Osijek
ČITATELJ PROPITUJE OBJAŠNJENJA UNIKOMA O POSLJEDNJEM OBRAČUNU

Tko je kriv što je čip otpao s kante?
Objavljeno 14. rujna, 2019.

Vezani članci

MNOŠTVO PRIGOVORA NA OBRAČUN ODVOZA SMEĆA

Provjerite račune Unikoma: Uočio pogrešku pa dobio znatno manji obračun

Nakon objave članka u Glasu Slavonije proteklog četvrtka, 12. rujna, pod nazivom "Provjerite račune Unikoma: Uočio pogrešku pa dobio znatno manji obračun", čitatelj koji želi ostati anoniman, a koji je prvi upozorio sugrađane na moguće propuste u novom obračunu odvoza komunalnog otpada, odlučio je iznijeti i novi prigovor na pojašnjenja Unikoma iz spomenutog članka.

- Na odgovor Unikoma da ‘navedeni korisnik nije iznio potpunu informaciju‘, još jednom pojašnjavam svoju situaciju. Naime, ispada da sam osobno kriv što čipa postavljenog 2016. godine prošle godine više nije bilo, dok je posebno zanimljivo da kao korisnik te kante nikada nisam obaviješten o prvotnom čipiranju, niti sam dao ikakav potpis na zaduženu čipiranu kantu. S druge strane, prema članku 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, prema načelu ‘onečišćavač plaća‘ stoji da korisnik plaća onoliko smeća koliko mu je odvezlo komunalno poduzeće. Dakle, prijavljeni ‘željeni‘ broj odvoza iz izjave korisnika treba se korigirati na stvarnom obračunu prema stvarnoj evidenciji odvoza, a ne automatski prepisivati iz izjave. Tako iz ovoga proizlazi da izjava korisnika i dosadašnja evidencija na terenu nisu povezane u sustavu obračuna - ističe čitatelj, osvrćući se i na Unikomovu izjavu o zabilježavanju odvoza preko videonadzora, za što smatra da nije spomenuto u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, gdje se videonadzor navodi samo u kontekstu trgovanja otpadom.

Naposljetku, čitatelj upozorava i kako se sam čip, potreban za evidenciju odvoza, nalazi ispod ruba kante, čega mnogi korisnici još nisu svjesni, a zbog čega danas žali što nije konstantno provjeravao je li čip još uvijek prisutan na njegovoj kanti. Mr.M.