Regija
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA

Osniva se Kulturno vijeće Grada Vukovara
Objavljeno 16. kolovoza, 2019.
VUKOVAR

Na temelju odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara vukovarski gradonačelnik Ivan Penava objavio je javni poziv za predlaganje članova toga tijela.

-Pozivaju se ustanove i udruge s područja Grada Vukovara, koje u svojem djelovanju imaju programe u područjima iz nadležnosti Kulturnog vijeća Grada Vukovara, da podnesu svoje prijedloge za članove - stoji u javnom pozivu.

Kako se nadalje navodi, Kulturno vijeće Grada Vukovara osniva se zbog predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, zbog sudjelovanja u predlaganju godišnjih programa javnih potreba u kulturi, za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Vukovara, kao i zbog ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost, a nadležno je za sljedeća područja - muzejske, galerijske i likovne djelatnosti, zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih, izdavanje časopisa i knjiga, kulturno-umjetnička društva, znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja, kulturne manifestacije, multimedijske programe, poticanje i razvitak kulturno-umjetničkog amaterizma, podizanje kulture življenja, religijska kultura, nova medijska kultura i kultura mladih, zaštite i očuvanje kulturne baštine, međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje. Prema pozivu koji je objavio gradonačelnik Penava, za članove Kulturnog vijeća Grada Vukovara mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici, a jednako tako i drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju poslova i zadaća zbog kojih je Kulturno vijeće Grada Vukovara i osnovano. Za članove Kulturnog vijeća Grada Vukovara ne mogu biti kandidirane osobe koje imaju udio u vlasništvu ili sudjeluju u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja Kulturnog vijeća. Navedeno tijelo imat će pet članova, a koje na prijedlog gradonačelnika Ivana Penave imenuje Gradsko vijeće Vukovara na mandat od četiri godine.

Prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Vukovara obvezno moraju sadržavati sljedeće podatke (priloge) - naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, podatke o kandidatu (životopis), obrazloženje prijedloga i preporuke, a prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. Prijedlozi se podnose pisanim putem u roku od 15 dana od objave poziva u lokalnom glasilu i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara, i to na adresu: Grad Vukovar, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, s naznakom "Prijedlog za Kulturno vijeće Grada Vukovara". Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. S.Butigan
Prijedlozi za članove Kulturnog vijeća Vukovara podnose se pisanim putem u roku od 15 dana od objave
Možda ste propustili...

RIJEŠITI PROBLEM LOGISTIKE I OTPREME

Tvrtke imaju kupce, ali nemaju vozače

GRAD POMAŽE GOSPODARSTVU I GRAĐANIMA

Bez plaćanja pristojbi, renti, vrtića