Crna kronika
ODLUKA USTAVNOG SUDA

Izbačen iz državne službe zbog manjka od 111.000 kuna u zatvorskoj prodavaonici
Objavljeno 7. kolovoza, 2019.

Ustavni sud odbio je žalbu Ivice P. koji je ostao bez posla nakon što je prouzročio manjak u zatvorskoj prodavaonici u Zatvoru Osijek većem od 111 tisuća kuna te mu je potvrđena odluka o prestanku rada u državnoj službi.


Kako navodi Ustavni sud, nakon provedenog dokaznog postupka u kojem Ivica P. nije iskazao svoju obranu, utvrđeno je da je u razdoblju od 3. siječnja do 6. lipnja 2013. godine nezakonitim radom prouzročio manjak u zatvorskoj prodavaonici u iznosu od 111.725,83 kuna. Manjak je napravio tako da je putem 57 računa izdanih na "paragon bloku" ishodio gotovinsku isplatu na blagajni zatvoreničkog pologa Zatvora u Osijeku u ukupnom iznosu od 69.169,40 kuna radi kupnje potrepština za zatvorsku prodavaonicu u prodavaonici "Tisak". Prema evidenciji poslovanja prodavaonice "Tisak" za navedenu kupnju uplatio je iznos od oko 5320,70 kuna, a preostali dio u iznosu od 63.788,70 kuna prisvojio za sebe te ostvario manjak i u robi za koju je bio vrijednosno zadužen u ukupnom iznosu od 47.767,13 kuna.


Službenički sud utvrdio je da je Ivica P. nezakonito ispisivao račune, fiktivno zaduživao zalihe zatvorske prodavaonice i dokumente podnosio na ovjeru odgovornim osobama radi isplate novca na blagajni zatvoreničkog pologa, čime je počinio tešku povredu službene dužnosti. Izrečena mu je kazna prestanka rada u državnoj službi. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je njegova žalba i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje.


U ustavnoj tužbi predložio je ukidanje osporene presude i presude Upravnog suda u Osijeku i vraćanje predmeta na ponovni postupak.


Ustavni sud u svojoj odluci navodi da je uvidom u pribavljeni spis Upravnog suda u Osijeku vidljivo kako je podnositelj tužbe kao državni službenik bio zaposlen kao stručni referent zatvorske prodavaonice u Odjelu financijsko-knjigovodstvenih i općih poslova Zatvora u Osijeku. Protiv njega pokrenut je pred Službeničkim sudom postupak zbog teške povrede službene dužnosti. Službenički sud utvrdio je da je Ivica P. nezakonito ispisivao račune, fiktivno zaduživao zalihe zatvorske prodavaonice i dokumente podnosio na ovjeru odgovornim osobama radi isplate novca na blagajni zatvoreničkog pologa, čime je počinio tešku povredu službene dužnosti nezakonitim radom, zbog čega mu je izrečena kazna prestanka rada u državnoj službi.


Nakon žalbe na tu odluku Viši službenički sud utvrdio je da je podnositelj u žalbi iznio nove činjenice koje je mogao iznijeti tijekom postupka, s obzirom na to da je bio uredno pozivan na sve rasprave pred Službeničkim sudom. U drugostupanjskom rješenju, između ostaloga, navodi se: "Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je službenik uredno pozivan na rasprave, da je na tim raspravama sudjelovao i njegov odvjetnik, da mu je dostavljen nalaz i mišljenje vještaka. Također, iz zapisnika s rasprave održane dana 16. rujna 2014., proizlazi da su službenik i njegov odvjetnik iznijeli primjedbu na nalaz vještaka, koju ponavljaju u žalbi, odnosno da nalaz nije dao odgovor na pitanje je li manjak u iznosu većem od 47.000,00 kuna nastao u novcu ili robi. Stoga je službenički sud na raspravi održanoj dana 21. studenoga 2014. godine saslušao vještaka, na kojoj je bio prisutan odvjetnik službenika, koji je pojasnio svoj nalaz i izjavio da sve što se ne može identificirati kao nedostajuća gotovina predstavlja manjak u robi, što je detaljno i obrazložio, a službenički sud prihvatio. Prema ocjeni ovoga suda, s obzirom na ukupni nastali manjak u zatvorskoj prodavaonici, činjenica da je isti prouzročen na temelju 57 ili 55 računa izdanih na paragon bloku, ne umanjuje odgovornost službenika za počinjenu povredu i nezakoniti rad".


U povodu drugostupanjskog rješenja Ivica P. je pokrenuo upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku, no Upravni sud utvrdio je da je Službenički sud dao "cjelovit i pravilan opis nezakonitosti počinjenih radnji podnositelja u inkriminiranom razdoblju" koja predstavljaju tešku povredu službene dužnosti.


Potom se Ivica P. žalio Visokom upravnom sudu koji je također odbio njegovu žalbu i potvrdio presudu Upravnog suda u Osijeku.
- Prema ocjeni Ustavnog suda, u osporenim presudama navedeni su jasni i valjano obrazloženi razlozi za odbijanje tužbenog zahtjeva podnositelja, a u primjeni i tumačenju mjerodavnog prava nije utvrđena arbitrarnost ili samovoljnost. Sudovi oba stupnja ocijenila su zakonitom odluku upravnih tijela da su u konkretnom slučaju ispunjene pretpostavke za prestanak državne službe podnositelja - navodi se u odluci Ustavnog suda.


Sandra Lacić
U ustavnoj tužbi Ivica P. predložio je ukidanje ranijih presuda i vraćanje predmeta na ponovni postupak
Možda ste propustili...

U TRPINJI ODUZETO VIŠE OD 14 KILOGRAMA DROGE I TABLETE

Uzgajali marihuanu u dvorištu kuće