te je ovo otvoreni poziv na daljnje usavršavanje kako bi svi prikazi bili što više realni te snažnije povezani s poslodavcima državnoga i privatnoga sektora.

To su tek neki odbljesci svega u što sam imala uvid kao vršiteljica dužnosti predsjednice pri čemu je osvrt bio na osvjetljavanje pozitivnih aspekata. Upravo ono pozitivno voljela bih iskoristiti kako bih, u ime svih studenata osječkoga Sveučilišta, pozvala sve instancije Sveučilišta na daljnju suradnju u cilju daljnjega omogućavanja što kvalitetnijega studiranja, a tako i poboljšavanja kvalitete života za svakoga trenutačnoga ili budućega studenta u Osijeku.
Tomislav Levak