Učionica
MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA „EU AND MEMBER STATES – LEGAL AND ECONOMIC ISSUES“ (ECLIC)

Multidisciplinaran način obrade pravnih i ekonomskih aspekata članstva u Europskoj uniji
Objavljeno 14. rujna, 2019.
Na Pravnom fakultetu Osijek 6. i 7. lipnja 2019. održana je Međunarodna znanstvena konferencija „EU and Member States – Legal and Economic Issues“ (ECLIC).

Organizirala ju je Katedra za ustavno i europsko pravo (izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević i doc. dr. sc. Dunja Duić) u suradnji s Organizacijskim odborom koji su činili: doc. dr. sc. Ante Novokmet, doc. dr. sc. Nikol Žiha, doc. dr. sc. Nataša Lucić, doc. dr. sc. Katarina Marošević i doc. dr. sc. Višnja Lachner. To je treća međunarodna konferencija iz područja prava Europske unije koju je organizirao Pravni fakultet Osijek, a ovaj je put konferencija održana u suradnji i uz financijsku potporu njemačke zaklade Hanns Seidel Stiftung – Podružnica Zagreb.

Konferencija je na multidisciplinaran način obradila pravne i ekonomske aspekte članstva u Europskoj uniji, osobito s obzirom na aktualna pitanja institucijskoga uređenja EU-a, zakonodavnoga okvira i utjecaja prava EU-a u kontekstu različitih grana prava država članica kao i ekonomske izazove s kojima se suočavaju Unija i države članice. Konferenciju su 6. lipnja 2019. otvorili prorektor Sveučilišta u Osijeku za nastavu i studente prof. dr. sc. Dražan Kozak, zamjenik osječko-baranjskoga župana Petar Lagator, predstavnica zaklade Hanns-Seidel-Stiftung Aleksandra Markić Boban i prodekan za međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije Pravnoga fakulteta Osijek izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević. U okviru plenarnih izlaganja koje je moderirala doc. dr. sc. Dunja Duić na otvorenju su govorili: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica Pravnoga fakulteta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ágoston Mohay, prodekan Pravnoga fakulteta u Pečuhu, Michael Wilderspin iz Europske komisije i dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović s Ekonomskoga instituta u Zagrebu. Drugog dana konferencije sudionici su predstavili svoje radove u šest tematskih panela.

Konferenciju je zatvorio doc. dr. sc. Ante Novokmet, izvršni urednik Zbornika radova ECLIC-a. Tom prigodom izrazio je nadu da će visoka kvaliteta znanstvenih radova, objavljenih u zborniku radova konferencije koji je indeksiran u bazi podataka Web of Science, biti vrijedan doprinos u osnaživanju dijaloga između teorije i prakse u cilju unaprjeđenja i razvoja pravne misli i znanosti.
Ante NOVOKMET
Više od 90 znanstvenika i stručnjaka

Na konferenciji je, osim znanstvenika, aktivno sudjelovao i značajan broj praktičara uslijed čega su u zanimljivoj debati raspravljena brojna problemska pitanja u pogledu ispravnoga tumačenja prava EU-a u praksi. Konferencija je okupila više od 90 znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske, regije i EU-a koji su izložili rezultate svojih istraživanja vezano uz temu konferencije.
Možda ste propustili...