Novosti
ŽUPANIJE PREUZIMAJU UREDE DRŽAVNE UPRAVE

Zbog reforme državne uprave mijenja se više od 70 zakona
Objavljeno 8. kolovoza, 2019.
Županije se moraju pripremiti za preuzimanje dvjestotinjak poslova, ali i službenika

Vladina reformska mjera, kojom će poslovi državne uprave biti povjereni županijama, kako je prije najavljeno, stupit će na snagu s prvim danom iduće godine. To znači da se u okrilje županija vraćaju uredi državne uprave, koji su i prije razdvajanja, početkom tisućljeća, zapravo bili u sastavu županijskih uprava.


Cilj je ovog čina, najavljenog u Ministarstvu uprave, bolja državna uprava, decentralizacija i digitalizacija, a Zakon o sustavu državne uprave pridonijet će ostvarenju dvaju ciljeva - podizanju učinkovitosti javne uprave i decentralizaciji.


Na ovaj način poslovi koje obavljaju uredi državne uprave prenose se na županije. Tu je riječ o više od 200 vrsta različitih poslova, poput rješavanja braniteljskih pitanja, rješavanja kategorizacije apartmana, otvaranja obrta i svih drugih pitanja važnih za građane - vjeruje se da će županije, s obzirom na to da bolje poznaju teren pa i potrebe sugrađana, bolje, kvalitetnije i učinkovitije rješavati sva ta dnevna pitanja. Istovremeno i županije se moraju pripremiti za preuzimanje svih tih dvjestotinjak poslova, preuzeti službenike i predmete, moraju izraditi nove pravilnike za svoje ustrojbene jedinice i surađivati s resornim tijelima. Riječ je o 20 ureda državne uprave s 91 ispostavom i 302 matična ureda koja obavljaju poslove iz nadležnosti različitih ministarstava. Uz to, za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti središnjih tijela državne uprave u županijama, gradovima i općinama ustrojeno je ukupno 1299 područnih jedinica središnjih tijela državne uprave i njihovih ispostava.


U uredima državne uprave radi 2500 službenika, no prema najavama iz resornog ministarstva očekuje se da će od 500 do 600 službenika iskoristiti pravo na otpremninu, pa će županije za toliko primiti manji broj osoba. Ugovorom, koji je Vlada sklopila sa županijama, osigurana su sredstva za plaće za upravo toliki broj djelatnika koji prelazi u županije, i one neće imati osigurana sredstva za dodatna zapošljavanja. U suprotnom morat će ih plaćati iz svog proračuna. Tako, recimo na primjeru Osječko-baranjske županije, slijedi integracija ovdašnjeg ureda državne uprave, koji broji 200 zaposlenih, ima pet službi i ispostave u šest gradova.


No ova reforma sa sobom vuče i još jedan, proceduralno opsežan, potez - valja naime do kraja godine prilagoditi i promijeniti čak 75 zakona, devet uredbi i 46 pravilnika. Svi oni mijenjaju se iz istih razloga - decentralizacije i racionalizacije u državnoj upravi. Na internetskoj stranici javnog savjetovanja (esavjetovanje.gov.hr) najavljena je promjena (prvih) dvadesetak zakona. Nakon što je prvo postavljen obrazac prethodne procjene, koji je prvi službeni korak u proceduri izmjene svakog pojedinog zakona, od početka kolovoza u savjetovanje je upućeno i nekoliko zakonskih promjena. Uglavnom je riječ o tome da se izraz "ured državne uprave" zamjenjuje izrazom "županijski ured".


Primjerice, Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne dostavljati izvješća o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi propisanih Zakonom o radu državne uprave. Promjenama zakona ta će izvješća predavati županijama.


Ili, primjerice, Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju osnivač dječjeg vrtića podnosi prijavu za upis u sudski registar, nakon što, uz rješenje nadležnog ministarstva, pribavi i rješenje županijskog ureda nadležnog za poslove odgoja i obrazovanja kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja. Do jeseni valja pripremiti promjene u obiteljskom, ovršnom zakonu, zakonu o humanitarnoj pomoći, osnovnoškolskom obrazovanju, prosvjetnoj inspekciji, besplatnoj pravnoj pomoći...


Prije se nije moglo započeti s ovom procedurom jer se moralo pričekati donošenje Zakona o sustavu državne uprave, koji je na snazi od sredine srpnja. Njime se samo načelno utvrdila mogućnost povjeravanja poslova državne uprave pravnim osobama s javnim ovlastima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novi je zakon donesen radi provedbe Nacionalnog programa reformi koji sadržava i mjeru decentralizacije.


U obrazloženju zašto je potrebna izrada nacrta prijedloga zakona navodi se kako će se "uspostaviti racionalna struktura državne uprave, s jasno određenim funkcijama i poslovima, uklonit će se postojeće nelogičnosti i fragmentiranost sustava i time osigurati učinkovitije obavljanje poslova državne uprave."
Ministarstva predlagatelji zakonske će prijedloge nakon okončanja javnog savjetovanja prvo uputiti u Vladinu, a naposljetku i saborsku proceduru.


Dario Kuštro
JASNA SLIKA
U Vladi se nadaju kako će ovim promjenama uspostaviti "koherentan normativni okvir kojim se na logički dosljedan i cjelovit način uređuje sustav državne uprave." Tako bi zapravo upravni sustav korisnicima dao preglednu i jasnu sliku mreža institucija kojima se mogu obratiti u ostvarivanju svojih prava.
Možda ste propustili...