Učionica
MALI JUBILEJ SLUŽBENOGA MJESEČNOG GLASILA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Sveučilišni glasnik slavi objavu 50. broja
Objavljeno 14. rujna, 2019.

Vezani članci

PROF. DR. ART. ROBERT RAPONJA, PROREKTOR ZA UMJETNOST, KULTURU I MEĐUINSTITUCIJSKU SURADNJU:

„Glasnik je svojevrsno ‘zrcalo’ svih važnijih događanja na Sveučilištu“

PROF. DR. SC. VLADO GUBERAC REKTOR SVEUČILIŠTA U OSIJEKU:

„Sveučilišni glasnik kvalitetno predstavlja misiju i viziju Sveučilišta“

Sveučilišni glasnik, službeno mjesečno glasilo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ovoga mjeseca (rujan 2019. godine) slavi mali jubilej: objavu 50. broja.

Tim povodom ukratko su predstavljeni Glasnik, razlozi, način i kronologija njegova pokretanja i razvoja kao i njegov sadržaj te su navedene osobe koje ga redovito osmišljavaju i stvaraju već petu godinu. Osim toga, članovi uredništva Sveučilišnog glasnika, kao i članovi uprave Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i regionalnoga dnevnog lista Glas Slavonije, u čijoj je suradnji Glasnik nastao i izlazi, ovdje iznose kratak pogled na važnost i rezultate koje je ta publikacija do sada ostvarila.

Ideja o pokretanju
       Ideja o pokretanju Sveučilišnoga glasnika (inicijalni prijedlog za njegov naziv bio je Glas Sveučilišta ili Glas kampusa) rodila se još u proljeće 2010. godine, no iz različitih razloga proteklo je gotovo pet godina do njezine praktične realizacije. Inicijativa je proistekla iz činjenice kako Sveučilište u Osijeku, četvrto po veličini u Republici Hrvatskoj, još od 1996. godine, kada je prestao izlaziti tromjesečnik Glasnik osječkog Sveučilišta (Osijek University News) u izdanju Rektorata, nije imalo svoje službeno glasilo. Cilj je bio osječkoj akademskoj zajednici, ali i široj javnosti, približiti brojne aktivnosti, programe i projekte Sveučilišta, 17 znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica te nekoliko sveučilišnih ustanova i institucija koji realno nisu dobivali dovoljno prostora u tiskanim i elektroničkim medijima.

Ustrojeno je prvo uredništvo Glasnika koje su u užem sastavu činili: Tomislav Levak, mag. cult. (urednik); prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, tadašnji prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju; dr. sc. Damir Španić; Lidija Getto, prof. univ. spec. te mr. sc. Dragica Steindl. S upravom i uredništvom Glasa Slavonije dogovoreno je kako će Glasnik izlaziti jednom mjesečno, i to u pravilu svakoga drugog petka u mjesecu, osim kolovoza kada traje ljetna akademska stanka. Također je dogovoreno da će Glasnik jedanaest puta godišnje, osim u tiskanom izdanju (koje se prvo objavljuje kao podlistak Glasa Slavonije, a potom i izdvojeno distribuira po sveučilišnim sastavnicama i srednjim školama u Osijeku i okolici), izlaziti i u mrežnom izdanju na službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Osijeku (www.unios.hr) i Glasa Slavonije (www.glas-slavonije.hr) na kojima se danas mogu pronaći sva izdanja Glasnika. Time je od samoga početka osigurana vidljivost Glasnika i izvan granica Osijeka i Sveučilišta. Osim toga, početkom svake godine tiska se i zbornik posebnih priloga, odnosno godišnjak ili ukoričeno izdanje Glasnika, koji objedinjuje sve brojeve Sveučilišnoga glasnika iz prethodne godine što predstavlja važan doprinos arhivi i pregledu sveučilišnih aktivnosti.

Glasnik se od prvoga broja tiska i objavljuje na 16 novinskih stranica, pri čemu mu Glas Slavonije osigurava potporu na više razina – u tehničkom, vizualnom i novinarskom smislu. Sveučilišni glasnik stoga ima suvremen grafički dizajn te pristup relevantnim materijalima, temama i informacijama, a kombinira nužnu akademsku razinu s novinsko-publicističkim stilom i standardom, koristeći se najboljim od obiju strana. Koncept je od prvoga broja obuhvaćao niz stalnih rubrika (Tema broja, Razgovor, Aktivnosti popularizacije znanosti, Važne osobe vezane uz Sveučilište u Osijeku, S fakulteta i odjela, Iz studentskoga života, Predstavljamo sastavnice Sveučilišta u Osijeku, Predstavljamo sveučilišna izdanja) i povremenih rubrika (Znanstveni kutak ili predstavljanje projekata i programa Sveučilišta, sastavnica, nastavnika i studenata) u svrhu kvalitetne prezentacije sveučilišnih aktivnosti i njihovih sudionika kao i promocije izvrsnosti članova osječke akademske zajednice, s osobitim naglaskom na međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju.

Izmjene i “osvježenja”
Nakon što je u jesen 2017. godine vodstvo Sveučilišta u Osijeku preuzela nova uprava na čelu s rektorom prof. dr. sc. Vladom Gubercem, u uredništvo Glasnika (uz dosadašnje članove) ušli su i prof. dr. art. Robert Raponja, prorektor Sveučilišta za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju te Kristina Kovačević, a bivšem je prorektoru Rudolfu Scitovskom završio mandat. Članovi uredništva stalno su i kvalitetno surađivali i surađuju s upravom Sveučilišta, u prvom redu s glavnom tajnicom Zdenkom Barišić, mag. iur. U novom uredničkom sastavu Glasnik izlazi od 30. broja do danas, a od 32. broja (siječanj 2018.) službeni je lektor svakoga izdanja doc. dr. sc. Borko Baraban s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. U međuvremenu je Glasnik doživio nekoliko „osvježenja“ i izmjena – grafički i vizualni redizajn, uvođenje novih stalnih rubrika (Studentski strip, Kolumne i komentari) i drugo. Od početka 2018. godine, kada je Sveučilište u Osijeku osuvremenilo svoju komunikaciju s javnošću otvorivši stranice i profile na pet društvenih mreža i komunikacijskih platformi – Facebooku, Instagramu, Twitteru, Google + i LinkedIN-u – i sadržaji Sveučilišnoga glasnika redovito se objavljuju na društvenim stranicama i aplikacijama, a na internetu se mogu pronaći poveznice na njegove članke i ilustracije. Usporedno, proširena je i mreža vrijednih suradnika među djelatnicima Sveučilišta i sastavnica te studentima.

Na taj je način Glasnik pokazao kako ide ukorak s vremenom te da je spreman realizirati i buduće planove i programe u cilju daljnjega razvoja i poboljšanja svojega sadržaja i forme u korist akademske zajednice.

(Sveučilišni glasnik)