Ekonomija
IMENOVANJA

Nikola Mikša novi član Uprave OTP banke Hrvatska
Objavljeno 10. rujna, 2019.
Savjet Hrvatske narodne banke donio je odluku o davanju suglasnosti za imenovanje Nikole Mikše na funkciju člana Uprave OTP banke Hrvatska. Slijedom navedene odluke, Nikola Mikša je 5. rujna 2019. preuzeo funkciju člana Uprave OTP banke te je nadležan za Sektor financija. Unutar sektora financija zadužen je za Direkciju kontrolinga i regulatornog izvješćivanja, Direkciju računovodstva, Direkciju za upravljanje aktivom, pasivom i kapitalom te za Odjel upravljanja podacima. Nikola Mikša diplomirao je financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. Karijeru u bankarstvu započeo je 2004. u Hypo Alpe Adria Bank International AG (Austrija). U siječnju 2007. prešao je u Privrednu banku Zagreb u kojoj je obnašao različite funkcije u području financijskog poslovanja. Od rujna 2016. do ovog imenovanja obnašao je funkciju izvršnog direktora Planiranja i kontrole PBZ Grupe. Z.R.
Možda ste propustili...